SAS Institute

er verdensledende leverandør av Business Intelligence og Analytics-løsninger. Avanserte statistikk- og analysemetoder i brukervennlige applikasjoner skal hjelpe virksomheter med å avdekke nye sammenhenger og se nye forretningsmessige muligheter.

SAS Institute er verdens største privateide IT-selskap med nær 14.000 ansatte og mer enn 70.000 kunder i 136 land. Hovedkontoret ligger i Cary, North Carolina og selskapet hadde i fjor en omsetning på drøye 3 milliarder dollar.

SAS Institute AS ble etablert i 1986. Selskapet har ca. 100 ansatte og omsatte i fjor for drøye 223 millioner kroner.

Flere norske selskaper driver nå aktivt strategiarbeid i forbindelse med egen digitaliseringsprosess. Kåre Nygård viser til at slike prosesser tar tid og kan være en bremse for raske beslutninger. Dette er også noe analyseselskapet Gartner Group påpeker. De mener det er kun et fåtall som har kommet i mål med sin strategi på dette området.

- De fleste er inne i en tankeprosess. Mot slutten av året og i løpet av 2015 vil forhåpentligvis flere mellomstore og store aktører ha etablert en klar strategi for sine digitaliseringsprogrammer. Men, sier han, - det er fortsatt mange som ikke har heist dette opp på radarskjermen. Vi er oppriktig bekymret for dem. Mange vil enten risikere konkurs eller så vil vi se mange oppkjøp. Når det er sagt, tror vi det er et fåtall som vil kjøpe virksomheter med gammelt tankegods og som ikke har en gjennomtenkt digital strategi.

Startet med landbruksdata

SAS var opprinnelig et akronym for "Statistical Analysis System", og ble startet ved North Carolina State University som et prosjekt for å analysere landbruksdata. Da etterspørselen etter denne typen programvare økte, ble SAS Institute grunnlagt i 1976 for å hjelpe alle typer kunder.

Produktene som SAS Institute tilbyr har tradisjonelt vært innen statistisk analyse, men de senere årene har selskapet hatt markedsfokus på forretningsanalyse.

- Vi samler inn datainformasjon og setter dem i forretningsmessig kontekst slik at virksomheter blir i stand til å fatte riktige beslutninger i sanntid, understreker Nygård.

Sammenstilling av data

Mange bedrifter har problemer med å finne frem i jungelen av datainformasjon, og vi spør Fred Graham, Senior Advisor i SAS Institute, om hva de må gjøre for å utnytte dataene bedre.

- Flommen av strukturert og ustrukturert data befinner seg på ulike steder i virksomhetene. Hvordan klarer de å sammenstille dem på en optimal måte og hva bør velges bort/slettes? De beste strekker seg etter å samle inn, analysere og fatte beslutninger basert på data i sanntid. Nøkkelen er å tilrettelegge for automatisert dataanalyse på skalérbare løsningsplattformer og å investere i kompetanse.

Graham sier at for mange selskaper bruker i dag for mye tid på å skille hva som er viktig å lagre/bruke, av hensyn til kostnader til datalagring.

- Dette er gammelt tankesett nå som kostnaden for datalagring har gått dramatisk ned. Virksomheter må derfor sørge for å modernisere sin egen infrastruktur de kan lagre og utnytte store mengder av data. Parallelt må det investeres i kunnskapsoppbygging for å forstå hvordan dataanalyse bør utføres og hvilke konkurransemessige fortrinn som er mulig å ta ut. Det snodige i disse «Big Data» tider er at mange selskaper sitter selv på en gulvgruve av data i egne fag- og økonomisystemer, men disse verdiene utnyttes simpelthen ikke godt nok. Mange toppledergrupper bør søke hjelp eksternt dersom internkompetansen ikke er god nok, ellers er risikoen stor for å sakke akterut. SAS Institutes kjernevirksomhet er nemlig håndtering av data i en forretningsmessig og analytisk kontekst for å understøtte virksomhetens egen kjernefokus, sier Graham.

Konkurransefortrinn

- Er dette et konkurransefortrinn?

- Det er vi overbevist om, svarer Nygård. - Noen leder an løpet og er flere hestehoder foran sine konkurrenter. Det gir dem konkurransefortrinn. Bilbransjen er et klassisk eksempel på dette. De fleste bilforhandlere har utplassert reklame digitalt eller på plakater i store byer og tettsteder med QR-koder. Du kan skanne inn koden på din smarttelefon slik at du med en gang får et bilde av bilen og en forespørsel om du vil prøvekjøre den. Ett tasteklikk unna kan man få snakke med en kundeserviceagent hos bilforhandleren som allerede har informasjon om hvor du befinner deg da mobiltelefonen er lokasjonsbasert. Kundeserviceagenten har selvsagt full oversikt over hvilke biler du har kjørt tidligere, og om du er fornøyd eller mindre fornøyd med dem. Dersom du som bruker også har delt tilgang til dine Facebook data, er det enkelt å se familiestatus og annen relevant informasjon av mer personlig karakter for å tilby det som passer nettopp deg best. Kundeserviceagenten på sin side får enkelt opp automatiserte forslag til hva som har best sannsynlighet for å få deg på «kroken» til en prøvekjøring, fortsetter Nygård, som mener kombinasjonen av interne datakilder og eksterne data fra sosiale medier gir en fenomenalt sterk mulighet til å tilpasse budskapet overfor kunder som deg og meg.

Mobilitet

Digitalisering handler om mobilitet. Nær sagt alle virksomheter som reiseliv-, bil- og dagligvarebransje drar nå fordeler av dette.

- Du skaper kundeopplevelser og bygger kundelojalitet, sier Graham. - Vi registrerer at flere selskaper løfter nå digitalisering opp på toppledernivå. Andre igjen er i tenkeboksen og er i tvil om hvordan de skal forholde seg til denne utviklingen. Barrierene er store og motstandskraften i organisasjonen oppleves som en bremse for realiseringen. Resultatet er at viktige strategiske beslutninger kan bli tilsidesatt. Derfor må ledelsen og styret fornye sitt tankegods. Det bør etableres medarbeiderteam i organisasjonen som gis mandat til nødvendige tiltak.

Store variasjoner

På spørsmål om bedriftsledere tar digitaliseringskampen på alvor, svarer Nygård at det varierer fra virksomhet til virksomhet.

- Noen ser mulighetene og tar raske beslutninger og iverksetter programmer. Andre er mer konsensusorientert og vektlegger å sikre forankring nedover i organisasjonen for å få alle med på laget. Det er ikke noe som er riktig eller galt, men vi ser at selskaper med sterke meningsbærere i toppledergruppen får raskere med seg organisasjonen som helhet. De alle fleste toppledere og styrer ser fordelene med digitalisering og bruk av sanntidsdata. Du skal ha sovet mye i timen dersom du ikke har fått dette med deg. Ledere som gjør noe med dette blir vinnere, understreker han.

Tetposisjon

Virksomheter med gode digitaliseringsprosesser vil oppnå økte konkurransefordeler og styrke seg i kampen om kundene.

Både Nygård og Graham påpeker at utviklingen nå går så raskt at det krever omgående handling. Som forbrukere er vi ekstremt illojale og vi har en tendens til å velge leverandører som har de beste tilbudene. Skal man henge med i svingene kreves det analyseverktøy som fanger opp nåværende og potensielle kunder.

- Et klassisk eksempel er hvordan Kodak i overgangen til digitale kameraer ikke fulgte med i timen og måtte søke konkursbeskyttelse. Tilsvarende har ikke Nokia klart å utvikle sine mobiltelefoner i takt med teknologiutviklingen innen smarttelefoni. Her har Nokia ledelsen sovet i timen og sakket fullstendig akterut. For hvem hadde trodd at Nokias posisjon som mobilkonge skulle bli pulverisert av selskaper som Apple, Samsung og LG, som i dag troner øverst i markedet med sine smarttelefoner?, spør Kåre Nygård avslutningsvis.

Les hele saken

Svein-Ove Arnesenredaktør tungt.no

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep, og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!