Eurocard Purchasing:

Forsvarets nye våpen for effektivisering av innkjøps- og betalingsrutinene

Forvaret har inngått en avtale med Europay Norge AS om leveranse av Eurocard Purchasing, som et virkemiddel for å effektivisere innkjøps- og betalingsprosessen i Forsvaret. Tiltaket inngår som en del av Forsvarets Argusprojekt, hvor man ikke-strategiske anskaffelser regner med en samlet innsparing på opptil 350 millioner kroner.

Trond Schieldrop

(Bildetekst)- For oss er Eurocard Purchasing et strategisk virkemiddel for å effektivisere innkjøps- og betalingsrutinene, sier kontreadmiral Jan Jæger, sjef for Sjøforsvarets Forsyningskommando. Her sammen med viseadm. direktør Ketil Fridheim i Europay Norge AS.

Avtalen med Forsvaret har en varighet på tre år, og implementeringen av Eurocard Purchasing startet i desember. Innkjøpsfunksjonen skal være i gang i løpet av februar.

- Vi har høye målsetninger for besparelser i Forsvaret. For oss er dette et strategisk virkemiddel for å effektivisere innkjøps- og betalingsrutinene. Dermed kan vi kanalisere ressursene til den «spisse enden» av Forsvaret, uttalte kontreadmiral Jan Jæger, sjef for Sjøforsvarets Forsyningskommando, under en pressekonferanse like før jul i fjor.

Kontrakten med Europay Norge ble inngått etter en tilbudsrunde hvor de største aktørene i det norske markedet deltok.

- Europay hadde det mest fleksible innkjøpssystemet, påpeker Jæger, som mener at Eurocard Purchasing i kombinasjon med den nye offentlige elektroniske markedsplassen (se egen omtale på side 6) vil utgjøre viktige elementer for å forenkle innkjøpsprosessen i Forsvaret.

- Argus-prosjektet leverer med dette direkte nytteverdi for den operative delen av Forsvaret. Dette vil forenkle hverdagen til alle som driver med innkjøp i Forsvaret, enten det skjer direkte mot leverandører eller via markedsplassen, sier admiralen.

Betydelige besparelser

Adm. dir. Per E. Kværnmo i Europay Norge AS sier at avtalen er et kvalitetsstempel og en bekreftelse på at man arbeider med gode produkter og løsninger.

- Spesielt er det tilfredsstillende å komme ut som nummer én etter den ekstremt grundige vurderingen og prosessen, som er gjort i denne evalueringen. Vår innkjøpsløsning vil gi både Forsvaret og deres leverandører betydelige besparelser.

Eurocard Purchasing vil i første omgang bli rullet ut på Sjøforsvarets base Haakonsvern i Bergen, Hærens avdelinger i indre Troms og Akershus Kommandantskap. Systemet skal også implementeres i Forsvarets øvrige 130 avdelinger spredd over hele Norge. I følge Kværnmo skal systemet være oppe å gå i løpet av sommeren. Han legger til at når man implementerer innkjøpsordningen på Vestlandet, Østlandet og i Troms, vil Europay ha et nedslagsfelt på leverandørsiden tilpasset de øvrige avdelingene i Forsvaret.

Gjennombrudd

På spørsmål om hvilken betydning kontrakten med Forsvaret har for Europay, svarer Kværnmo at han anser den som et gjennombrudd og en aksept på deres innkjøpssystem.

- At en så stor aktør som Forsvaret - etter en meget profesjonell og grundig vurdering - velger denne måten å organisere sine innkjøp på, har betydning langt utover denne kontrakten. Forsvaret er som kjent en av de største innkjøperne i Norge. Slik sett er det en særdeles viktig kontrakt både for vår nasjonale og internasjonale virksomhet, understreker han.

Redusere prosesskostnadene

Den primære årsaken til at Forsvaret valgte denne innkjøpsordningen var å spare prosesskostnader.

- Forsvaret har som målsetting å redusere prosesskostnadene med opptil 60% ved å behandle faktura og innkjøp på denne måten, sier Jæger.

Ledelsen i Europay opplyser at bedrifter kan redusere prosesskostnadene med mellom 60 og 80% avhengig av hvor man står når man innfører ordningen.

- Har man tungvinte innkjøpsordninger, kan man redusere prosesskostnadene med nærmere 80 prosent, sier Kværnmo, som derfor mener at Forsvarets prognoser om å redusere prosesskostnadene med 60 prosent er realistiske.

Forsvaret foretar årlig innkjøp i størrelsesorden 7 milliarder kroner i de segmentene som omhandler avtalen. De frigjorte midlene skal omfordeles til å produsere forsvars- og stridsevne.

- Rent markedsmessig blir Forsvaret vår største kunde på Purchasing. Vi kommer nok ikke til å få 7 milliarder kroner over natten. Men vi ser for oss et markedspotensiale på opp mot 1 milliard kroner i løpet av ett års tid. Det gjør oss til en betydelig aktør i det norske markedet hva slike løsninger angår, understreker Kværnmo.

Elektroniske bilag

Europay har hele tiden sørget for å få alle transaksjoner godkjent som elektroniske bilag.

- Vi har gjort en rekke justeringer underveis for å tilpasse det kundenes behov. Men der vi ikke har gjort noen kompromisser, er i forbindelse med å få det godkjent som elektronisk bilag i henhold til Skattedirektoratet. Vi har hatt en fortløpende dialog med dem slik at alle måter å samle inn fakturaer på, blir godkjent som elektroniske bilag. På den måten kan vi nå se bort fra papirbilag. Samtidig kan våre kunder til enhver tid analysere sine innkjøp innenfor de dimensjonene man ønsker, avslutter Kværnmo.

----------------

B2B-løsning: Eurocard Purchasing Card er en B2B-løsning for innkjøp med fokus på betalingsstrømmen og betalingstransaksjonene. Forsvaret vil også benytte innkjøpskortet som betalingsløsning på den offentlige markedsplassen. Purchasing Card er integrert mot tradisjonelle e-handelsløsninger hvor Europay står for selve betalingstransaksjonene i e-handelssystemet. Ordningen er innført i over 900 norske norske bedrifter. Se forøvrig omtale iLogistikk & ledelse nr. 10/2001

www.logistikk-ledelse.no© 2002

Les hele saken

Svein-Ove Arnesenredaktør tungt.no

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep, og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!