LogMaster:

Systemtest av elektronisk verktøy for transportbedrifter

Arla Foods i Danmark (tilsvarende TINE Meierier) vet til en hver tid hvor de har sine 130 vogntog og lastebiler. Både transportkontor og sjåfører har samtidig kontroll med temperaturen på næringsmidlene på vei ut til kundene, og de har oversikt over hvor mye som lastes og losses hvor og på hvilke tidspunkt - og andre data som er viktige for å oppnå en god transportfunksjon. Om de skulle ønske å følge med på drivstofforbruk, teknisk tilstand eller andre parametere trenger de bare å få montert de nødvendige sensorene. Nå kan norske transportbedrifter være med på en systemtest med sikte på tilpasning av systemet til norske forhold.

Hallvard A. Vie

Systemet kalles LogMaster og tilbys av det norske firmaet Landgraff & Flintab Vekter AS. LogMaster er et modularisert system som kan bygges opp etter hvert og med de funksjoner man finner nødvendig. Hvor detaljert oversikt og kontroll som behøves varierer selvsagt, og det er viktig at systemer kan tilpasses behovet. For noen transportører er det avgjørende å kunne sjekke og dokumentere vekten av godset som fraktes. Med modul 1 kan sjåføren fra førersetet lese av og få utskrevet vekter, akseltrykk og totalvekt - og spesifisere sitt transportoppdrag. Så langt er det installert 400 - 450 slike systemer hos transportbedrifter på kontinentet. For andre transportbedrifter kan det være behov for langt mer omfattende overvåking fra kjørekontoret og/eller førersetet, med hensyn på både transportmateriell og last, inkludert posisjonsbestemmelse, oppfølging av oppdrag og optimalisering av kjøreruter. Slike funksjoner dekkes av modul 2 og 3, og med modul 4 får man dessuten en ferdsskriver som registrerer bilens bevegelser. Denne delen, som er rettet mot sikkerhet, kan monteres separat hvis man ønsker å logge kjøretøyets bevegelser. Den kan også omfatte alarmfunksjoner både for last og for kjøretøy, samt overfallsalarm. Data fra denne delen kan tilbakeleses eller sendes automatisk til den som har autorisasjon for avlesing. Modul 4 er en del av det totale flåtestyringssystemet som håndterer alle nødvendige data i forbindelse med en planlagt transport.

Systemet er nytt i Norge, og Landgraff & Flintab Vekter AS er interessert i å få testet ut systemet under norske forhold. De påtar seg ansvaret for å installere/ montere et testanlegg med alle nødvendige komponenter av både utstyr og programvare. Ved å være «pilot-kunde» vil man kunne være med på å tilpasse systemet til Norske forhold. Det vil si at tilpasninger som er nødvendige i den generelle bruken vil kunne defineres underveis.

Artikkelen ble første gang presentert i Transportforum nr. 6/7-2002

www.logistikk-ledelse.no© 2002

Les hele saken

Svein-Ove Arnesenredaktør tungt.no

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep, og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!