Nettverksprogrammet Logistic Creators:

Effektiviserer transport- og lagerrutinene

- Logistic Creators er et nettverksprogram for norske transportører og transportbrukere hvor målsettingen er å utvikle markedstilpassede vekstområder innenfor logistikk- og transportløsninger og etablere fremtidige allianser, sier forretningsutvikler Tomas Pinås i Sybase Norge AS.

Trond Schieldrop

Initiativet til etableringen av Logistic Creators ble tatt i februar i år av Tomas Pinås i Sybase i samarbeid med Arrive AS (tidligere NSB data) og Ekspressgods AS (tidligere NSB ekspressgods). Per i dag er det kun Posten og Ekspressgods som har tatt kommunikasjonsløsningen transB2B i bruk. Ekspressgods er et lite innovativt selskap som har vært i stand til å manøvrere på femøringen i forbindelse med implementering av nye datasystemer.

- Vi syr nå sammen samarbeidende transportselskapers systemer og fullintegrerer dem mot Ekspressgods løsning, sier Pinås, som legger til at man setter det hele sammen via transB2B som støtter eksisterende datasystemer.

Manuelle papirprosesser

Logistic Creators fokuserer på konkrete tiltak for å effektivisere lagerrutinene og ressurssituasjonen blant transportører og transportbrukere, samt skape nye transportløsninger. Bakgrunnen for etableringen av løsningen transB2B er de utfordringer transportbransjen nå står overfor. Flere transportører og transportbrukere har data liggende i forskjellige systemer, og mangler metodikk på å flytte data fra ett system til ett annet.

- Resultatet er en rekke manuelle papirprosesser og dobbel punching av informasjon. Konsekvensen er økte kostnader og dårlig utnyttelse av de ansatte. Som følge av dårlig kvalitet på dataene får du også en dårlig oversikt over fremføringen av godset fra A til Å. Sist men ikke minst får ikke kundene den informasjonen de har krav på, understreker Pinås.

På spørsmål om hvor mye norske transportører taper på en slik ustrukturert databehandling, svarer Pinås at det er snakk om et sparepotensiale i millionklassen i forhold til hele verdikjeden.

- Det har i lang tid foregått et standardiseringsarbeid i regi av norske Edipro. De jobber med å standardisere EDI og XML-formater for transportører på Transport XML. Skal man lykkes her må transportbransjen innrette seg etter vedtatte standarder. Så langt har ikke det vært tilfelle. Trans B2B løsningen støtter disse formatene i tillegg til flere tusen andre format, sier han.

Nettverksprogram for store brukere

Logistic Creators er ment som et nettverksprogram for de største transportaktørene og transportbrukere i bransjen som samarbeider på en rekke felter.

- Det primære er å etablere mer kreative og innovative løsninger og forbedre kvaliteten på dataene både overfor hverandre og sluttkunden. Et eksempel er selskaper som innfører håndholdte løsninger for å strekkodelese data. Driver du et budfirma i Oslo og har oppdrag for fem ulike transportselskaper blir det uhyre problematisk å betjene fem forskjellige strekkodelesere fordi de ikke støtter de ulike systemene. Her må vi få til en bedre samkjøring for å få optimale løsninger for bransjen.

EDI vil aldri bli noen suksess

På mange måter er Logistic Creators en B2B kommunikasjonsløsning. Ekspressgods bruker utvekslingsformatet XML på sine data, mens Posten opererer med EDI-format.

- Disse to formatene kan ikke kommunisere med hverandre, og det er umulig å overføre data dem imellom. Med Logistic Creators og transB2B som en fellesplattform har vi fått frem en type infrastruktur som støtter alle tilgjengelige formater, som Oracle´s database, SAPs ERP-system og flatfilformater. Dette er en kommunikasjonshub som kan videreutvikles og hvor man kan bygge ny funksjonalitet i forhold til de samarbeidspartnerne man har med på laget. Samtidig kan aktørene ha eierskap til denne løsningen og utveksle data med sine samtransportører. Ekspressgods samarbeider i dag med et 20 talls transportører. De har et 40 talls storkunder med ulike formater, som nå er smeltet sammen i Logistic Creators. I EDI er forholdet 1:1. Systemet må hele tiden vedlikeholdes og er kostbar å implementere. Derfor vil aldri EDI bli den suksessen som man forventet, mener han.

- Hvordan skal Logistic Creators bli en suksess?

- Først og fremst fordi det er et nettverksbyggende program hvor man driver forretningsutvikling på ulike kommunikasjonsplattformer. Det er alt fra automatisering og kvalitetssikring av data og forbedring av dataflyt for å øke konkurransefaktoren til norske transportører, produsenter og brukere av transportenheter.

Tror på gjennombrudd i løpet av et år

Fortsatt er det altså et fåtall transportører som har tatt i bruk transB2B.

- Logistics Creators er ikke et salgsprogram for Sybase alene. Det er et nettverksprogram hvor vi ønsker å få med mellomstore og store norske transportaktører og brukere i en dialog om hva denne nytenkningen kan bety av besparelser. Tilbakemeldingene fra flere av Ekspressgods kunder er at Logistic Creators er veien å gå. For at prosjektet skal bli en suksess er vi avhengig av å få med de toneangivende aktørene i markedet, fortsetter Pinås.

- Hvordan reagerer markedet?

- Vi har foretatt en ringerunde til 7 av de største transportørene i Norge. Tilbakemeldingene er positive og flere har sagt at de vurderer å ta i bruk det nye programmet.

- Ahrens & Partners og DHL hadde ingen suksess med lanseringen av sitt Logistic Creators i Sverige. Hva får dere til å tro at systemet kommer til å ta av i Norge?

- Det er riktig at den svenske løsningen som ble lansert i fjor, ble en fiasko. Innholdet i deres Logistic Creators løsning hadde for lite spisset budskap i forhold til det vi har vektlagt. Sammen med Ahrens & Partners har vi utarbeidet et spisset verdibudskap og fokuserer på kommunikasjonsflyten fra A til Å. Bortsett fra at vi har valgt å beholde Logistic Creators navnet snakker vi om et helt nytt konsept. Det eneste likhetstrekket er måten å gjennomføre programstrukturen og å kjøre blokkene på.

Etter at NSB og Posten nå er koblet på løsningen, håper han å få med de fleste bransjeorganisasjoner og store deler av markedet i løpet av et års tid.

Forbedre konkurransekraften

Besparelsene med en felles kommunikasjons hub mot ulike bedrifters logistikkløsninger er stor.

- Vi flytter arbeidskraften fra manuelle rutiner til automatiserte prosesser. Du flytter fokus over på den arbeidskraften du har tilgjengelig slik at de kan være med på å videreutvikle forretningsdriften i selskapet. Med denne løsningen kan en transportør øke kvaliteten på sine tjenester og dermed forbedre konkurransekraften, avslutter Tomas Pinås.

---------------

Avhengig av flere aktører

- Skal vi lykkes med konseptet må vi ha med transportbrukere og transportører på laget. Vi jobber nå for å få med Transportbrukernes Landsforbund (TL) og Norsk Edipro, sier markedssjef Christin Thorsen og salgssjef Annika Trobäcker i Arrive.

Arrive har ansvaret for drifting av alle NSBs IT-systemer, og har dermed stor erfaring med å dekke transportbedrifters behov på en sikker måte.

- Dette konseptet ønsker vi nå å tilby transportaktører utenfor det tradisjonelle NSB-systemet hvor Skandinavia blir vårt definerte hjemmemarked, fortsetter de to.

Foretrukket leverandør

- TransB2B gjør det enklere for våre kunder å handle med oss. Det blir billigere og enklere å knytte kundenes It-systemer opp mot våre løsninger. Her får de automatisk ordreoverføring og avviksvarsling, sier adm. direktør Eivind Stangebye i Ekspressgods AS. Han legger til at dette selskapet har brukt TransB2B i ett år.

- Nå går 70 prosent av våre ordre gjennom dette systemet. For det første er det langt rimeligere og enklere å koble opp eksisterende og nye kunder, samtidig som sømløs overføring av ordre har ført til reduksjon i bemanningen på ordrekontoret. Besparelsen på dette systemet ligger i millionklassen og gjør oss til en foretrukket leverandør i markedet, avslutter Eivind Stangebye.

www.logistikk-ledelse.no© 2002

Les hele saken

Svein-Ove Arnesenredaktør tungt.no

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep, og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!