Tybring-Gjedde:

Oppgraderte sentrallageret og doblet kapasiteten

C. Tybring-Gjedde ASA har implementert en ny teknisk løsning på sitt lager i Oslo med en stor oppgradering av sitt lagerstyringssystem SattStore fra ABB.

På slutten av 90-tallet slet Tybring-Gjedde konsernet med lønnsomhetsproblemer. Økt konkurranse bidro til minsket volum for konsernet, og man besluttet å avvikle ett av de to lagrene i Norge. Det ble besluttet at lageret i Oslo skulle beholdes og lageret i Trondheim skulle avvikles.

Følgelig ble man tvunget til å håndtere også Trondheims volumer i Oslo. Til å begynne med ble dette løst med treskiftsordning og bruk av overtid, men det ble fort klart at det var helt nødvendig å rasjonalisere driften i Oslo. Et omfattende arbeid ble påbegynt. Analyser ble utført med ulike forutsetninger og man opprettet kravspesifikasjoner. Alt personell på lageret ble invitert til å komme med idéer til hvordan virksomheten skulle kunne forbedres.

- Personalet har stilt opp på en fantastisk måte både før, under og etter den implementering som ble gjort, sier driftssjef Trond Strand hos Tybring-Gjedde.

Fantastisk prosjekt

Kapasiteten har blitt mer enn fordoblet regnet i antall ordrerader pr. mannetime. Det har fått som konsekvens at man har kunnet få til en økt produksjon med en halvering av personalstaben. Nå arbeides det 2-skift i stedet for 3-skift, og lageret har fremdeles ledig kapasitet.

Overtidsbruken er i dag minimert og er i prinsippet bare relatert til aktiviteter som må utføres når produksjonen står stille, som f.eks. ved varetelling. Men også dette er blitt bedre.

Færre varetellinger

Ved å gå helt over til papirløs håndtering med ABBs lagerstyringssystem SattStore, har man fått meget sikre saldi og har halvert antall varetellinger fra fire til to ganger pr. år.

Forut for prosjektet satte man ikke bare opp mål for produktivitetsøkninger, men også for kvalitet, muligheter til kostnadskontroll, bedret arbeidsmiljø og minsket sykefravær.

Logistikkdirektør Kjersti Stabenfeldt konstaterer fornøyd at alle mål ble oppnådd.

- Erfaringene fra prosjektet er mange og resultatet er over forventning. Rett etter prosjektstarten med nye SattStore fantes en feilliste som kjentes stor og tung, og i ettertid kan man konstatere at en medvirkende årsak var den pressede tidsplan som ble satt opp, sier Stabenfeldt

Styringen av lageret tas hånd om av SattStore. I systemet ble det gjort en del endringer ut fra de ønskemål og idéer som Tybring-Gjedde arbeidet frem.

- Personalet fra ABB var meget engasjert og gjorde en fin innsats gjennom hele prosjektet, sier Strand som enda en gang påpeker at også Tybring-Gjeddes egne ansatte gjorde et fantastisk arbeide.

- Etter prosjektet har vi gjort ytterligere noen endringer etter forslag fra personalet. Med hjelp av SattStore har vi i dag høyere servicegrad enn noen sinne samtidig som vi har en lagerverdi som nesten er halvparten av den som var i 1999, fortsetter han.

Den meget høye leveringspresisjonen selskapet har oppnådd gjennom SattStore, skal også være en betydelig årsak til at GRESS-gruppen valgte Tybring-Gjedde som sin totalleverandør.

www.logistikk-ledelse.no© 2002

Les hele saken

Svein-Ove Arnesenredaktør tungt.no

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep, og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!