Tommy Ødegaard i Navision Norge:

Tror på svak vekst i SMB-markedet

- Sammenslåingen av Navision Software Norge og Damgaard skjedde etter forretningsmessige riktige prinsipper. Vi kjøpte aktivitetene relatert til Navision Attain / Navision Financial, og adm. dir. Svein Brynildsen i Navision Software Norge ble kjøpt ut. Hvor stort hans vederlag ble, ønsker vi ikke å kommentere offentlig, sier adm. dir. Tommy Ødegaard i Navision Norge ASA.

Trond Schieldrop

Ødegaard er overbevist om at sammenslåingen av selskapene sikrer dem en sterkere plattform og klarere profil på det norske markedet.

- Det var et offensivt tiltak og et naturlig ledd i Navisions mål om å bli den ledende globale leverandøren av integrerte virksomhetsløsninger gjennom lokal tilstedeværelse, lokale produkter og lokal kunnskap, sier han.

SMB-markedet er i vekst, og Navision forventer at etterspørselen etter økonomisystemer vil holde seg på samme nivå som i fjor eller vokse svakt.

- Vår ambisjon er å bli markedsleder mot mellomstore bedrifter i Norge målt i salg av lisenser. Mange sliter med fragmenterte systemer med flere databaser, sier Ødegaard, som mener det er en ineffektiv struktur som vanskeliggjør kommunikasjon på tvers av avdelingene.

- Vi tror utviklingen går mer mot vertikale og horisontale portaler hvor kjøper og selger får tilgang til samme online data via Internett. Internt i bedriftene vil Internett bli en stor, om ikke den største distribusjonskanalen. Vår teknologi og våre produkter står sterkt hvis denne utviklingen slår til.

Logistikk

fremstilles som ett av Navisions viktigste trumfkort.

- Vi skal levere løsninger innenfor avansert logistikk og inn mot tradisjonelle produksjonsløsninger. Her har vi gode produkter i form av Navision XAL, Navision Axapta og Navision Attain. Vi har også nye og spennende versjoner av Warehouse Management. Vi vurderer også muligheten for å levere et optimalt tilbud innenfor Supply Chain Management for mellomstore bedrifter, sier Ødegaard, som mener Navision er det selvskrevne valg for mellomstore bedrifter på grunn av selskapets gode økonomiløsninger.

Utvikler forhandlerapparatet

Både IFS, Intentia, SAP, Oracle og Agresso selger lisenser direkte til sine kunder.

- Vi selger lisensene til våre forhandlere, som står for videresalg til sine kunder. Å sammenlikne vår omsetning med de andre aktørene i markedet blir derfor ikke reell, mener Ødegaard.

Strategien for Navision Norge er vekst sammen med forhandlerne. Det er fortsatt deler av Norge hvor selskapet har dårlig dekning, men det arbeides aktivt med å dekke opp disse hullene.

- Vi skal ha et fullverdig forhandlerapparat, som kan fronte våre lønn-, personal-, CRM og logistikksystemer til alle deler av markedet. Målet er et optimalt partner apparat i alle ledd slik at vi kan fronte alle deler av markedet.

Angripes fra flere hold

Navision angripes både fra store leverandører som ønsker å gå nedover i verdikjeden, og fra de små aktørene som ønsker å posisjonere seg i mellomsjiktet.

- Vi kjemper i begge ender, sier Ødegaard, som mener Navisions styrke er at de har flere års erfaring med å tilrettelegge ERP-løsninger for mellomstore bedrifter.

- Vi har en ledende teknologi i forhold til flere lokale leverandører, og bruker store ressurser på utviklingen av våre produkter/ løsninger. Vi har også et markedsapparat som klarer å levere state-of-the-art teknologi til våre kunder. Vi er i stand til å gjøre tilpasninger i kundenes systemer og skreddersyr et opplegg tilpasset deres organisasjon. Både de store og små ERP-leverandørene vil derfor få betydelige problemer med å befeste sin posisjon i vårt markedssegment, hevder Tommy Ødegaard i Navision Norge avslutningsvis.

www.logistikk-ledelse.no© 2002

Les hele saken

Svein-Ove Arnesenredaktør tungt.no

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep, og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!