Delikat Fabrikker:

Trådløs og papirløs utekspedering av varer

Hos Delikat Fabrikker AS i Drammen og Mills DA i Fredrikstad skjer utekspederingen av varer nå både trådløst og papirløst. Bedriftene kombinerer kassemerking, pallemerking og avansert elektronisk pakkseddel (DESADV, nivå 3) med trådløse plukkterminaler.

Næringsmiddelbedrifter møter stadig skjerpede krav fra dagligvaregrossistene om en strømlinjeformet logistikk. Ikke minst gjelder dette kravene til en effektiv og standardisert utekspedering av varer.

Leverandørene må nå tilrettelegge sin ekspedisjon i henhold til gjeldende meldingsstandard for avansert elektronisk (EDI) pakkseddel (DESADV, nivå 3), mens merking av transportenheter skal skje i samsvar med den internasjonale strekkodestandarden EAN/ UCC 128.

En lang prosess

Allerede i 1997 var de nye retningslinjene for merking klare, og kjedene satte krav til korrekt merking hos sine leverandører. Først i år ble de første kjedene i stand til å motta informasjonen i palletiketten og klare til å koble denne til den avanserte elektroniske pakkseddelen.

For å oppfylle dagens krav til automatisk lagerekspedering, må produkt- og transportmerkingen kombineres. Samtidig med at varetransporten starter, sendes en EDI-melding fra leverandør til grossist. Denne elektroniske pakkseddelen tas i mot hos mottakerens dataanlegg i form av en avansert mottaksrapport. Når selve vareforsendelsen ankommer mottakeren, blir den scannet og samkjørt med den allerede mottatte EDI-meldingen.

Med Willett som systemintegrator og totalleverandør, har Delikat Fabrikker i Drammen tatt i bruk et system som ikke bare kombinerer pallemerking og avansert elektronisk pakkseddel, men også styrer de ulike maskinene i fabrikken og gjennomfører automatisk datafangst i hele produksjonsprosessen. Systemet for utekspedering av varer er også installert hos Mills DA i Fredrikstad.

Trådløs håndtering

- Det unike ved installasjonene i Drammen og Fredrikstad er at all utekspedering av varer skjer ved hjelp av trådløse håndterminaler og truckterminaler, sier Jan Erik Evanger, nordisk sjef for systemintegrasjon og FoU hos Willett.

Systemet baserer seg på bruk av terminaler og plukking av varer ved hjelp av radioterminaler med innebygget scanner. Når ordren er komplett, skrives pakkseddel og fraktbrev ut. Samtidig blir dataene automatisk overført til bedriftens overordnede ERP/MPS-system, MFGPRO, som er i ferd med å bli byttet ut til SAP.

I tillegg overfører systemet data til en EDI-tolk for videresending av DESADV, nivå 3. Alle data lagres i en egen sentral Willett/Oracle-server for sporing på detaljnivå. Serveren har nøyaktig oversikt over hvor alle plukk- og helpaller befinner seg, og vet også hvilke artikler og LOT/batch/parti-nummer som ligger på de ulike plukkpallene. Matvaresikkerheten er dermed satt i høysetet.

Plukkterminalene og truckterminalene kommuniserer med en PC i ekspedisjonen, som styrer all kommunikasjon. Etter at operatørene har tastet inn sin bruker-ID og passordet sitt, får de frem på terminalen alle ordre som er lagt inn fra PC. Legges det inn eller fjernes ordre fra PCen, oppdateres terminalene automatisk. Terminalen viser blant annet om ordre er i plukk eller om de er avsluttet.

Når operatøren har logget seg på en konkret ordre, viser terminalen plukklister som inneholder alle varer som er med på den valgte ordren. I Drammen gir den også forslag om hvilken dato som bør plukkes, slik at FIFO-prinsippet («first in - first out») kan opprettholdes. Flere kan også logge seg på og arbeide med den samme ordren. Når en vare plukkes, blir de øvrige terminalene automatisk oppdatert.

- Vi er ikke lenger avhengig av noe «hierarki». Alle operatørene kan arbeide selvstendig og behøver ikke å «fly dørene ned i ekspedisjonen, sier avdelingsleder Morten Andersen i Delikat Fabrikker AS fornøyd.

Null feil

Den tradisjonelle måten er å føre plukklister for hånd. I følge Andersen skaper det ofte mye manuelt arbeid for å korrigere avvik og gjøre rettelser; noe som tar tid. Dessuten blir det fort unøyaktigheter med hensyn til lagerbeholdningen. Nå har bedriften i stedet fått et «null feil»-system.

- I det ordren er avsluttet, vet vi nøyaktig hva som ligger på pallen. For å få ut en etikett, er det bare å trykke på en tast på den trådløse terminalen. Systemet er så integrert at du vil få beskjed i terminalen om det eksempelvis er tomt for etiketter.

Ifølge EAN-UCC 128-standarden og kravene til SSCC-nummer (for entydig identifikasjon av transportenheter), er det ikke lenger nok å melde antall paller. Også nøyaktige datoer skal meldes. Med det nye systemet, er det nok å fylle ut to felter på PCen. Deretter skrives pakkseddel og fraktbrev automatisk ut.

Lagersystemet hos Delikat er lagt opp etter dato. Hvis operatøren skanner datoavvik i forhold til plukklisten, får han beskjed om dette. Med det kreves ingen korrigering i noen systemer om han plukker en annen dato. PCen korrigerer dette selv mot ERP/MPS-systemet. Terminalene gir også melding dersom du plukker en vare som ikke er med på ordren eller foretar overplukk.

Godt fornøyd

Også Runar Thorvaldsen, som har en sentral posisjon i prosjektet, er godt fornøyd med hvordan ystemene fungerer.

- Avgjørende for valget av Willett som leverandør var tidligere installasjoner, tilstrekkelig systemkompetanse og at vi ønsket minst mulig spesialtilpasning i forhold til det eksisterende ERP/MPS-systemet, som vi allerede hadde vedtatt å skifte ut. Selv om utgangspunktet var krav fra en av de store kjedene om vareekspedering i samsvar med den nye meldingsstandarden for avansert elektronisk pakkseddel (DESADV, nivå 3), gir løsningene også økonomiske gevinster, påpeker Thorvaldsen.

- Ikke minst er disse knyttet til den trådløse håndteringen. Både i Fredrikstad og i Drammen er man veldig fornøyd. Selv i Fredrikstad - hvor det utekspederes 2.500-3.000 paller i uken - er systemtilgjengeligheten på mer enn 98%, forteller han. Også antallet feilleveranser har gått klart ned; ikke minst i sommerhalvåret hvor det er mange ferievikarer.

EAN er som mange av leserne vet en forkortelse for «European Article Numbering» - en organisasjon som i dag er representert i nær 100 land, og har over 800.000 medlemmer på verdensbasis. Her hjemme representeres organisasjonen av EAN Norge, som arbeider med utvikling og vedlikehold av systemer.

- Vi tildeler leverandørnummer til bedrifter som ønsker å benytte EAN-systemet. I tillegg har vi en kontrollfunksjon. Vi overvåker at de forskjellige standardene blir brukt som forutsatt, forteller teknisk sjef Knut Vala i EAN Norge. Han har selv vært på besøk hos Delikat Fabrikker og sett hvordan Willett-systemet virker i praksis.

- Løsningen var meget imponerende. Papirløst plukk med scanner står på ønskelisten hos mange brukere, sier han.

Sporing til råvareblandinger

- Hos Delikat kan informasjonen på de ferdige palletikettene spores helt tilbake til råvareblandingene, påpeker Evanger, som selv har stått for utviklingen av systemene.

- Råvareblandingen gis en batch/ LOT-kode i det den produseres - ikke når den pakkes, slik det tradisjonelt skjer. Dette gir en korrekt «best-før»-angivelse, presiserer han

Hver morgen når programmet for fabrikkstyringen startes, hentes artikkeldata automatisk fra ERP/MPS-systemet. Artikkeldataene inneholder all informasjon som skal til for å produsere «korrekte» produkter.

Når et nytt produkt skal fremstilles, scanner man av en strekkode som inneholder råvaredata om sammensetningen av det aktuelle produktet. Deretter scannes produktet som skal produseres, og PCen sender data i sanntid til alle tilkoplede maskiner under produksjon. Alle etikettene blir kontrollscannet underveis, og samtlige data blir hele tiden oppdatert etter hvert som nye råvareblandinger blir scannet inn til produksjonen.

Programmet styrer inntil syv samtidige produksjonslinjer og har en rekke informasjonsfelter for hver linje som vises på PC-skjermbilder. Informasjon indikerer både nummeret på linjen, varenummeret som produseres, LOT-koden som skrives ut på etiketten som påføres produktet og «best før»-dato. I tillegg er det fire felter som viser status på etikettskriver, blekkskriver samt forbrukspakning (F-pack) og råvarescanner.

Automatisk produksjonsstopp

Samtlige produksjonsbaner er tilkoplet et PLS-kort i signal i PCen, som gjør at de respektive banene stopper hvis det for eksempel er feil på en etikettskriver eller blekkskriver, en F-pack mangler strekkode eller strekkoden er feil i forhold til innscannet råvare. PCen registrerer også avvik - både tidspunkt og type feil - og måler på sekundet hvor lenge en feil har vært aktiv.

I tillegg til å rapportere data til den overordnede databasen i ERP/MPS-systemet, lagres artikkeldataene også i en lokal database på den enkelte PC.

- Dette gjør det mulig for PCen å fungere mot maskiner selv om nettverket skulle være nede. Alle programmene er laget slik at de arbeider lokalt selv om serveren er nede, for så å oppdatere serveren automatisk når nettforbindelsen er gjenopprettet, forteller Evanger.

Hos Delikat Fabrikker er én PC konfigurert til å overvåke og oppdatere til sammen 21 scannere, 7 etikettmaskiner, 7 blekkstråleskrivere, 7 vekter og 7 PLSer, i tillegg til digitale inn- og utganger.

Både automatisk og manuell pallemerker

Willett-systemet består også av en programvare og et PC-bilde som har den egenskapen at det kan opptre som både automatisk og manuell pallemerker samtidig. PCen er koblet direkte til en scanner, som leter etter og finner den etiketten som inneholder de meste relevante dataene. Etter at pallen er skannet, legges den inn i kø for pallevikling.

Når en palle er ferdig produsert, scanner operatøren den for å bekrefte at den er produsert. Deretter oppdaterer PCen ERP/MPS-systemet med den nye pallen. Dette gjør at varer er tilgjengelige i ordresystemet i samme øyeblikk som de er ferdig merket.

-----------------

Mills DA og Delikat Fabrikker AS er tradisjonsrike norske næringsmiddelbedrifter med historiske røtter. Navn som Agra, Margarincentralen, Forenede Margarinfabrikker, Borgar og Mesna har en sentral plass i norsk industrihistorie. Sammen med datterselskapene Foodmark Sweden, Foodmark Poland og Produktprofilering, utgjør Mills og Delikat Fabrikker i dag Agra Gruppen. Konsernet med hovedkontor i Oslo, sysselsetter rundt 650 årsverk i Norge, Sverige og Polen og omsatte i 2000 for ca. 1,6 milliarder kroner.

-----------------

Willett er Norges eneste totalleverandør av systemer for merking og automatisk datafangst basert på strekkoder og trådløs radiofrekvens-teknologi. I tillegg til Mills i Fredrikstad og Delikat Fabrikker i Drammen, har også andre kjente norske industribedrifter som blant annet O. Kavli i Bergen, Skretting og Mabo Pipelife Gruppen valgt avanserte løsninger for utekspedering fra Willett. Softwaren er uavhengig av type ERP-system, og firmaet har allerede gjennomført flere installasjoner mot både Movex, SAP og IFS. I løpet av de siste par årene har Willett også stått for omfattende totalleveranser til samtlige av Pan Pelagic og Ewos sine produksjonsanlegg langs norskekysten.

www.logistikk-ledelse.no© 2001

Les hele saken

Svein-Ove Arnesenredaktør tungt.no

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep, og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!