Transportporten og Ramberg Online:

Introduserer nytt internettbasert bookingsystem

Gemsys Norge AS og B.H. Ramberg AS har i samarbeid utviklet neste generasjons kundeløsning - et internettbasert bookingsystem. Løsningen er tilgjengelig for alle Rambergs kunder.

Den nye løsningen er tilpasset norsk og internasjonal standard for EDI-kommunikasjon og kollimerking. Den hevdes å være enkel og rimelig å ta i bruk og skal sikre avsender en mye tettere oppfølging fra transportøren. Transportøren har tilgang til verktøy på Internett for å administrere kunder og sendinger.

Løsningen inneholdt rett etter oppstart i januar verktøy for sporing av sendinger for transportbrukere og transportør.

Fra og med februar omfattet den også bruk av håndterminaler (PDAer) i trådløst nettverk på Rambergs godsterminal i Drammen og hos Riksgods i Oslo.

Deretter følger bruk av PDA i lastebil for registrering av hendelser underveis og elektronisk signatur hos mottaker. Kommunikasjon skjer via Radionettverk på godsterminal eller GSM.

Transportporten.no

er en uavhengig leverandør av tjenester til transportbransjen og er et eget forretningsområde under Gemsys Norge AS. Transportporten leverer Internettløsninger for bestilling av transport og registrering av hendelser i transportkjeden.

Utstyr fra Cognitive, Intermec, Symbol og Avaya/ Lucent inngår i løsningen som er spesielt rettet mot transportører og budbilfirmaer.

- Vi tilpasser Internettsider for transportbestilling i transportørens farger og logo. Transportporten gjør EDI og Track & Trace tilgjengelig også for mindre transportører til en pris som tidligere ikke var mulig å oppnå for EDI-løsninger, opplyser prosjektleder Morten Hanssen i Gemsys Norge.

Han er overbevist om at Internettbasert kommunikasjon holder driftskostnadene nede, og trekker blant annet frem at transportøren får tilgang til administrasjon av sendinger og kunder på Internett. Transportporten kan også videreformidle sendingsinformasjon til andre transportører på ønsket EDI-format, og kvittering for mottatt gods hos mottaker skjer med elektronisk signatur på håndholdt terminal (PDA).

Konsolidert sending

I følge Hanssen er Transportporten den første leverandøren som tilbyr konsolidert sending. Data finnes på tre nivåer; konsolidert sending, sending og kolli. Konsolidert sending kan brukes som henteliste og for å merke lastbærere. Transportporten tilbyr følgende tjenester:

Ramberg Online

B. H. Ramberg er en av transportørene som benytter Transportporten.

Transportportens løsning for selskapet har fått navnet Ramberg Online, og er tilgjengelig på www.transportporten.no/ramberg.

- Alle transportbrukere oppnår fordeler ved å bruke transportporten. Transportporten muliggjør en papirløs transportkjede, og e-post til partene erstatter fraktbrevet, fortsetter Morten Hanssen.

sender transportbestillinger til transportporten fra ERP-systemet. Overføringen går over Internett til transportportens database og rutes videre til riktig transportør. Det er også mulig å registrere sendinger direkte på Internett.Avsendere

jobber raskere ved å skanne færre kolli ved henting og utlevering. Nedlastbare laste- og losselister til PDA på godsterminal sparer tid og minsker feil.Sjåføren

mottar e-post om sendingene og kan enkelt holde sine kunder oppdatert med vareflyten ved å videresende e-post med referanser til sine kunder slik at de selv kan følge med på sendingene.Mottaker

kan administrere sine kunder og sendinger på Internett. Transportøren får umiddelbart vite om uavhentede sendinger og er bedre i stand til å disponere sine ressurser.Transportøren

Arbeidsmåter

Avsender pakker og registrerer godset fortløpende. Etiketter for godsmerking skrives ut. Sjåføren henter godset, skriver ut henteliste og signerer for mottatt gods. Fraktbrevet sendes som e-post til mottaker. E-posten inneholder sendingsnummer som benyttes for sporing.

sjekker antall kolli og skanner hentelisten hos avsender. Det er nok å skanne en gang for å registrere alle sendinger inn på bil. Ved utlevering hos mottaker skanner sjåføren alle aktuelle kolli. Mottaker sjekker antall kolli og kvitterer for mottatt gods. Sjåføren overfører informasjonen via GSM eller radio ved ankomst på godsterminal.Sjåføren

Alle kolli skannes med PDA inn på godsterminal og oppdaterer Transportporten og transportørens database med hendelsen. Både sjåførens PDA og godsterminalens PDA kan brukes. Etter sortering skannes gods ut på bil for utkjøring til mottaker.Godsterminal

Uavhentede kolli presenteres i et eget grensesnitt og gir informasjon om fysiske egenskaper ved godset. Dermed kan transportøren bedre utnytte sine lastebiler.Trafikkleder

kontrollerer antall kolli og signerer på sjåførens PDA. Mottakers signatur utløser fakturering av fraktbetaler.Mottaker

www.logistikk-ledelse.no© 2002

Les hele saken

Svein-Ove Arnesenredaktør tungt.no

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep, og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!