Hardi International:

Systemintegrering utover det normale

Hos danske Hardi International A/S kjører truckene rundt med ERP-systemer på sine fastmonterte PC´er. På samme måte er lagerroboten integrert med ERP-systemet.

Morten Egholm Andersen

Arbeidet med å skape en sammenhengende IT-plattform i selskapet startet tilbake i 1998, og som i så mange andre bedrifter var det ønsket om en år 2000-sikring av alle systemene, som var den vesentligste drivkraften i prosjektet.

- Hardi International har utviklingssentre på de samme stedene som vi har produksjon, og det er fornuftig at alle avdelingene kjører samme database. Vi samlet derfor ledergruppen til et internasjonalt seminar for å diskutere hvordan en felles plattform skulle bygges opp, forteller IT-sjef Henning Prien Pedersen.

Avgjørelsen om et felles ERP-system ble grundig diskutert.

- Fra datterselskapenes side mente man at det ville bli for dyrt med et sentralt organisert system. Det vi kom frem til er det jeg kaller Robin Hood-modellen. Løsningen gikk i all sin enkelthet ut på at vi la alle utgiftene til implementering og drift av ERP-systemet i en felles pott, og at de forskjellige selskapene så betaler pr. bruker. På den måten ble det økonomisk overskuelig for alle, fortsetter Prien Pedersen.

Ut fra denne modellen kunne datterselskapene se at de kunne få et førsteklasses ERP-system til en billig penge, og det åpnet for en masse konstruktive diskusjoner.

- Det som skulle vært et times innlegg på møtet, utviklet seg til et seminar på halvannet døgn, husker han.

Baan for produksjonsbedrifter

Anbudet ble gjort på den måten at Hardi presenterte fem problemstillinger fra virksomheten, som systemene skulle håndtere. Baan viste seg klart å være utviklet til produksjonsvirksomheter, og håndterte derfor de produksjonsrelaterte problemstillingene best.

Hardi gikk så i gang med å utvikle forretningsmodellen for bedriften med de verktøyene som er innbygget i systemet. Sommeren 1998 satt man opp en modell for hvordan virksomheten skulle operere i henhold til linjene i den overordnede strategiplanen. I januar 1999 var systemet i drift i Storbritannia som det første landet. Erfaringene fra denne implementeringen ble tatt med til USA, og derfra til Frankrike.

Fra en lukket virksomhet til en suksesshistorie

Alle steder gikk det mer eller mindre smertefritt. Først da man implementerte systemet i Danmark, fikk man problemer. Man hadde ikke tatt tilstrekkelig høyde for lagermedarbeidernes rutiner. Problemet ble løst, og i dag er ingen i selskapet i tvil om at beslutningen om å innføre et felles ERP-system har hjulpet.

- Det nye ERP-system er en suksess. Systemer gir resultater, og det virker motiverende. Selskapet har i dag meget god styring på lageret. Tidligere utførte vi en total opptelling av alle komponenter på lageret hvert år. Etter at vi har innført det nye systemet har vi imidlertid bedt våre revisorer om lov til kun å foreta stikkprøver. I september 2000 ble det trukket ut 4.000 enheter, og blant disse var det kun et avvik på 0,03% i forhold til hva som var registrert varebeholdning i systemet, avslutter Prien Pedersen.

-------------------

Farvel til tegningsarkivet

Blant fordelene ved det nye integrerte IT-systemet i Hardi International A/S er at konstruksjonstegninger nå ligger elektronisk tilgengelige i systemet. Tidligere måtte produksjonen hente en fysisk tegning i et tegningsarkiv for å se hvordan en komponent skulle produseres. Dermed kom tegningsarkivet fort til å virke som en flaskehals. Nå sendes tegningene automatisk til ERP-systemet så snart de er godkjent. Og når produksjonen henter en ordre i systemet, skrives tegningen med ut. I alt er det mer enn 35.000 tegninger i systemet, så det er en stor rasjonaliseringsgevinst i at de nå kan styres via IT-systemet.

CD med reservedelskatalog

En sideeffekt av at alle tegninger ligger elektronisk er at selskapet ikke lenger behøver og sende deres reservedelskatalog ut som tykke ringpermer. Nå kan det sendes ut på CDer, og det har lettet reservedelsekspedisjonen betydelig. Det er også mulig for kundene å kjøpe reservedeler via Internett.

Hardi International

er verdensledende bedrift innen utstyr og komponenter til plantepleie. Bedriften har hovedsete i Høje Taastrup i Danmark og har ca. 1.200 medarbeidere.

Selskapet er representert over hele verden og har produksjon i Danmark, Frankrike, Spania, Australia samt Nord-Amerika. Hardi International har egne salgs- og distribusjonsorganisasjoner i Canada, Danmark, England, Frankrike, Norge, Spania, Sverige, Tyskland og USA, samt eksport til 100 land.

www.logistikk-ledelse.no© 2002

Les hele saken

Svein-Ove Arnesenredaktør tungt.no

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep, og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!