Nidar rasjonaliserer lagerdriften:

Med søt sjokolade på Tunga

Etter flere års bruk av tildels tungvinte og foreldede systemer, gikk Nidar i Trondheim til anskaffelse av et nytt lagerstyringssystem med 14 tilhørende truckterminaler. Onlineløsningen har gitt sjokoladefabrikanten en rekke gevinster gjennom blant annet fullstendig sporbarhet og kontroll over lagermengde, samt eliminering av plukkfeil og fjerning av unødvendig papirflyt.

Trond Schieldrop Trondheim

Det gamle ubåtanlegget ruver godt på Tunga i Trondheim. Helt siden krigens dager har mange ønsket å fjerne de tyske etterlatenskapene, men de metertykke og svært godt armerte betongveggene har gjort arbeidet umulig. I stedet benyttes anlegget til en rekke forskjellige formål, blant annet som lager for byens velkjente sjokoladefabrikant.

For halvannet år siden registrerte Nidar for alvor økende krav fra kundene, blant annet når det gjaldt produktmerking av pall.

- Systemet som vi brukte den gang, var så gammelt at det ikke var i stand til å takle denne type operasjoner. Å bygge opp systemet slik at det kunne dekke kundenes behov på alle nivåer, ville medføre store investeringer og modifikasjoner. Vi kom derfor raskt frem til at hele systemet måtte skiftes ut, opplyser distribusjonsleder Sveinung Berg og driftsassistent Hans Petter Skjefstad i Nidar AS.

SAP og Psion Teklogix-terminaler

Etter en grundig vurdering av flere forskjellige systemer, ga Nidar sin tidligere systemleverandør SAP fortsatt tillitt og gikk til anskaffelse av deres Warehouse Management modul. På truckterminalsiden falt valget på Psions Teklogix fra Strekmenn AS i Drammen. Systemet ble installert på slutten av fjoråret, og overgangen gikk relativt smertefritt.

I følge Berg og Skjefstad bidrar Nidars varesortiment å gjøre lagerholdet enkelt. Man mottar varer fra fabrikk og eksterne leverandører som skal lagres og forvaltes en periode, før de plukkes på en kundeordre og sendes ut igjen. Med unntak av et par småting, er de godt tilfreds med det nye SAP-systemet.

- Det gjør jobben sin. Det er ingen problemer med selve forvaltningsjobben, og systemet holder god orden på pallene. Tidligere hadde vi problemer med feilinnlagring, men det er i dag en saga blott. Derimot krever systemet stor grad av nøyaktighet. Vi har fortsatt noe avvik, men det meste skyldes feil innmelding av produkter. I forhold til det som står i reolene er det tilnærmelsesvis 100 prosent tilfredsstillende, sier Berg som legger til at Nidar i dag har full kontroll på sporbarhet og kvalitet. - Det er tross alt snakk om næringsmidler, og vi må rette oss etter strenge lovpålagte regler og krav. Hele prosessen styres nå fra vår lab, og resultatet er at vi har full kontroll med alle pallene som er på lager. Neste skritt vil være batchstyring, legger han til.

På terminalsiden fant imidlertid Nidar fort ut at håndholdte terminaler ikke tilfredsstilte lageroperatørenes krav. Tastaturet var for lite, lesbarheten var for dårlig og scannerfunksjonene var for arbeidsbelastende. I dag benyttes i stedet 14 større truckterminaler, som i følge Skjefstad fungerer tilfredsstillende.

Et par av de håndholdte terminalene er forøvrig beholdt som en reserveløsning og til bruk i sesongtoppene.

Fingeren på riktig knapp

Medarbeiderne på lageret tok overgangen fra plukklister til truckterminaler på en grei måte, men både Berg og Skjefstad poengterer at det kreves høy disiplin og konsentrasjon ved bruken av dem. Siden terminalene er online med SAP-systemet overføres samtidig opplysningene direkte inn i regnskapssystemene. En feiltasting kan derfor få relativt alvorlige følger.

Berg mener også at SAP-systemet bør kunne forenkles slik at kommandolinjene mot terminalene blir lettere å håndtere.

- Hvis vi eksempelvis skal skifte jobbkø i dag, må vi gjennom flere tastetrykk. Det er bortkastet tid for lageroperatørene.

På spørsmål om hva Nidar akter å gjøre for å få løst dette problemet, svarer Berg de erfaringsmessig vet at konsulenttaksameteret kan gå uhyre fort.

- Slik sett blir det hele en vurdering hvor vi må se på hvor mange minutter vi taper på å skifte kø kontra det å betale 1.500 kroner pr. time for å få omprogrammert det hele. Men vi må nok kanskje gjennomføre en del tilpasninger som på sikt vil gjøre arbeidet enklere for våre lageroperatører.

- Strekmenn hevder at man kan komme forbi SAPs jobbkø ved å bygge opp en transaksjonsløsning via Teklogix Control. På den måten vil man få et mer strømlinjeformet system tilpasset lageroperatørenes behov. Kan det være aktuelt for Nidar?, spør vi.

- Dette er ikke tatt med i den evalueringsrapporten som nå er skrevet, men det er et viktig moment som skal bringes videre, sier Berg, som innrømmer at Nidar bruker mye tid på å bli kjent med alle deler av systemet.

- Hver gang vi gjør noe, får det konsekvenser for brukerne. Vi har primært kjøpt et standardsystem, og ønsker ikke så mange modifikasjoner. Det har en tendens til å resultere i nye og uforutsette problemer.

Nidar arbeider nå med å utvide systemkompetansen til flere av fagoperatørene. Målet er at en tredel av de som jobber på lageret skal være superbrukere og således beherske systemet langt mer enn de operasjonelle funksjonene. Bedriften håper også å komme frem til mer rasjonelle scanneprosesser, som i enkelte tilfeller splitter varelinjene og skaper noe merarbeid.

Pilot i Orklasystemet

Nidar er en del av Orkla, og i følge Berg fattet konsernet for noen år siden en beslutning om ikke å benytte SAP innen lagerstyring.

- Likevel endte vi altså opp med det her i Trondheim, og har derfor på mange måter vært en pilotbedrift i konsernet hva denne type løsning angår. Det har kostet en god del i både penger og i anstrengelser, men konsernet er flinke til gjenbruk og kostnadene med å innføre det nye lagerstyringssystemet må derfor betraktes med en større horisont enn akkurat vår egen virksomhet. Når alle deler av Orkla-systemet kan dra nytte av en felles SAP-plattform, vil nytteverdien bli formidabel, avslutter Berg.

I neste utgave av bladet vil prosjektleder Niels Chr. Jensen i Strekmenn informere om de tekniske løsningene som ligger i bunn for onlinekommunikasjonen mellom truckterminalene og SAP-systemet.

www.logistikk-ledelse.no© 2002

Les hele saken

Svein-Ove Arnesenredaktør tungt.no

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep, og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!