Fruktbart svensk/norsk logistikksamarbeid:

Styrker posisjonen i dagligvaremarkedet

Svenske Industri-Matematik International fester grepet på det norske dagligvaremarkedet. Snart vil over 60 prosent av distribusjonen i dette markedet håndteres gjennom deres IT-løsning for logistikk - IMI Suite.

Trond Schieldrop

I følge adm. direktør Åge Andresen i it-selskapet Xecute AS er bedriftenes konkurranseevne svært avhengig av hvordan man utnytter logistikksystemene. Med IMI Suite mener han man får den beste støtten for avanserte logistikkmodeller, hvor også høye volumer er inkludert. Med en norsk implementeringspartner som Xecute med på laget, sikrer man at løsningene faller på riktig plass i organisasjonen og at forretningsmodellen støttes på en god måte, skal man tro Andresen.

I sin struktur og oppbygging støtter IMI Suite bl.a. avanserte flerlager- og sentrallagermodeller samt en enhetlig og sikker ordrebehandling.

- Løsningen er meget funksjonsrik hva denne type grossistvirksomhet angår, sier han, og legger til at det ikke finnes noen tilsvarende løsninger på markedet i dag.

Systemutvikling

Industri-Matematik har ansvaret for systemutviklingen i forbindelse med implementeringen av høyhastighetslogistikkløsninger hos flere norske virksomheter. Xecute håndterer den kundenære, organisasjons- og applikasjonmessige siden. Andresen poengterer at mye av den kunnskapen og erfaringen som store distributører i dagligvarebransjen har høstet er i høyeste grad også er aktuell for andre virksomheter.

- Distribusjonsvirksomheten behøver ikke å være altfor stor for denne type løsninger. Vår erfaring er at logistikktunge virksomheter fra 500 millioner til 1 milliard kroner i omsetning vil ha nytte av modellen. Det er mange slike virksomheter i Norge med kompleks logistikkstruktur på linje med de store aktørene.

I tillegg til Hakon Gruppen og Norges Gruppen har Industri-Matematik tidligere levert tilsvarende løsninger til Norsk Medisinaldepot, Forlagsentralen og Color Line. I utlandet har store amerikanske selskaper som Kellogs med virksomhet i 40 land og Canadian Tire valgt svenskenes løsninger.

- Selskapet opplever stor suksess på det amerikanske markedet, og de har levert sine løsninger hos flere store distributører og produsenter med egen distribusjon, sier Andresen.

Tett samarbeid med både kunder og leverandør

Xecute er et forholdsvis lite selskap med 22 ansatte, alle med tung logistikk- og IT bakgrunn. Prosjektene er ofte så store at selskapet ikke kan stå alene som hovedkontraktspartner. Da gjøres hovedkontraktene med Industri-Matematik, som sysselsetter 500 godt kvalifiserte utviklere av avanserte logistikkløsninger.

- Vi er en underleverandør til svenskene og håndterer den kundenære siden, sier Andresen, som opplyser at Xecute har levert tjenester inn mot både system- og løsningsarkitektur, organisasjonsutvikling, implementering og drift. Samarbeidet med Industri-Matematik på denne type saker er alltid svært tett.

Xecute står også for prosjektledelsen i forbindelse med denne typen innføringer.

- Vi har også hatt en tung og involverende rolle i forbindelse med løsningsarkitekturen. I dette ligger også ren logistikkunnskap, samt at vi har hatt en stor del av applikasjonskonsulentvirksomheten. Vår fordel er at vi sitter så tett opp mot kundens virksomhet. Vi «skrur» sammen brukerkunnskapen, organisasjonsrutinene og systemene. Målet er å få virksomheten til å jobbe i henhold til logistikkmodellen. Da vil systemet gi seg selv, understreker Andersen.

Spesialisering

På spørsmål om hva det er som skiller logistikkløsningen IMI Suite fra konkurrerende løsninger på markedet, trekker Andresen først og fremst frem betydningen av at Industri-Matematik har spesialisert seg på å støtte denne type virksomheter.

- Alle som utvikler programvare må foreta valg på hva som skal være med. I Industri-Matematiks tilfelle ligger valgene tett opp mot grossistvirksomheten. Dette er et område der både de og vi har flere års erfaring. Svenskene forsøker ikke å fange over alle felt, men spisser seg inn mot det de har kunnskap om, for å kunne tilby kundene de beste løsningene. Det hele dreier seg altså om høy grad av spesialisering.

Det at tilnærmelsesvis likestilte og konkurrerende dagligvareselskaper velger samme logistikkløsning viser at logistikksystemet som sådan ikke er en truende konkurransefaktor.

- Nøkkelen til suksess er hvordan organisasjonene utvikler seg, hvordan de møter sitt marked. Men i bunn må det være et system som evner å støtte avanserte logistikk- og IT-systemer. IMI Suite er svaret på dette. Svenskene har vært i markedet i mange år og har evnet å støtte høyvolums logistikkmodeller.

Tillitsforhold

- Er norske bedriftsledere sitt ansvar bevist med hensyn til valg av optimale logistikkløsninger?

- Helt klart. I forbindelse med tradisjonelle kunde- og leverandørrelasjoner - hvor man naturlig nok ønsker et tydelig grensesnitt - blir det som regel stort fokus på systemfunksjoner og systemytelse fremfor tilpasningsdyktighet til marked, organisasjon og forretningsmodellen. En slik tilnærmingsprosess har en tendens til å bli kostbar, sier Andresen, som har stor forståelse for at slike forhold kan oppstå.

- Vi er alle kjøpere og selgere som ønsker et klarest mulig grensesnitt. De fleste opplever det som vanskelig å vite hvilke punkter man skal forholde seg til. Det krever stor grad av tillitsforhold når man skal inngå en joint venture med leverandørene. Du må ha tillit til at leverandøren gjør en god jobb og forsikre deg om at kunden forstår nytten av et avansert logistikksystem.

Avhengig av et godt tillitsforhold

Xecute er et rådgivningsselskap og er helt avhengig av å bygge opp et godt tillitsforhold til sine kunder.

- Topp kvalitet øker tillitsforholdet. Kunden må oppfatte at de får «value for money», sier Andresen, som mener det er viktig at systemene tilpasses den modellen bedriften/organisasjonen jobber etter.

- Det vil alltid være snakk om tilpasning til både systemkunnskap, organisasjon og rutiner. Klarer man å få til en arbeidsdeling her vil man få en mer velfungerende organisasjon. Men det hele krever et betydelig løft på kunnskapssiden. Vår erfaring er at denne typen prosjekter er 30 prosent datasystemer og 70 prosent organisasjon og rutiner, målt i innsats.

Implementering av et slikt logistikksystem vil påvirke organisasjonen ved at man kutter unødvendige operasjoner.

- Slike organisasjonstiltak gjør man ikke for moro skyld. De gjennomføres for å øke effektiviteten og skape bedre resultater, sier Andresen, og viser til at det er en betydelig konkurranse mellom aktørene i alle bransjer i dag.

- Derfor vil jeg berømme de som tar logistikktilpasningen på alvor. De fleste av våre kunder har sin egen metodikk å jobbe etter. Skal man få de mest optimale løsningene er man avhengig av bruker- og organisasjonsinvolvering. Vi må etablere en tett dialog med bedriftene/organisasjonene fra en tidlig prosjekteringsfase til selve implementeringsfasen. Videre må man ha et serviceopplegg tilpasset kundenes behov. Her er Xecute både «fødselshjelpere» og pådrivere i prosessen.

Jobber smartere

På spørsmål om hva omstillingsprosessene generelt sett medfører, svarer Andresen at vært mange av medarbeiderne som involveres i omstillingsprosessene jobber mye smartere enn tidligere.

- Med utgangspunkt i en ny modell for logistikkvirksomheten - ved etableringen av bl.a. sentrallager og en felles løsning for hele virksomheten - sikres en strukturert måte å jobbe på slik at kundene får varene de har bestilt til rett tid. Vi snakker tross alt om en felles logistikkmodell som må virke sammen. Det betyr at varene som kommer fra forskjellige steder i landet skal være på plass til avtalt tid, innen avtalt bestillingsvindu. Med dette legges en plattform for større lønnsomhet. Og lønnsomheten ligger i fornøyde kunder som kan bestille på en enkel måte og være trygge på at de får det de har bestilt til rett tid. Samtidig optimaliseres lagerhold og transport. Sist men ikke minst er de økonomiske effekter av å samordne innkjøp fra en grossist synspunkt meget store, avslutter Åge Andersen.

www.logistikk-ledelse.no© 2002

Les hele saken

Svein-Ove Arnesenredaktør tungt.no

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep, og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!