Løste logistikkutfordring for Nille

Det må kalles en skikkelig vinn-vinn-situasjon når fire studenter løser et stort problem for næringslivet i sin bacheloroppgave. De fire studentene fra Innovasjon og prosjektledelse ved Høgskolen i Østfold ble stilt overfor en reell utfordring da de møtte logistikksjef André Swensen i selskapet Per Aarskog AS. Studentene tok utfordringen og i dag er det brede smil på alle hold.

Takket være et vellykket prosjekt utført av fire studenter ved Høgskolen i Østfold blir mesteparten av alt gods ut fra Per Aarskog AS scannet og kan spores på vei ut til Nille-butikkene. Fra venstre; Ole-Henrik Røtne, Vetle Halvorsen, logistikksjef André Swensen, Eirik Solberg Johansen (prosjektleder) og Dan Hugo Olsen.

Foto: Anja Basma

Odd Magne Johansen

Mange transportbrukere begynner etter hvert å bli avhengig av å få inn kvalitetssikret transporthistorikk i sine datasystemer. Samtidig er kostnadene med scanner og PDA-utstyr høye for mange mindre transportører. Det var utfordringen fire studenter ved Høyskolen i Østfold fikk av selskapet Per Aarskog AS som er grossist for 350 Nille-butikker i Norge og 30 i Sverige.

Ønsket total transporthistorikk

Logistikksjef André Swensen i selskapet ville ha "track and trace" for all transport fra sentrallageret og til hver eneste butikk. To av transportørene hadde eget scannerutstyr og leverte allerede tracking-informasjon slik at både grossistlageret og butikkene kunne se hvor varene til enhver tid befant seg. Den tredje var en liten transportør som ikke hadde forutsetning til å ta en slik betydelig investeringskostnad.

Studentprosjektet "Innovativt logistikksystem" ledet av Eirik Solberg Johansen og med deltakerne Vetle Halvorsen, Dan Hugo Olsen og Ole-Henrik Røtne gjennomførte intervjuer blant både sjåfører og butikkledere i et begrenset område. I tillegg analyserte de hva som eksisterte av muligheter for mindre transportører.

Gratis "app" ble løsningen

Løsningen fant de i en liten, gratis "app" til smarttelefoner som kunne håndtere selv de helt store utfordringene. Den bruker det innebygde kameraet i telefonen til scanning og sender informasjonen rett inn i datasystemet til kunden. For sjåfører med mange leveranser hver dag kan det investeres i en infrarød skanner som arbeider raskere og som overfører informasjonen til smarttelefonen.

"ScanApp" er utviklet av EDI-Soft AS til deres logistikkprogramvare Consignor, en programvare som Per Aarskog AS allerede bruker. Dette er også samme programvare som de store transportørene bruker. Nå vil selskapet inkludere all informasjon om transport og leveranser i ett og samme program.

Sjåførene lærte raskt

- ScanApp er svært intuitivt tilrettelagt og det gikk raskt å få sjåførene til å ta den i bruk. I løpet av prosjektperioden gikk bedriften fra null til nitti prosent scanning og dermed kvalitetssikret transporthistorikk fra en av transportørene, sier prosjektleder Eirik Solberg Johansen, som er studentenes prosjektleder.

Han er kjempefornøyd med samarbeidet som de fire studentene har hatt med så vel bedriften Per Aarskog AS som programvareleverandøren EDI-Soft AS.

- Vi har blitt møtt på fullt alvor, og har gjort det vi har kunnet for å løse utfordringene, sier Eirik.

Fikk forbedringsforslag

Blant annet kom studentene med en liste forbedring av ScanApp´en.

- Vi visste ingenting om hva vi gikk til da studentene tok kontakt, men vi valgte å ta henvendelsen på fullt alvor. Det er vi glad for i ettertid, for de har vært svært grundig i sitt arbeid. Forbedringsforslagene var gode og noen av dem var allerede i prosess da studentene kom med dem. Vi har også fått gode forslag som vi ikke hadde tenkt på selv, og som vi vil få med i kommende oppdateringer av appen, sier driftssjef Henning Backe i EDI-Soft AS.

Han poengterer at studentene har gjort en god jobb for en av EDI-Softs store kunder og vist at ScanApp kan tas i bruk selv av store transportkjøpere. Ikke bare gir det mulighet for sporing og transporthistorikk, men det kan også bidra til å "tette" sporingshull som av og til oppstår når større transportører benytter mindre undertransportører.

- Etter å ha gjennomgått hele løsningen vår og tatt for seg de bestemte bitene av vår programvare, så studentene raskt de fordelene man kunne oppnå for å lykkes med prosjektet, legger en fornøyd Backe til.

Logistikksjef André Swensen er naturlig nok storfornøyd med resultatet av studentenes arbeid.

- Nå kan vi tilby de fleste Nille-butikkene å følge sine transporter på bedriftens datasystem. Vi ga studentene et reelt case å jobbe med og de ga oss en reell løsning tilbake. Normalt ville vi ha brukt tusenvis av konsulentkroner på å få løst utfordringene, sier han.

Høy scanninsgfrekvens

I stedet ble det over 3.000 arbeidstimer fra studentenes side. Nå er ScanApp implementert og tatt i bruk av transportøren Fløtten Transport AS. Scanningsfrekvensen gikk raskt opp i 90 prosent av godset og har holdt seg stabilt høyt gjennom hele prosjektperioden. Ingen av partene ser noen som helst grunn til at ikke frekvensen skal holde seg, og kanskje også øke frem til at alt godset scannes og kan følges hele veien frem til kunden. Til glede for nesten 400 Nille-butikker i Norge og Sverige.

www.logistikk-ledelse.no © 2013

Les hele saken

Svein-Ove Arnesenredaktør tungt.no

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep, og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!