Det å kunne planlegge og utføre oppgaver i ett og samme verktøy var ideen bak Agile Gantt; den første samhandlingsplattformen som lar prosjektledere fokusere på strategi og mål og som lar prosjektgrupper selv organisere og prioritere oppgaver for å oppfylle disse målene. Ved å introdusere Dependencies i Agile Gantt kan prosjektledere forbedre evnen til å styre prosjektet ytterligere. - Dependencies var egentlig forventet av våre brukere. Logikken i alle plan blir tydelig for alle interessenter, men samtidig gir det fleksibilitet hvis endringer er nødvendig og da vil alle påvirkede aktiviteter i planen tilpasse seg de nye forholdene. Slik holder man planen i live og gjør prosjektledelse til en mer helhetlig opplevelse, sier FoU-leder, Per Wising i Projectplace. Dependencies visualiserer sammenhengen mellom aktivitetene i prosjektet, og sammen med Kanban-tavlene blir det en mer effektiv måte å kontrollere prosjektet på. Helt konkret betyr dette at man kan sette opp forbindelser mellom forskjellige aktiviteter i Agile Gantt-diagrammet som tvinger eller hindrer et team i å begynne og jobbe på en ny aktivitet, avhengig av statusen til de andre aktivitetene. Likeledes hvis en aktivitet blir skjøvet fremover blir de aktivitetene som er knyttet til også flyttet. - Tidligere har ikke endringer utført i Gantt-diagrammet automatisk påvirket aktiviteter som skulle utføres senere og som samtidig var avhengig av tidligere utførte oppgaver. Med Dependencies kan man koble aktiviteter sammen slik at en endring utført i starten av prosjektet vil påvirke innhold, tidsbruk og oppstartstid på senere aktiviteter. I tillegg vil dette fungere på tvers av Gantt- og Kanbanverktøyene og på den måten vil alle prosjektdeltakere og prosjektledere ha full oversikt over hvordan prosjektet skrider frem - selv på mobile enheter, avslutter Per Wising.
Les hele saken

Svein-Ove Arnesenredaktør tungt.no

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep, og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!