- Vi er nå i gang med SharePoint i skyen. Målet er blant annet å dele rutiner og dokumenter knyttet til Operations Centre, som jobber døgnet rundt, året rundt for å sikre enda mer effektiv drift, sier Per Ivar Gjørvad. Foto: Norwegian

Etter å ha vokst fra å være et lite norsk selskap med noen få hundre ansatte til å bli et internasjonalt selskap med over 4.500 medarbeidere i flere europeiske land, samt Thailand og USA - spredt over flere tidssoner - opplevde Norwegian behov for nye løsninger, plattformvalg og driftsmodell for en IT-avdeling på 10 personer.

- Vi så at den eksisterende Exchange-løsningen ikke var i stand til å håndtere den kommende veksten i antall ansatte. Da vi implementerte Office 365 med ny Exchange-løsning benyttet vi samtidig anledningen til å flytte ut i skyen - og å standardisere videokommunikasjon på Lync. På denne måten sparer vi både tid og arbeidskraft, uttalte IT-direktør i Norwegian, Per Ivar Gjørvad, rett før han nylig tiltrådte som Director Facility Management i samme selskap.

På nett i luften og på bakken

Sammen med Norwegians IT-partner Crayon flyttet de flertallet av Exchange-serverne ut i skyen ved hjelp av Exchange Online 2013, som en komponent i Office 365. I tillegg tok Norwegian i bruk Lync for deler av organisasjonen. Over 1.000 bakkeansatte har nå både desktop- og nettversjoner av Outlook og Office-pakken med Lync, mens personell i luften logger inn via nettleseren. Fortsatt driftes en del på egne servere hos en driftspartner, men ambisjonen er å flytte så mye som mulig ut i skyen på sikt. Resultatene har ikke latt vente på seg.

- Vi avsluttet flyttingen av e-posten i mai, og den beste indikasjonen på at dette har gått bra er at de ansatte i veldig liten grad merket noe til prosessen. I vår IT-avdeling har den nye løsningen i skyen ført til en markert nedgang i henvendelser fra brukere, og vi drifter allerede mer effektivt. Alle administrativt ansatte har fem installasjoner av Office tilgjengelig, noe som innebærer en økt fleksibilitet for dem, opplyser Gjørvad.

- Vi gleder oss over at Norwegian ser de store fordelene ved effektiv samhandling og økt mobilitet for sine ansatte. Flybransjen har ansatte geografisk spredt, i flere tidssoner og mange som ikke har en tradisjonell kontorplass. I Microsoft mener vi at denne typen selskaper kan hente ut en stor effektiviseringsgevinst ved å investere i skybaserte samhandlingsverktøy, sier administrerende direktør i Microsoft Norge, Michael Jacobs.

Mer effektivt med nettmøter

I tillegg til Exchange Online 2013, har Norwegian tatt i bruk Lync i kommunikasjon mellom kundesentrene og for teknisk personell. Disse gruppene sitter på mange forskjellige lokasjoner og Lync har senket terskelen for å ta kontakt og gjort det enklere å erstatte fysiske møter med nettmøter. Denne formen for umiddelbar kommunikasjon har lagt til rette for at ledelsen kan avklare situasjoner raskere, samtidig som Lync hjelper Norwegian med å tilfredsstille amerikanske luftfartsmyndigheter sine strenge krav om at hele kriseorganisasjonen skal kunne være online på svært kort tid. IT-avdelingen har også flere prosjekter i loopen.

- Vi er nå i gang med SharePoint i skyen. Målet er blant annet å dele rutiner og dokumenter knyttet til Operations Centre, som jobber døgnet rundt, året rundt for å sikre enda mer effektiv drift, avslutter Per Ivar Gjørvad i Norwegian.

Les hele saken

Svein-Ove Arnesenredaktør tungt.no

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep, og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!