Scribona:

Velfungerende logistikk og fornøyde kunder

Markedets krav til presis levering av varer blir strengere og distributørenes behov for et helhetlig system blir stadig mer påkrevet. - Vår distribusjon har blitt mer effektiv og oversiktlig etter at vi innførte elektronisk sporing av våre leveringer. Gevinstene har kommet etter at vi integrerte vårt lagersystem med transportstyringssystemet TransFleet, sier logistikkcontroler Martin Johansen

i Scribona AS, som er Nordens største distributør av datautstyr med det norske lageret på Alnabru i Oslo. Etter å ha vært gjennom en periode med store omstillingskostnader for logistikkvirksomheten, har de nå fått positive effekter av å ha en velfungerende logistikk.

Scribona (tidligere PC LAN) har satset mye på effektiv logistikk, og har fokusert på hvordan de kan bli bedre på hele logistikkjeden. En viktig del av dette er selve transporten av varene fra lageret og helt frem til kundene.

- Vi innså tidlig at vi måtte være konkurransedyktige i dette markedet for å oppnå et positivt resultat, og var derfor villige til å gjennomføre de nødvendige investeringene. Vi opererer med små marginer, og volum er derfor viktig. Scribona har i snitt mellom 600-800 daglige leveringer. Det blir derfor viktig med både et effektivt OLFI-system (Concorde XAL) og et transportopplegg som fungerer smertefritt, sier Johansen.

TransFleet

Scribona gikk til anskaffelse av logistikksystemet TransFleet i begynnelsen av 2000, og sammen med leverandøren Locus AS har de integrert disse to systemene til ett. Oppdragene skapes i Concorde, enten ved at kundene bestiller på Internett eller på annen måte, og overføres deretter automatisk til TransFleet. Planlegging av kjøringen skjer i TransFleet, og oppdragene sendes ut ved hjelp av EDI eller GSM.

- En viktig del av vår strategi er god kundekommunikasjon, og dette oppnår vi med elektronisk sporing helt frem til kunden. Ved at transportørene melder tilbake status på kjøringen, vet både vi og våre kunder hvordan leveringene skjer. Dette har medført at vi har redusert mengden av telefoner fra våre kunder med 90%. Kundene er blitt flinke til å bruke internett til både bestilling og tilbakemelding. Dessuten kan vi bruke statusrapportering til å kontrollere all kjøring for eventuelle avvik, noe som er nyttig både når faktura skal kontrolleres og transportøres evalueres, påpeker Johansen.

Scribona har et tett samarbeid med transportørene, og også disse har hatt stor nytte av løsningen. TransFleet har gitt muligheten til en mer effektiv planlegging av kjøreoppdragene, samtidig som EDI-overføring av oppdrag automatiserer oppdragsflyten. Scribona nytter EDI-overføring til bl.a. Linjegods og Posten, som igjen kan gi statusrapporter tilbake til kundene. Transportsjef Rune Klevstad i Kongsberg Transport sier at deres behov for investering i bilparken har blitt mindre etter at de tok i bruk TransFleet.

- Vi har doblet oppdragsmengden i løpet av ett år uten at vi har kjøpt en eneste ny bil. I tillegg har vi høynet leveringskvaliteten for Scribona, og ligger pr. i dag rett under 100% i leveringsgrad for leveranser i Oslo og Akershus. Vi bruker TransFleet på alle leveringene våre, og både Scribona og vi selv bruker alle dataene i systemet til rapportering. Vi har bl.a. rapporter på leveringskvalitet pr. sjåfør, arbeidstid, kilometer pr. bil og fakturagrunnlag, sier Klevstad.

Salgssjef Jo Are Aslaksen i Locus sier at transportselskapene som regel har mye kjøring for sine faste kunder, som igjen stiller store krav til utførelsen. For å redusere arbeidsmengden kan distributør og transportør integreres tettere i form av en automatisert data- og ordreflyt fra distributør til transportør. ERP og OLFI-systemene, for eksempel SAP og Concorde XAL, genererer oppdrag som igjen overføres TransFleet med nødvendig oppdragsdata. Transportøren kan deretter fokusere på selve utførelsen av kjøringen og slipper mye unødvendig papiradministrasjon.

- TransFleet vil være spesielt nyttig for distributører og transportører som har mange leveringer og kunder, som opererer med relativt korte tidsfrister, og som ønsker en effektivisering av leveransen helt ut til kundene, sier Aslaksen, som påpeker at TransFleet er standard programvare som ikke krever store tilpasninger. Det har store integrasjonsmuligheter i begge ender - både inngående data og integrasjon til økonomisystemer.

- Gevinsten av systemet er umiddelbar. Man oppnår høy leveringskvalitet samtidig som en god kommunikasjon med kundene øker kundetilfredsheten. For transportørene reduseres kjørelengden på bilene, en oppnår en mer presis utførelse av oppdragene og mindre papiradministrasjon, såvel internt som i bilene. Dette bidrar til ønsket kundetilfredshet, bedre samarbeid, lavere driftskostnader og gode miljøgevinster, avslutter Aslaksen.

www.logistikk-ledelse.no© 2001

Les hele saken

Svein-Ove Arnesenredaktør tungt.no

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep, og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!