Spar Kjøp:

Nøkkelen er et system som gjør deg forberedt!

400.000 postordrepakker sendes hvert år ut fra Spar Kjøp´s lager og hovedkontor på Kokstad utenfor Bergen. I tillegg får selskapets 14 butikkutsalg varene sine herfra. Et effektivt styrt lager som støtter rask og feilfri håndtering av ordre er oppskriften på en konkurransedyktig virksomhet i denne bransjen.

Spar Kjøp har valgt å implementere et nytt lagerstyringssystem som er satt opp slik at lageret alltid ligger ett skritt foran i håndteringen av dagens ordre og oppdrag. Samtidig er det et verktøy for å sikre datafangst med sanntidsoppdatering til vertssystem. Dette innebærer noen nye arbeidsrutiner for de ansatte ved lageret på Kokstad, med utstrakt bruk av strekkodescannere samt hånd- og truckterminaler i vareplukk. Gevinsten er lettere tilgang på riktig informasjon, mindre feil og bedre kundeservice. Samtidig har bedriften fått et bedre planleggingsverktøy og en helhetlig løsning for alle avdelinger.

Systemet som skal installeres er WarehouseManager for lagerstyring fra Swisslog, med en integrert programpakke for styring av det automatiske utstyret. Allerede i 1994 leverte Swisslog det automatiske kranlageret som er installert på Kokstad, bestående av to automatiske pallekraner, to automatiske gaffelløftende trucker (AGVer) og banesystem. Det nye lagerstyringssystemet integreres med eksisterende automatisk utstyr.

Bedriftens øvrige systemer blir også byttet ut med ERP-systemet Axapta (omtalt i forrige nummer, red. anm). Hele virksomheten kommer nå inn på den samme IT-strukturen, med felles database som gir full oversikt i sentrallageret på Kokstad, samt i alle butikkene. Kundene vil også få glede av denne totaloversikten ved at varetilgjengeligheten vises på Spar Kjøps Internettsider. Swisslogs leveranse skjer i samarbeid med leverandøren av ERP-systemet, og begge systemene vil bli fullt ut integrert mot hverandre.

Stor investering

Det er ikke til å legge skjul på at en total opprustning av bedriftens IT-systemer er en stor investering, men de løpende totale IT-kostnadene vil likevel bli lavere enn de var med de gamle systemene hos Spar Kjøp. Selvsagt vil også hverdagen bli mer effektiv - det er nettopp dét som er grunnleggende viktig: WarehouseManager er utviklet med tanke på operatørene som skal benytte systemet i sitt daglige virke. Det har datafangst for ERP-systemet som en viktig funksjon, og da må grensesnittene være brukervennlige og rutinene for å tilføre sanntidsdata inn i systemene må sees som en hjelp og lettelse på «gulvnivå», for at dataene som føres inn i vertssystemet skal bli korrekte.

- Dette mener vi å har fått til, sier IT-sjef Terje Nymark Olsen hos Spar Kjøp.

- Vi legger vekt på at systemene vi har valgt består av standardpakker, med brukervennlige grafiske grensesnitt som gir oss full kontroll, i et system som også gjør hverdagen enklere for brukerne av systemet. En forutsetning i prosjektet var å finne en fleksibel løsning med muligheter for utvikling og dynamikk, samtidig som vi venter oss en løsning med lang levetid. Stikkord er nye og bedre verktøy, sikrere rutiner og enda bedre resultat, påpeker han.

Lagerstyringssystemet mottar ordre og oppgaver fra ERP-systemet. WarehouseManager planlegger og besørger påfyllingsoppdrag til buffer- og plukksoner, sender plukkliste til postordreplukking, plukkoppdrag til truckførere med terminaler, og styrer automatisk uthenting av paller fra det automatiske kranlageret for videre intern transport med AGV. Bekreftelser på RF-terminaler og scanning sikrer umiddelbare saldo-oppdateringer og sanntidsinformasjon til vertssystemet. Neste ordrebatch til postordreplukk vil ikke bli sluppet før det er tilstrekkelig kvantum av de rette varene på plukklageret. Likeledes gis ikke plukkoppdrag til butikkordre før bufferlageret er påfylt med de rette varene fra det automatiske høylageret. Lagerstyringssystemet planlegger oppgaver, styrer arbeidsmengden, håndterer innlagring, påfylling, plukk, forsendelse og retur, alt i kommunikasjon med operatører og automatisk utstyr på den ene siden, og vertssystemet på den andre.

Databaseserveren er en Oracle8 database, og programmet kjører i dette tilfellet på Windows 2000 plattform. Alle skjermbilder i WarehouseManager er standard PC/Windows, med bruk av knapper, verktøylinjer, dialogvinduer og nedtrekkmenyer. Leveransen består i tillegg av tre arbeidsstasjoner, åtte truckterminaler og ti håndterminaler med RF-kommunikasjon.

Bred funksjonalitet

Mange ERP-systemer har utviklet en lagerstyringsmodul som det hevdes gir god nok styring og utnyttelse av en virksomhets lager- og distribusjonsfunksjon. Spar Kjøp er enige i det Swisslog har hevdet i lang tid, at de standardiserte modulene i de overliggende systemene aldri fullt kan tilfredsstille de kravene en bør ha til fleksibilitet, oversikt, styring og planlegging som et spesialisert lagerstyringssystem kan. Forutsetningene for et optimalt og rasjonelt lager fører med seg stadig strengere krav til økt sporbarhet, kvalitet og servicegrad, bedret arealutnyttelse og lavere kapitalbinding i varelageret gjennom økt omløpshastighet. Når den generelle trenden også lenge har gått mot et større artikkelsortiment, flere ordre med færre ordrelinjer og krav til en raskere responstid, er det vanskelig å komme utenom nødvendigheten av et Warehouse Management System.

Ved å sy sammen en helhetlig løsning bestående av standardiserte programpakker denne måten, får Spar Kjøp et totalt IT-system med en bred funksjonalitet uten å bli bundet opp i et kostbart og komplekst spesialtilpasset system. Det blir den enkelte systemleverandør og ikke firmaet selv som finansierer utviklingen av ny funksjonalitet, som igjen kommer firmaet til gode gjennom kontrollerte installasjoner av oppgraderte versjoner av systemet.

WarehouseManager finnes i dag i drift på ca 100 manuelle lager i Europa og USA. I tillegg har Swisslog over 2000 kundereferanser verden over med logistikkanlegg og styresystemer med større eller mindre grad av automasjon. Det totale systemet hos Spar Kjøp skal være ferdig til å tas i bruk i juni.

Se også egen i forrige utgave av bladet .systempresentasjon av WarehouseManager

www.logistikk-ledelse.no© 2002

Les hele saken

Svein-Ove Arnesenredaktør tungt.no

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep, og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!