Betydningen av den nye serien som blir introdusert på årets CeMAT i Hannover i mai, ble behørig poengtert og forklart av Jungheinrichs styreformann Hans-Georg Frey da han innledet det internasjonale pressearrangementet i München nylig. Han viste til at det samlede salget av trucker world wide passerte én million enheter for første gang i fjor, og av disse var hele 46 prosent motvektstrucker med forbrenningsmotor. Kun 16 prosent var elektriske, mens de resterende 38 prosentene var lagertrucker.

Kina er i særklasse både verdens største og raskest voksende truckmarked, og her var hele 77 prosent av de ikke mindre enn 248 000 truckene som ble solgt i fjor motvektstrucker med forbrenningsmotor. I Asia - verdensdelen med klart størst salg - stod de for hele 66 prosent av salget. Også på det relativt store nordamerikanske markedet dominerer denne trucktypen med 39 prosent. Det samme er tilfelle i litt mindre markeder som Sør-Amerika, Russland, Australia og Afrika hvor andelen svinger fra 37 til 51 prosent. Frey levnet dermed ingen tvil om at de nå lanserer en ny verdenstruck og som er av stor betydning for Jungheinrich som verdens tredje største truckprodusent.

I Europa er imidlertid situasjonen helt annerledes. Sett under ett selges det i vår verdensdel nesten like mange elektrisk drevne motvektstrucker som tilsvarende med forbrenningsmotor, og som derfor kun står for ca. 20 prosent av det samlede trucksalget. I tillegg er vi her i Europa langt mer fokusert på trucker med hydrostatisk drift enn i noen annen verdensdel. Eksempelvis opplyser salgs- og markedssjef Arne Husborn i Jungheinrich Norge at hele 85 prosent av deres salg av motvektstrucker med forbrenningsmotor i fjor var hydrostater. Han er likevel spent på mottakelsen av disse og er sikker på at flere norske kunder vil fatte interesse for trucktypen som kanskje vil bli så mye som 30 prosent rimeligere enn en tilsvarende hydrostat.

Fra 1,6 til 3,5 tonn - i første omgang

Den nye generasjonen av komplett redesignede motvektstrucker med hydrodynamisk drift fra Jungheinrich er inndelt i tre; 3-serien fra 1,6 til 2 tonn, 4-serien fra 2,5 til 3,5 tonn og 5-serien fra 4 til 5 tonn. De to førstnevnte vil bli introdusert på i mai, mens de største vil bli lansert på et noe senere tidspunkt.

Mens dagens modellserie er utstyrt med Mitsubishi dieselmotor og Nissan gassmotor, vil de nye truckene ha samme basismotor fra Kubota. På den måten reduseres antall deler og service- og vedlikeholdsarbeidet rasjonaliseres i vesentlig grad. Dieselvarianten er på 2,4 liter og har en effekt på 31 kW til bruk i serie 3 og på 36,5 kW i truckene som inngår i 4-serien. Gassvarianten er på 2,5 liter og kommer med effekter på 30 og 36,5 kW for henholdsvis bruk i serie 3 og 4.

Under pressekonferansen kom det raskt spørsmål fra tyske media hvorfor Jungheinrich ikke hadde valgt Volkswagen som motorleverandør slik tilfellet er med de hydrostatdrevne truckene. Marek Scheithauer, produktansvarlig for forbrenningstrucker i Jungheinrich, forklarte dette dels med pris, men først og fremst ved at Kubotamotorene er svært mye brukt i andre tunge maskiner og er kjent for å være svært driftssikre. I tillegg har Kubota et meget godt utbygget serviceapparat world wide.

For en 2,5-tonns diesel (DFG 425) er drivstofforbruket oppgitt til 3,2 liter per time, en nedgang på ni prosent i forhold til dagens modell som med sin noe sterkere motor har et forbruk på 3,5 liter. Til sammenligning opplyser Jungheinrich at snittforbruket i klassen er på 3,75 liter.

Svært driftssikre

Scheithauer fremhever at truckene er svært robuste og driftssikre og således ideelle for svært tøffe operasjoner under alle klimaforhold. Han opplyser at truckene er utstyrt med en helt ny drivaksel - utviklet av Jungheinrich selv, og med converter fra ZF. I tillegg har truckene flere innovasjoner både på mast, chassis og styreaksel.

Motvekten, med integrert styreaksel, er en integrert del av chassiset.

- Truckens gravitasjonspunkt er ikke bare svært lavt, men også optimalt plassert mellom akslene, sier Scheithauer, som legger til at konstruksjonen gir truckene en høy dynamisk kjørestabilitet og sikrer høy sikkerhet både når trucken kjøres og står stille. Jungheinrich ser derfor fortsatt ikke noe behov for å måtte utstyre truckene sine med ekstra elektroniske stabiliseringssystemer.

Våte bremser standard

De nye truckene vil bli levert med våte bremser som standard. Sammenlignet med trommelbremser er de tilnærmet vedlikeholdsfrie, og innkapslingen sikrer at de fungerer under alle forhold. Selv om det ikke er så veldig aktuelt for norske forhold, kan det også nevnes at de er utstyrt med et nytt høy-ytelses kjølesystem som skal gi motoren nok kjøling selv under ekstremt høy lufttemperatur.

I tillegg til å være satt sammen av svært robuste deler, fremhever Scheithauer at service kan gjennomføres både raskt, enkelt og økonomisk, og med et minimum av teknisk ekspertise. Adkomsten til motoren er svært enkel. Etter at førerstolen og motordekselet er vippet opp kan man uten bruk av verktøy fjerne to sideplater og på den måten få full tilgang til hele motorrommet.

Bedre utformet førerplass

Også førerplassen stod naturligvis i fokus da den nye serien ble utviklet. Det skal ikke legges skjul på at den er enklere utstyrt enn de fleste trucker som benyttes her i landet, men førersetet kan reguleres individuelt og det finnes også oppbevaringsplasser og holder til papirer. En smalere rattstamme bidrar til bedre benplass og spaken for parkeringsbremsen er blitt erstattet av en praktisk knapp som også bidrar til å gi bedre plass. Trucken vil også bli utstyrt med produsentens nye master som i kombinasjon med den lavere motvekten gir langt bedre sikt i alle retninger enn dagens.

Vesentlig billigere

Selv om truckene skal selges over hele verden, hvorav et svært høyt antall i Asia, produseres likevel alle på Jungheinrichs fabrikk i Moosburg, noen mil nor for München. Scheithauer forteller at de for tiden vurderer å starte produksjon av disse i også andre steder, men foreløpig er ingen ting bestemt.

På spørsmål om hva som representerte de største utfordringene med den nye truckserien, forteller han at det faktisk var å oppnå lavest mulig produksjonskostnader samtidig med at det høye kvalitetsnivået skulle opprettholdes. Prisene er ennå ikke fastsatt, men både han og Arne Husborn i Jungheinrich Norge anslår at de kanskje vil bli redusert med så mye som 30 prosent i forhold til dagens serie.

En av årsakene til at salget av hydrostattruckene til Jungheinrich formelig har eksplodert i Norge og flere europeiske land, skyldes at de en god stund har vært minimalt dyrere enn de hydrodynamiske. Når prisgapet mellom de to trucktypene nå høyst sannsynlig på nytt blir større får kundene et mer konkret valg.

- Det betyr at vi kan tilby en rimelig truck til de kundene som er ute etter en enkel truckløsning. Driftssikkerheten på basismodellen er svært høy, og om ønskelig er det er ingen problemer med å oppgradere trucken ved hjelp av flere utstyrspakker som vi tilbyr, sier Husborn, som også ser frem til at alle motvektstruckene etter hvert vil bli tilbudt med de nye mastene som han har fått signaler om også vil bli billigere enn dagens mastprogram.

Foreløpig produseres det kun demomaskiner av den nye typen i Moosburg, og ordinær serieproduksjon starter først opp etter den offisielle introduksjonen i mai. På grunn av de spesielle kravene til hytter og hydraulikk til det norske markedet, anslår Husborn at de først vil få de nye truckene til landet mot slutten av året.

--------------

Converter versus hydrostat

Mens trucker med konvensjonell converterdrift er ideelle for transport over lange strekninger, er hydrostattrucker svært godt egnet til intensiv drift med blant annet hyppig skifte av kjøreretning i tillegg til at de enkelt kan manøvreres med millimeterpresisjon.

Drivlinjen på en konvensjonell truck består av både motor, converter, girkasse og foraksel med differensial. En hydrostatisk drivlinje består i hovedsak bare av en forbrenningsmotor, en stor hydraulikkpumpe og en drivmotor til hvert forhjul.

Jungheinrich lanserte sin første hydrostattruck i 2007, og begrunnelsen den gang var at de i tillegg til normale utgaver for de store markedene også skulle kunne tilby en toppmodell til de markeder som krevde det.

 --------------

Bedre ergonomi

Foruten nye master med langt bedre sikt, vil alle motvektstruckene til Jungheinrich kunne bli levert med den nye betjeningshendelen Duo Pilot i tillegg til nye programmerbare knapper, en forbedret armstøtte og USB-kontakt i oppbevaringsrommet.

Personlig mener styreformann Frey at det nye mastprogrammet til Jungheinrich er et absolutt benchmark og et reelt høydepunkt, som han sier.

I tillegg til at avstanden mellom mastprofilene har blitt bredere, er også slanger og kjeder blitt plassert mer optimalt slik at man har oppnådd et vesentlig bedre siktbilde. Spesielt gjelder dette master med sentrisk plassert sylinder.

I tillegg til konvensjonelle spaker, har Jungheinrich lenge tilbudt to ulike betjeningshendler; fingertuppkontrollen Solo Pilot og joy-sticken Multi Pilot. Nå har Jungheinrich lansert et tredje valgalternativ; Duo Pilot. Prismessig vil det være minimal forskjell på de tre systemene - her er det først og fremst kundens ønsker og preferanser som bestemmer valget. Begrunnelsen fra Jungheinrich er naturligvis at de ønsker å tilby føreren en optimal førerplass og at de i stedet for å fokusere isolert på enkeltelementer har valgt en helhetlig tilnærming for å oppnå et førerorientert driftskonsept.

Ved hjelp av Duo Pilot har truckfører full kontroll over alle truckens posisjoner, og i likhet med de to andre betjeningsalternativene kan også den nye konfigureres helt etter kundes behov, inkludert betjening av ulike typer aggregater. Rett foran de to hendlene er kjøreretningsvelgeren, utformet som en bred klaff og som enkelt kan betjenes med hansker. I bakkant av hendlene finner man ulike knapper for direkte aktivering av ulike tilleggsmoduler uten å måtte gå gjennom kompliserte menyer i multifunksjonsdisplayet. Både dette og det interaktive informasjonssystemet er også nytt og utformet slik at det kun viser de data som truckføreren til enhver tid har behov for å se.

Duo Pilot er montert på armlenet som fra før kan justeres i høyde- og lengderetningen. Nytt nå er at man også kan endre vinkelen på dette slik at håndleddet blir liggende litt høyere enn selve betjeningshendelen. Toppen av armlenet er forøvrig hengslet i bakkant og rommer et praktisk oppbevaringsrom. Dette kan nå utstyres med en USB-kontakt som strømforsyning til eksempelvis smarttelefoner.

www.logistikk-ledelse.no © 2014

2014_ma1402_2_B.jpg

Ved hjelp av Duo Pilot har truckfører full kontroll over alle truckens posisjoner, og i likhet med de to andre betjeningsalternativene kan også den nye konfigureres helt etter kundes behov, inkludert betjening av ulike typer aggregater. Foto: Henning Ivarson

Les hele saken

Svein-Ove Arnesenredaktør tungt.no

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep, og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!