Forretningssystemer:

Stol på Ekornes...

Mens mange norske møbelprodusenter sliter og i verste fall går konkurs, kan Ekornes vise til gode resultater og jevn ekspansjon. Veivalgene konsernet tok på 90-tallet og frem til i dag har vist seg å være riktige og fornuftige. Siden 1994 har Ekornes støttet seg på forretnings-systemer fra SYSteam. Gjennom et tett samarbeid har Ekornes og SYSteam videreutviklet ERP-systemet Gude slik at det alltid har støttet forretningsprosessene på best mulig måte.

Det siste nye på markedssiden er satsing på salg gjennom opplevelsesorienterte møbelgallerier hos viktige forhandlere.

Ifølge Jens Petter Ekornes forventes økt salg pr kvm butikkflate. «Galleri Ekornes»-delen av butikkene skal ikke være overlesset av møbler, men i stedet innredes hjemmekoselig. Kunden skal identifisere seg med Ekornes, og få en helhetlig opplevelse av slik man ønsker å ha det hjemme hos seg selv. Den viktige kunden - som skal betale for produserte møbler fra Ekornes. Ekornes tenker fremtidsrettet - igjen.

Produksjonen er i Norge, og skal fortsatt være det, fordi det faktisk lønner seg. 50 roboter er aktivt med og drar kostnadene ned, noe som er vanskelig å tenke seg i lavkostland.

Veien fra produksjon til salg handler om å ha de riktige produktene på riktig sted til rett tid, og med minimal sløsing og effektiv bruk av ressurser. God logistikk med andre ord. Just-in-time. Effektiv kommunikasjon. Kvalifiserte medarbeidere. Et ERP-system som er tilpasset forretningsprosesser som skal støttes, og som ikke bare er til å leve utmerket med, men som også er til å vokse med. Det utvikles kontinuerlig i takt med nye markedskrav og de teknologiske muligheter løsningen gir.

Når strategiske valg tas, begynner jobbing og samarbeid for leverandør og kunde. Ekornes vet at resultater ikke kommer av seg selv. Det krever mot, tålmodighet og hardt arbeid.

Tillit

Det er nå gått åtte år siden Ekornes valgte ERP-løsningen Gude fra SYSteam. I løpet av så lang tid lærer en å kjenne hverandre: Systemets muligheter og begrensninger, SYSteams evner til videreutvikling i takt med nye muligheter og oppdaterte krav, og teamets evner til å møte ansatte hos kunde. Det arbeides i et tett samarbeid på ulike nivåer i Ekornes - det er mange som er involvert i bruk av systemet. Gjensidig tillit og god kommunikasjon er avgjørende i slike prosesser, og er minst like viktige faktorer som riktig verktøy og kompetanse. Uten alt dette på plass, fungerer det ikke

Jan Petter Hjortdal er ansvarlig for IT-funksjonen i Ekornes, og har fulgt implementeringsprosess og utvikling i eget konsern. Han er også organisasjonssjef med ansvar for IT-opplæring og overordnet kvalitetsstyring. Hjortdal er en travelt opptatt mann, og helt avhengig av at et så viktig strategisk valg som det egentlig er å velge rett ERP-verktøy og samarbeidende leverandør, er det rette. «Man skal jo leva också», som en svenske sa. De som vil ivareta et liv også utenfor jobben, må gi svensken rett. En bør stresse ned iblant, «Stress less»

- Skrittvis implementering av ERP-system er som regel alltid en tornefull vei, som krever direkte kommunikasjon og stor tillit mellom kunde og leverandør. I praksis er en sammen om de utfordringer og det betydelige arbeid som ligger i en slik prosess, forteller Hjortdal.

Sagt med andre ord: Teamwork i ordets beste forstand. Team Ekornes og SYSteam.

Samarbeid

Hjortdal legger ikke skjul på at Ekornes er en usedvanlig krevende og kompleks kunde.

- Vi forventet at leverandøren var villig til å investere i nødvendig kompetanse på detaljnivå for å kunne tilpasse løsninger og verktøy våre behov og forretningsprosesser. Samtidig har vi vært i en kraftig ekspansjonsprosess under implementeringen, noe som ga ekstra utfordringer for oss begge. De siste årene har vi vært oppe og gått med SYSteams IT-løsning, bl.a. med samordnet aktivitet mellom ulike salgsselskap og seks fabrikker.

Hjortdal forteller at Ekornes har et stort antall ordrer som systemet må takle med stor hastighet. Et par eksempler på funksjoner man har samarbeidet om å tilpasse, er:

Det ser ut som Ekornes og SYSteam gjennom mange år har lært hverandre å kjenne, og funnet frem til samarbeidsformer som fungerer svært godt. I et slikt samarbeid må det være «Gude godt att vara», sa den andre svensken Både SYSteam og Ekornes er blant vinnerne i egen bransje. Mens andre aktører sliter, leverer begge konsern solide økonomiske resultater.

Resultater

Ekornes er i høyeste grad oppegående, og de er oppe og går med sitt valg av ERP-system i følge med konsulenter fra SYSteam. Systemet er tilpasset Ekornes sitt spesielle behov, det er stabilt, og det understøtter forretningsprosessene i den lange verdikjeden fra komponentproduksjon i egne lokaler til distribusjon og kjøperens handel i butikk - i en fullstendig integrert og synkronisert prosess. Endatil resulterer kundeordre i rask informasjon direkte til relevant produserende enhet.

For IT-leverandøren må det være tilfredsstillende å kunne vise til samarbeidet med Ekornes gjennom mange år, som ifølge Hjortdal vil fortsette i enda mange år fremover.

-----------------

ERP-løsningen

Funksjonalitet

ERP-løsningen støtter forretningsprosessene hos Ekornes fra salgsordreprosessen via produksjon til distribusjon. Nøkkelfunksjoner innen disse prosessene er kundeordrestyrt produksjon med leveringstidskontroll mot kundekvoter, varianthåndtering direkte mot produktstruktur, nedbryting til lavere nivåer, integrasjon mot FMS-systemer og distribusjonsplan mot containere for forsendelse av varer. De enkelte stegene i denne prosess-kjeden er i stor grad automatisert og rapportering foregår automatisk eller via strekkoder.

Effektiv ressursutnyttelse ved modulbasert og skrittvis implementering

Klare mål utført via korte delprosjekter gjør implementeringen smidig, samtidig som

organisasjonen klarer å holde fokus på prioriterte oppgaver, noe som gir motivasjon til å gå løs på neste delprosjekt. De ansatte får øye for kontinuerlig å finne potensial til forbedring, og får eierskap til egen rolle. Tiltak evalueres, prioriteres og settes ut som delprosjekter med klare gevinstmål.

-----------------

Ekornes ASA selger møbler produsert i Norge over hele verden, og møbelkonsernet utmerker seg med vekst og gode økonomiske resultater i en bransje som sliter. Det omsettes for 1,7 milliarder kroner pr. år. Siste 10 år har omsetningsveksten vært dels organisk og dels som følge av to oppkjøp,

og nærmer seg 4-gangen fra et utgangspunktet tidlig på 90-tallet. Produksjonen er organisert i en fabrikk/avdeling for madrasser, tre fabrikker/avdeling for Ekornes Collection (klassiske sofaer og andre møbler) samt to fabrikker/avdeling for produksjon av den verdensberømte «Stressless». Det er ca 1.400 ansatte i Ekornes-konsernet.  www.ekornes.no

SYSteam leverer IT-løsninger og konsulenttjenester, og har siden starten i 1984 vokst kraftig med positive resultater. Selskapet vil i år passere 1 milliard i omsetning og levere et positivt resultat. Med fokus på tillit gjennom lange relasjoner, praktiske løsninger med stor nytteverdi og engasjerte medarbeidere har selskapet bidratt til å bedre kundenes resultater og forretningsutvikling. SYSteam teller i dag mer enn 900 medarbeidere i Norden, hvorav 50 er lokalisert i Norge. Mer enn 500 norske kunder er fordelt innenfor markedene handel og industri. Bredde i produkt og tjenestesortimentet samt en kultur som er basert på tillit og samarbeid gjør SYSteam til en attraktiv IT-partner.  www.systeam.no

www.logistikk-ledelse.no© 2002

Les hele saken

Svein-Ove Arnesenredaktør tungt.no

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep, og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!