Inngår rammeavtale med Toyota

Sentrallageret til Bertel O. Steen Logistikk rommer deler til Mercedes-Benz, Peugeot, Kia, smart, Fuso, Citroën og Daihatsu. Nå har også Toyota indirekte gjort sitt inntog på lageret. En fleksibel rental rammeavtale med Toyota Material Handling Norway AS erstatter den tidligere praksisen om kjøp av flere ulike truckmerker. Først ute er seks nye høytløftende plukktrucker og to reachtrucker.

Etter at BOS Logistikk inngikk rammeavtalen med Toyota Material Handling Norway har lageret fått disse seks nye BT Optio høytløftende plukktruckene i tillegg til to BT Reflex reachtrucker. Foto: Henning Ivarson

Henning Ivarson

Bertel O. Steen er et av landets største service- og handelshus, med en omsetning på nær 12 milliarder kroner i fjor. Konsernet er mest kjent for sin bilvirksomhet som omfatter import og salg av Mercedes-Benz (inkl. varebiler, lastebiler og busser), Peugeot, Kia, smart og Fuso lastebil.

Delene til alle disse merkene blir håndtert på selskapets store sentrallager på Fjellbo, tett inntil E6 mellom Skedsmokorset og Kløfta. Herfra håndteres også delelogistikken for Citroën Norge som Bertel O. Steen overtok for noen år siden. Da hadde det franske bilkonsernet PSA kommet fram til at de ønsket å etablere delelager i Norge igjen og det var da naturlig å spørre Bertel O. Steen om de kunne ta på seg dette. Det ville være betydelige stordriftsfordeler innen delelogistikk i Norge på Peugeot og Citroën siden delene kommer fra samme sted og merkene har mange felles deler.

I tillegg lagerfører BOS Logistikk deler til Daihatsu som Bertel O. Steen solgte frem til produsenten valgte å trekke seg helt ut av Europa, men fortatt importerer deler til for å kunne betjene eksisterende kunder.

100.000 varelinjer ut pr måned

Med så mange bilmerker sier det seg selv at det er en meget omfattende virksomhet. Tidligere var lageret lokalisert i tilknytning til konsernets hovedanlegg på Lørenskog, men i 2004 ble det flyttet til Fjellbo der BOS Logistikk i første omgang leide 60 prosent av det store lageret til møbelkjeden Bohus. Fire år senere overtok de hele bygget.

Lagersjef Odd Erik Tømte opplyser at de nå omsetter for nær en milliard i året og at det 11.000 kvm store lageret rommer rundt 80.000 ulike artikler. Ca. 70 prosent av delene er lagret i lagerheiser og paternostre, mens resten er i smalgangslager og vanlige reoler.

- I snitt får vi inn 22 lastebiler i uken, og det plukkes i overkant av 100.000 varelinjer pr måned eller ca. 4.500 pr dag. 40 prosent av plukket foregår med truck, forteller Tømte.

Kvaliteten på plukkarbeidet er meget god. Antall plukkfeil er nede i 0,12 prosent, det samme med skader.

- Dette er ekstremt bra i forhold til dem vi sammenligner oss med. I tillegg har vi også en leveringssikkerhet tett oppunder 100 prosent.

Erfaring med mange truckmerker

BOS Logistikk har til nå hatt en meget sammensatt truckpark. Ole Morten Borgsjø, formann for reolsonen og ansvarlig for blant annet truckene, forteller at det dels har vært et resultat av deres tidligere iver etter å prøve noe nytt, men også "arvegods" fra Bohus.

Siden lageret ble bygget for å håndtere til dels store og tunge møbler har smalgangslageret en vesentlig større gangbredde enn hva som er normalt. Det var derfor naturlig at BOS Logistikk blant annet overtok en spesialtilpasset Jungheinrich kombitruck.

- Da vi var på Lørenskog hadde vi - i tillegg til en Toyota motvektstruck - bare innendørstrucker fra Atlet, og disse tok vi med over på det nye lageret. Etter hvert ble to av disse erstattet med to nye Atlet, men da resten av plukktruckene skulle skiftes ut valgte vi å gå over til Still som viste seg å være et godt valg. Holdbarheten på de maskinene var veldig bra, forteller Borgsjø.

Da Jungheinrich-snilene skulle byttes ut, for øvrig de også arvegods fra Bohus, falt valget på Linde.

- Var det bevisst fra dere å bytte merker så mye, eller ble det bare slik?

- Ja, vi har valgt mye forskjellig og det er gjort både for at vi skulle kunne prøve noe nytt og for å holde leverandørene varme.

- Det er jo vanlig, men tre, fire forskjellige merker er kanskje litt mer uvanlig. Samtidig har dere vel opparbeidet god erfaring med både produkter og ettermarkedstjenester?

- I hvert fall på produktene, for selv om vi har hatt mange merker har vi likevel brukt Still-leverandøren på hele servicebiten, opplyser Borgsjø.

Fokus på ergonomi og komfort

Men uansett hvor holdbare de høytløftende plukktruckene til Still var, så måtte også disse skiftes ut etter hvert. Borgsjø forteller om en anbudsrunde der alle de store var med, pluss noen til som han sier. De opplevde til dels store forskjeller leverandørene i mellom. Pris veide naturligvis tungt, og medførte at en av de store aktørene røk ut på et tidlig tidspunkt. Likeledes la BOS Logistikk vekt på leverandørenes servicegrad og garantier om minimal ståtid ved eventuelle driftsavbrudd. På grunn av den intense driften betød også ergonomi og førerkomfort svært mye.

Ved forrige anskaffelse oppfattet både Borgsjø og truckførerne BTs daværende serie av høytløftende plukktrucker - Opus - som gammeldags og litt "østblokkaktig", som han sier. De ble derfor svært positivt overrasket over BTs helt nye serie Optio.

- Etter at vi fikk prøvd ut de nye BT-truckene hos referansekunder var det ingen tvil hva i hvert fall truckførerne ville ha, legger han til.

Fleksibel rammeavtale

I forbindelse med anskaffelsen av nye trucker forteller Odd Erik Tømte at de samtidig hadde bestemt seg for å ha truckene på en annen måte.

- Vi har alltid kjøpt trucker, men ville nå flytte mesteparten av parken over på fullservice leie som ville gi oss faste, forutsigbare kostnader.

- Dere har tidligere uttalt at det på sikt kanskje vil bli en annen fordeling mellom automatplukk og plukk i smalgang enn hva som er tilfelle i dag. Det vil i så fall innvirke på truckparken, og taler vel også for leie fremfor eie?

- Ja, det ligger i avtalen at vi raskt kan skifte fra en trucktype til en annen, og på dette området kunne Toyota tilby langt mer fleksible løsninger enn de andre. Det har selvfølgelig med deres størrelse å gjøre, sier Tømte.

- Det er nok riktig. Vi er størst i Norge på utleie og rentalavtaler og har veldig mange trucker ute hvor kunden betaler fastpris og overlater alt det øvrige til oss, opplyser Bjørn Stensrud, distriktssjef i Toyota Material Handling Norway AS. Han anslår at leieandelen av truckene de leverer nå er på ca. 60 prosent.

- Hvis BOS Logistikk plutselig sier at de for eksempel har en høytløftende plukktruck for mye og i stedet trenger en reach, ja så ordner vi selvfølgelig det selv om det bare har gått to år av femårsavtalen.

Rammeavtalen er åpen, og foreløpig har truckførerne til Borgsjø tatt i bruk seks BT Optio høytløftende plukktrucker og to BT Reflex reachtrucker. Ytterligere utskiftinger planlegges til neste år.

- Det betyr med andre ord at dere fortsatt vil ha flere truckmerker i parken fortsatt en god stund.

- Ja, det vil vi ha. Lindesnilene vi anskaffet i 2008 fungerer fortsatt godt. I tillegg har vi en Linde plukktruck og en Still elektrisk motvektstruck. Sistnevnte går for øvrig i leie med fullservice og har vært "testen" vi gjennomførte på dette konseptet, sier Tømte.

Flåtestyring

Nok en faktor som talte i favør av den nye leverandøren av flåtestyringssystemet Toyota I_Site, som Borgsjø oppfatter som det klart beste - i hvert fall blant de merkene som var med i sluttrunden og som de analyserte grundig. Systemet gir brukerne innsyn og kontroll over truckparken for å redusere de operative kostnadene, høyne sikkerheten og øke produktiviteten.

- Vi har ikke så mange trucker at vi strengt tatt har behov for et flåteverktøy, men er likevel sikre på at det er et godt verktøy som vil gi oss en god oversikt.

Systemet er ennå ikke tatt i bruk, men de nye maskinene er levert med nødvendig hardware så det er bare å "trykke på knappen" når de føler seg klare. Borgsjø forteller at de inviterte med klubben helt fra starten av slik at de ansatte ikke skulle føle at dette var noe som ble tredd ned over hodet på dem.

Systemet registrerer blant annet påkjørsler som Borgsjø innrømmer at de sliter litt med.

- Truckførerne sier som regel ikke fra om dette. Kjører man på en reol kan det oppstå skader og vi kan i verste fall oppnå driftsavbrudd. Men vel så viktig med Toyota I_Site er at det gir oss full status på lading. Det er særdeles viktig for oss hvor truckene går fra klokken syv om morgenen til klokken ni om kvelden uten batteribytte.

Bjørn Stensrud forteller at det nettbaserte systemet tilbys i flere forskjellige utgaver avhengig av hvor mye informasjon kunden ønsker. Det kan enkelt monteres på fremmedmerker, men han anser det som er lite aktuelt for BOS Logistikk.

Systemet gir samtidig leverandøren verdifull informasjon om hvorledes truckene er brukt, hva som er gjort med dem, påløpte kostnader etc., hvilket bidrar til en enklere oppfølging fra deres side. Fullserviceavtalen inkluderer for øvrig årlig sakkyndig kontroll og hovedservice, inklusive reparasjoner og utskiftinger av slitedeler samt reservedeler. Skulle det skje noe underveis, opplyser Stensrud at de selvfølgelig vil være på plass med en gang.

- Det som faller utenom avtalen er skader, men med I_Site blir det forhåpentligvis lite av det, legger han til.

Gode erfaringer så langt

Ole Morten Borgsjø forteller at de så langt setter stor pris på de nye truckene, og trekker frem at truckførerne blant annet verdsetter de personlige innstillingene som gjøres med et enkelt tastetrykk.

På grunn av de ekstra brede gangene i smalgangslageret har styrehjulene på siden av de høytløftende plukktruckene måttet bli plassert lengre ut fra chassiset enn normalt. Bortsett fra dette er de i standardutførelse.

- Optioserien kan blant annet utstyres med høydeforvalg, men her kjøres de helt manuelt, forteller Stensrud. Han fremhever samtidig fordelene med BT Optipace som automatisk optimaliserer kjørehastigheten ut fra lastens vekt og gaffelhøyde.

- Mens andre plukktrucker må kjøre og løfte trinnvis, kan Optiotruckene kjøres i maks hastighet i alle høyder og på den måten oppnår man en jevn fartskurve, sier Stensrud, som også trekker frem automatisk regenerering og tilbakeføring av strøm til batteriet ved både brems og senk.

31 lagerautomater

Når reolplukket er ferdig blir det hentet av en person med snile og kjørt til sammenstilling med delene som er plukket i automatområdet. I forbindelse med at BOS Logistikk flyttet til Fjellbo innledet selskapet et nært og godt samarbeid med daværende Arkiv & Lager som først leverte 18 Megalift heisautomater med tilhørende WMS og året etter 6 Megamat paternosterverk - den gang den største installasjonen av lagerautomater i Norge, regnet etter volum. Da hele lageret ble overtatt i 2008, leverte Element Storage Systems, som leverandøren da hadde skiftet navn til, ytterligere syv heisautomater. Alt plukket fra de 31 automatene blir fortatt av bare syv personer, og det sier alt om effektiviteten. Paternosterverkene er de klart raskeste av de to automattypene og egner seg derfor svært godt til brukere som både har mye smått og mye plukk pr sekvens. Ulempen kontra en heisautomat er at de er relativt kostbare og har en høydebegrensning på ti meter.

Håvard Hallås, salgsdirektør i Element Logic som selskapet nå heter, opplyser til Logistikk & Ledelse at Bertel O. Steen hele tiden vært en svært viktig samarbeidspartner for dem og som i svært stor grad har bidratt til utviklingen av Element Logics lagerstyringssystem EWMS. Denne plattformen benyttes blant annet av mobiltelefondistributøren Telefast som vi omtalte i juni.

På Fjellbo er EWMS for lengst integrert mot forretningssystemet IFS. En jobb Hallås karakteriserer som både stor og tung med nytt grensesnitt selv om de hadde erfaring med IFS både fra felleskjøpet og et par andre kunder.

- IFS fungerer utmerket her og vi er veldig fornøyd. Det er nok helt andre grunner til at dette store prosjektet stoppet opp i resten av konsernet, sier Odd Erik Tømte. - På delesiden har det bidratt et kjempeløft sammenlignet med tiden med stormaskin. Vi har fått mye bedre kontroll og har aldri tidligere hatt et så friskt lager med tanke på innkjøp og ukurans. Vi kan ta ut langt bedre statistikk og analyser og differensiere mye bedre på de enkelte merkene, sesong, etc.

Høy servicegrad

Tømte karakteriserer deres egen servicegrad som ekstremt høy. Det skyldes ikke minst de mange nyttekjøretøykundene til Bertel O. Steen som blir svært påvirket dersom varebilen, lastebilen eller bussen skulle stoppe.

- Vi leverer ut deler seks ganger om dagen pluss en lagerordre på morgenen. I tillegg har vi en nødordreservice som tilsier at delen skal være ferdig plukket og ligge klar i skranken til avhenting senest 30 minutter etter at den er blitt ringt inn. Orden kommer fra hovedsystemet IFS og blir plukket i EWMS av personene på kundesenteret.

Utenom lagerets ordinære åpningstid mellom kl. 7 og 21 er det alltid en medarbeider på hjemmevakt som har en frist på to timer til å plukke deleordre som ringes inn.

Bjørn Stensrud i Toyota Material Handling Norway (t.v.), setter pris på å høre at både Odd Erik Tømte og Ole Morten Borgsjø er svært godt fornøyd med de nye BT-truckene. Foto: Henning Ivarson

www.logistikk-ledelse.no © 2013

2013_ma1308_1B.jpg

Les hele saken

Svein-Ove Arnesenredaktør tungt.no

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep, og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!