Kjell Rusti med klare ambisjoner:

Integris skal bli markedsleder

Adm. direktør Kjell Rusti i Integris AS har klare ambisjoner. Selskapet skal bli markedsleder på sine fire hovedsatsingsområder, som er kundekontaktsentre, betalingsformidling, outsourcing og dokumenthåndtering. - Vi har substansen som skal til for å ta på oss de store og utfordrende prosjektene i det norske markedet, sier Rusti.

Trond Schieldrop

Det norske Integrisselskapet oppnådde i fjor en omsetning på 541 millioner kroner, og om tre år forventer selskapet en omsetningsøkning på godt over 50 %.

- Vi kommer til å ta opp konkurransen med konsulentfirmaene i det norske og internasjonale markedet, sier Rusti.

Integris var tidligere et heleid datterselskap av franske Bull. På slutten av fjoråret fusjonerte selskapet med Steria, og det niende største konsulentselskapet i Europa ble etablert med nærmere 10.000 ansatte. I år ansetter selskapet ytterligere 2.000 medarbeidere. som har fusjonert med Steria,

- Hvilken betydning har dette oppkjøpet for virksomheten, Rusti?

- Vi har de tre siste årene jobbet med å tjeneste fokusere vår virksomhet i Norge. Når vi nå er blitt en del av det rene konsulentfirmaet Steria, er det en naturlig videreføring av den fokus vi har hatt på dette området.

Steria er et relativt ukjent selskap i Norge. 80 prosent av konsernets inntekter kommer fra det franske markedet. Det er først gjennom fusjonen med Integris at selskapet ble etablert på det norske markedet.

I følge Rusti har Integris klare ambisjoner om å være den ledende IT/servicepartneren i Norge.

- Er ikke det å ta vel hardt i?

- Vår styrke er at vi har et bredt spekter av tjenester. Vi er sterke på å forvalte våre løsninger. Når vi i tillegg er dyktige på utvikling og gjennomføring av prosjekter, må vi legge listen høyt. Vi skal være den ledende partneren her til lands. Hvis ikke blir vi kun en nisjespiller, og det akter vi ikke å være.

Sterk og etablert IT-leverandør

- Steria er et stort internasjonalt konsulentselskap, som står for mange av de verdiene vi har nedfelt i vår strategi. Det er soliditet, etterrettelighet, faglig og menneskelig kompetanse. Bull hadde bygget opp en sentral stab, som i stor utstrekning bestemte hva tilbudet skulle være ute hos de lokale organisasjonene. Med Intergris på banen har vi skiftet fokus. Nå er den lokale aktiviteten satt i høysetet, sier Rusti, som legger til at det gir selskapet mer ansvar og mulighet til å tilpasse seg etterspørselen i markedet til enhver tid.

- Det sentrale er at vi nå markerer oss som en sterk og etablert IT-leverandør. Vi skal ta opp konkurransen med store konsulentselskaper, som TietoEnator Consulting, Cap Gemini, Accenture m.m.

Integris har bearbeidet Customer og CRM-markedet i godt og vel fem år.

- Kundene henvender seg til oss i stedet for at vi må gå ut å profilere våre tjenester. Vi har brutt markedsbarrieren og blir sett på som en seriøs aktør. Det er opp til vår konkurranseevne å vinne de virkelig store kontraktene, mener Rusti.

Betalingsformidling

Innenfor betalingsformidling er Integris markedsleder og har vunnet en rekke store kontrakter. Selskapet har anerkjennelse, kompetanse og gjennomføringsevne på prosjekter, som Point of Sales (betalingsautomater som er i bruk i butikker og banker). BBS er Integris hovedpartner i utviklingen av smarte betalingsformidlingstjenester.

- På dette området er vi ledende, sier Rusti. og opplyser at det vil komme en rekke nye generasjoner av mobile betalingsterminaler på størrelse med dagens GSM-apparater med kombinerte smartkort og magnetstripelesere.

- Videre vil vi få enklere varianter, som kan kobles direkte til en bærbar PC. Vi sitter på en unik kompetanse i dette markedet, mener han.

CRM-kunder

De viktigste CRM-kundene er store banker som Sparebank 1 gruppen, DnB og Gjensidige NOR.

- De har valgt oss som samarbeidspartner på CallCenter-løsninger. Vi har også jobbet med kraftleverandøren BKK i Bergen. Videre har vi levert fem CallCenter løsninger til Posten i Østlandsområdet. Vi har også laget opplysningstjenesten 180 og feilmeldingen 145 til Telenor. Sist men ikke minst er Statens Lånekasse og Norsk Tipping en del av vår portefølje.

Document Management

Integris begynte å jobbe seriøst med Document Management for et halvt år siden. Det er et nysatsingsområde hvor selskapet har gått i partnerskap med Software Innovation og bergensfirmaet Akos. Software Innovation leverer produktet DocuLive mens Akos lager skreddersydde web løsninger.

- Sammen med dem er vi i ferd med å legge siste hånd på verket i forbindelse med et større anbud mot offentlig sektor. Det er ikke sikkert vi vinner denne kontrakten, men vi er en seriøs konkurrent til de etablerte leverandørene i området, sier Rusti.

Han mener Integris på denne måten fremstår som systemintegrator, systemutvikler og prosjektleder med god substans.

- Vi er i stand til å påta oss betydelige prosjekter. Med våre partnere på laget fremstår vi som en betydelig maktfaktor.

Avanserte logistikkløsninger

Integris har sammen med partnere utviklet og lansert avanserte MA/logistikkløsninger. Sentralt i så måte er Postens logistikkløsning konkretisert gjennom prosjektet «Levering på dør».

- Her snakker vi om betaling, overlevering og undertegning på en betalingsterminal når du mottar pakken hjemme hos deg selv. Alle relevante opplysninger i logistikksystemet oppdateres når transaksjonene gjennomføres. Det er utnyttelsen av vår kompetanse innen betalingsformidling sammen med Postens logistikkløsning som har gjort denne løsningen mulig.

e-faktura løsning

Integris har startet et samarbeid med software huset VingNett hvor man har utviklet en frittstående e-faktura løsning.

- Det primære med e-faktura er å øke effektivitet i dokumentlogistikken. Mange irriterer seg over den enorme utvekslingen av papirdokumenter mellom kjøper og selger. Kan vi gjennom e-faktura få elektroniske og effektive utvekslinger, vil vi kutte kostnadene og drive virksomheten mer effektivt. For logistikkbedrifter med flere kunder er denne type løsninger å foretrekke. Vi jobber nå tett sammen med BBS for å få på plass denne løsningen, sier Rusti, som mener man er avhengig av en nettbankforbindelse for å kunne utnytte e-faktura maksimalt.

- Vi må nok regne med en modningsfase, på linje med utbredelsen av kortbasert betaling, før bruken tar skikkelig av.

Outsourcing

Integris etablerte sine outsourcingsystemer for over to år siden. Omsetningen i dag utgjør i overkant av 30 millioner kroner.

- Vi har vunnet store samfunnskritiske løsninger, herunder momssystemet. Vi har levert kommunikasjonsnettverk, teknisk utstyr og applikasjoner. Videre har vi vunnet kunder som skatteetaten og Panasonic, sier Rusti

Banebrytende

Integris har tilsammen 500 medarbeidere i Norden, hvorav halvparten finnes på det norske kontoret.

- I følge konsulentguiden ble vi i fjor kåret til den fjerde største konsulentbedriften i Norge. Vi karakteriseres som et sterkt konsulentselskap, som tjener penger. Men vi skulle gjerne hatt en stab på mellom 350 og 400 medarbeidere for å betjene større deler av det norske markedet. Den relative andelen i Sverige og Danmark er altfor lav. I nordisk sammenheng blir vi vurdert som banebrytende sammenliknet med de øvrige nordiske landene. Det vi har iverksatt i Norge blir senere tatt i bruk i Sverige og Danmark.

Beslutningsvegring

IT- og telekommunikasjonsbransjen har vært nede i en dyp bølgedal med børscrack og dotcom døden. I tillegg ble USA utsatt for terroranslaget 11. september i fjor. Hvordan har dette påvirket deres virksomhet?

- Markedet i fjor var tøft, medgir Rusti. - Men vi ble ikke så hardt rammet som de fleste andre aktørene i bransjen. Vi oppnådde gode resultater. Når det er sagt, var det en markant nedgang i IT-bransjen lenge før angrepet mot World Trade Center og Pentagon. Hendelsen i USA forlenget litt av den beslutningsvegringen vi har registrert. - Men, understreker Integris-sjefen, - vi er vitne til en klar bedring i ordreinngangen.

Rusti mener det var nødvendig å få bort mange useriøse aktører, som kun hadde én ting for øye; å skvise prisene til det ytterste.

- Vi er kvitt «døgnfluene» som kun var ute etter å sabotere markedet med å dumpe prisene eller profilere seg på områder de ikke har peiling på. Dette var i høyeste grad med på å påvirke utviklingen i markedet.

Selvforsterkende effekt

På spørsmål om den generelle nedgangen i IT/telekommunikasjonsbransjen er forbigående eller om vi vil oppleve flere konkurser, svarer Rusti at nedgangen har en selvforsterkende effekt.

- Flere selskaper har levert resultater som overgikk markedets forventning. Når det er sagt var fjoråret tøft. Selv om det har vært en nedgang og en stagnasjon er det en underliggende vekst på fem til seks prosent i markedet. Klarer du å ekspandere virksomheten - ikke bare på telco - har du en sjanse til å oppnå vekst. Telcovirksomheten har stoppet helt opp. Selskaper som Accenture har f.eks. sagt opp 170 medarbeidere som jobbet i Telenor. Har du en fin balanse mellom telco, bank, offentlig og privat sektor kan du flyte på de bransjene som går bra, når de andre sliter. Innenfor offentlig sektor vil det bli betydelig med oppdrag med store omstillings- og investeringsprogrammer innenfor IT-sektoren. Det samme er tilfellet innen bank og finans. Selv om Telenor nå setter foten ned innenfor telcoområdet, er det en forbigående trend. De kan ikke lukke grensene rundt Norge. Da vil konkurrentene komme med stormskritt og knuse Telenors dominans.

Offentlig sektor

Offentlig sektor står for 50 prosent av virksomheten til Integris. Bank og finans 20 prosent, telco 15 prosent og handel og finans 15 prosent.

- Vi forventer en solid økning innenfor banksektoren. Vi kapitaliserer mye på de investeringer vi har gjort både innenfor betalingsformidling og CallCenter. Vi har vunnet en rekke store avtaler innenfor denne sektoren. Telco vil derimot gå noe ned fordi markedet er så turbulent. Innen handel og finans og offentlig sektor regner vi med en moderat vekst. Det sterkeste vekstområdet er innenfor konsulenttjenester. Omlag 55 prosent av vår virksomhet er basert på tjenester, og den relative andelen kommer til å øke kraftig, avslutter Rusti.

------------------

Posten:

Levering (og betaling) på dør

Integris har utviklet et betalingssystem som en del av et større prosjekt i forbindelse med Postens «levering på dør». - Nå kan Postens kunder få levert pakkene hjem på dør og samtidig benytte betalingsterminal, som er linket opp mot GSM-nettet, sier salgssjef Business Solutions Nils Petter Kristiansen.

I følge Kristiansen blir den mobile betalingsterminalen en «revolusjon» i forhold til dagens manuelle løsning hvor du som bruker må innom et postkontor for å få utlevert pakken. Han innrømmer at det har tatt tid å få tjenesten på banen. Noe av hinderet var kostnadene forbundet med utsendelsen.

- Posten har en uttalt målsetning om å levere pakker hjem på dør for 200 kroner pr. levering. De er ennå ikke i mål. For å komme i nærheten av denne målsetningen er du avhengig av et vist volum på utsendelsene og et stabilt betalingssystem, sier Kristiansen.

Når postbudet kommer hjem til deg med pakkene, sender han opplysninger om at du har mottatt forsendelsen. Disse går via GSM-nettet inn i Postens logistikksystem hvorpå informasjon om vekt og størrelse sendes tilbake til postmannen. Deretter lages det en fullstendig betalingstransaksjon, som viser beløp frem til kunden. Kunden drar så kortet gjennom betalingsterminalen og belastes sin konto, sier Kristiansen.

- Det unike med denne betalingsløsningen, er at logistikksystemet og betalingsformidlingen er integrert. Du får opplysning med en gang om at transaksjonen er gjennomført og godkjent.

Attraktiv logistikkpartner

Posten har i dag 200 mobile betalingsterminaler tilgjengelig på de største postterminaler i Norge.

- Posten har tatt i bruk systemet for å fremstå som en attraktiv logistikkpartner i markedet. De er også den eneste som tilbyr en varehotelløsning hvor det ordnes med utlevering og betaling i en og samme operasjon, sier Kristiansen, og legger til at systemet i første hånd retter seg mot dedikerte kunder - herunder små-, mellomstore- og store bedrifter.

- Neste skritt er å tilrettelegge ordningen for Postens ordinære kunder. Bruken av betalingsterminaler er i sterk vekst, og vi har befestet posisjonen som den største leverandøren av betalingsløsninger med kortbasert betaling, avslutter Kristiansen.

www.logistikk-ledelse.no© 2002

Les hele saken

Svein-Ove Arnesenredaktør tungt.no

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep, og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!