IBX signerer avtale med Statskjøp:

Etablerer elektronisk markedsplass

for innkjøp til det offentlige IBX og Statskjøp i Statens forvaltningstjeneste har signert en avtale om oppbygning og drift av en elektronisk markedsplass for innkjøp til det offentlige. Målet er å samle innkjøp som gjennomføres av statlig eide selskaper, offentlige organisasjoner, kommuner og annen offentlig virksomhet på en elektronisk markedsplass.

Avtalene som begge parter har undertegnet, er rammeavtaler på henholdsvis tre og fem år og de omfatter både leveranse av innkjøpsapplikasjoner for offentlig sektor, og selve plattformen for markedsplassen. Første skritt er å teste ut markedsplassen gjennom 14 pilotprosjekter i løpet av første halvår.

Markedsplassen skal være et moderne innkjøpsverktøy som gjør det mulig for offentlig sektor å utvikle og følge en effektiv forsyningsstrategi.

- For offentlig sektor er det viktig at alle aktørene har full kontroll over egen informasjon på markedsplassen og dermed stor frihet til å velge leverandør av e-handelstjenester ut fra egne prioriteringer, sier prosjektleder André Hoddevik i e-handelsprogrammet i Statskjøp.

Samtidig har det vært viktig å sikre at det offentlige får enkel tilgang til nødvendige verktøy for raskt å kunne gå i gang med elektronisk handel.

- Avtalen med IBX AS sikrer disse vitale forutsetningene, og er en vesentlig grunn til at valget falt på dem i begge de to konkurransene vi gjennomførte i forbindelse med etablering av markedsplassen, fortsetter han, og peker på at bruken av markedsplassen som et effektivt forsyningsverktøy skal bidra til betydelige besparelser som kan benyttes i det som er det offentliges primære tjenesteproduksjon, som skole, helse og omsorg.

IBX, som er et nordisk selskap, vil nå både bygge opp en egen gruppe som skal arbeide med markedsplassen for det offentlige og øke antall medarbeidere som skal videreutvikle tilbudet for private selskaper i Norge.

- Avtalen med Statskjøp er vårt definitive gjennombrudd i Norge. I samarbeid med våre partnere, PriceWaterhouse Coopers Consulting og Ibistic, vil vi gjøre det mulig å effektivisere det offentliges innkjøp. Avtalen gjør det samtidig mulig for oss å styrke vår norske organisasjon ytterligere og intensivere vårt arbeid mot store norske innkjøpere, sier konsernsjef Hans Ahlinder i IBX.

- For offentlige virksomheter representerer den elektroniske markedsplassen et verktøy og en mulighet for å frigjøre ressurser i forvaltningen. Rent økonomisk kan Staten regne med et betydelig besparingspotensiale. Besparelsene forutsetter at tid og ressurser frigjøres og skaper muligheter for eksempelvis å utvikle forvaltningens servicetilbud. Effektiviseringen bygger langt i fra bare på en teknisk løsning. Gjennom de 14 pilotprosjektene vil vi legge grunnlag for en handlingsendring som er en viktig forutsetning for besparelser i form av tid og ressurser, sier administrerende direktør Paul Hedman i IBX Norge.

IBX har blant andre SEB, Ericsson og b-business partners, samt Novo Nordisk inne på eiersiden. Selskapet arbeider nå med å velge en strategisk investor også i det norske markedet.

- IBX er og skal fortsatt være en viktig nordisk aktør. For oss er det viktig at vi i tillegg til en norsk organisasjon, også har eiere fra alle landene vi er representert i. Vi har startet samtaler med flere store aktører i Norge for å finne den riktige kompletterende eieren i det norske markedet, sier Ahlinder.

----------

Med forankring i Regjeringen iverksatte Arbeids- og administrasjonsdepartementet i 1999 en flerårig programsatsing for bruk av e-handel i offentlig sektor med varighet ut 2003. Ansvaret for gjennomføringen ble lagt til et eget programsekretariat i Statskjøp, en avdeling i Statens forvaltningstjeneste. Hovedprosjektet i satsingen er å få etablert en elektronisk markedsplass for innkjøp til offentlig sektor. Det overordnede målet for programmet er at bruk av e-handel i offentlige innkjøp skal bidra til å redusere innkjøpsrelaterte kostnader og øke kvaliteten i innkjøpsprosessene. Programmet har inngått intensjonsavtaler med en rekke offentlige virksomheter som ønsker å ta elektronisk handel i bruk, og som vil delta i uttestingen av markedsplassløsningen. For mer informasjon om e-handelsprogrammet:www.ehandel.dep.no

www.logistikk-ledelse.no© 2002

Les hele saken

Svein-Ove Arnesenredaktør tungt.no

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep, og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!