Truckterminaler:

Store fordeler med online lagerstyring

I forrige utgave av bladet omtalte vi med 14 tilhørende truckterminaler. Her lar vi prosjektleder Niels Chr. Jensen i Strekmenn forklare om teknikken bak onlineløsningen som har gitt sjokoladefabrikanten i Trondheim en rekke gevinster.Nidars anskaffelse av et nytt lagerstyringssystem

Trond Schieldrop Trondheim

Nidar Bergene har valgt Psions håndholdte terminaler sammen med SAPs Warehouse Management modul til lagerstyring. En kombinasjon som i følge prosjektleder Niels Chr. Jensen i Strekmenn AS har gitt brukeren en rekke fordeler. - Den største er at du hele tiden er online med lageret. Her får du oppdatert informasjon om kapasitet og når behovet er tilstede for å fylle på med ny beholdning, sier Jensen, og legger til at man med Psions håndholdte terminaler er i stand til å redusere plukkfeil til et minimum. Dette verifiseres ved å lese strekkoden på varen slik at du hele tiden har oversikt over lagerbeholdningen.

- Måten dette oppnås på er via Psion Teklogix TekConsol - som er det interface som Strekmenn bruker overfor SAP. SAP derimot kjører sine trådløse løsninger overfor TCP-IP protokollen, noe som medfører behovet for stor båndbredde for å holde sesjonen åpen.

- Hemskoen med systemet er at du blir logget av når du mister radiodekningen. Og for en kunde er dette selvsagt uakseptabelt når brukeren ikke umiddelbart kan logge seg på igjen. Da kan det lett oppstå situasjoner hvor lagermedarbeideren i ren frustrasjon «forbanner» systemets funksjoner. Det er her Psion Teklogix system kommer til sin rett. TekConsol holder sesjonen åpen selv om radioforbindelsen brytes, sier Jensen, som poengterer at Psion Teklogix er den eneste IT-produsenten world wide som er i stand til gjennom sine to produkter Narrow Band (435 til 460 Mhz) og Spread Spectrum (2,4 Ghz).

- Med Narrow Band er vi i stand til å dekke store innen - og utendørsområder med få radiolinker. Det er her vi har vår forse, og et område vi kommer til å videreutvikle i takt med markedets behov.

Fjerner unødig papirflyt

Tradisjonelle lagerrutiner består av plukklister som hver enkelt lagermedarbeider må forholde seg til når han/hun skal hente varene.

- Nidar har fjernet unødig papirflyt ved å kjøre alle rutinene trådløs online mot SAP. Dette eliminerer plukkfeil fordi alle varer i utgangspunktet skannes og verifiseres mot SAP-systemet. På den måten elimineres feilplukk og ukurans. Dessuten holder SAP systemet deg oppdatert med hva du har på lager til enhver tid.

TekConsol-programvaren ligger på en server i Oslo. For nasjonale og internasjonale bedrifter betyr det at man kun forholder seg til én server, som betjener alle trådløse terminaler.

- TekConsol er operativ 24 timer i døgnet slik at kundene aldri opplever nedetid. Det at TekConsol er samlet med andre servere i bedriften forenkler vedlikehold og drift. Det grafiske grensesnittet er slik utformet at det er meget enkelt å bruke, hevder Jensen.

Mindre programmering

- Hva er konkurransefordelene med TekConsol sammenliknet med eksisterende løsninger på markedet?

- Fordelene er at løsningen krever mindre programmering og at kodene er overførbare til nyere versjoner av SAP. Uttrykket «You name it - we connect it» får dermed en bekreftelse. For bedrifter med et helhetlig syn på drift av egen virksomhet, vil dens totale besparelser være identifiserbar. Dette vil ikke alltid vise seg i effektivisering av rutiner men på rene administrative operasjoner - herunder fakturering, kreditering og rapportering, sier Jensen, som mener Strekmenns styrke er at man kan ta en standard SAP-transaksjon å vise på en håndterminal med de felter som er av interesse for brukeren.

- Oppgraderingen av SAP vil ikke være noe problem for TekConsol. Det krever ingen stor endring i programvaren i og med at den i utgangspunktet bruker standard SAP, avslutter Niels Chr. Jensen.

--------------------

Sterkt fokus på kunden

- Vi skal være en kvalitetsdistributør av automatisk identifikasjonsutstyr som overfor våre kunder, sier adm. direktør Knut Lilloe Salvesen i Strekmenn AS. Drammensselskapet har opplevd en enorm omsetningsvekst etter etableringen for ett år siden.

Strekmenn ser et betydelig vekstpotensiale i forbindelse med Psion Teklogix radioterminaler. I følge adm. dir. Knut Lilloe Salvesen er nordmenn innovatører i bruk av ny IT-teknologi - det være seg alt fra avanserte mobiltelefoner til PDAer. Både «hvitsnipper» og andre avanserte brukere har vært innovatører i bruk av moderne IT-løsninger. Ettersom ledelsen i bedriftene har mettet sin teknologihunger, er de på leting etter nye gevinstområder for virksomheten.

- Vi registrerer at områder som produksjon, distribusjon, lager og logistikk får større fokus i forbindelse med bruk av avanserte IT-løsninger. Dette er områder vi ønsker å bli en foretrukken leverandør av, sier Salvesen, som legger til at Strekmenn forventer en omsetning på mellom 3 til 5 millioner kroner basert på Psion Teklogix radioterminaler. - Til neste år vil dette forretningsområdet øke til nærmere 10 millioner kroner.

- Hvor mye kan bedriftene spare på denne teknologien?

- Det er avhengig av hvilke markeder virksomhetene opererer på. Tamro er et glimrende eksempel på en medisindistributør som har satset på avanserte lager- og distribusjonsrutiner. De har redusert feilplukk fra tidligere 2 til 3 prosent til bare promiller i dag, sier Salvesen.

Kompetanseheving

På spørsmål om hvilken betydning det er å ha Psion Teklogix i ryggen, svarer Salvesen at de har vært med på å bygge opp den kompetansen de besitter i dag.

- Alt vi holder på med dreier seg om kompetanse. Samtidig er vi avhengig av produkter og teknologier som matcher markedets behov. Dette er områder vi besitter til fingerspissene. Vi har medarbeidere som er i stand til å hjelpe våre kunder i forkant, under igangkjøring og ved serviceoppfølging. Niels Chr. Jensen besitter høy kompetanse på Teklogixsiden, og Psion gir oss nødvendig oppfølging både når det gjelder produktinformasjon og ved kundebesøk. Strekmenns visjon er ikke å bli den største aktøren i markedet hva antall ansatte og omsetning angår, men vi skal til enhver tid tilby de beste løsningene. På sikt vil det gi oss fornøyde kunder, sier Salvesen som opplyser at Strekmenn opererer med en budsjettert omsetning på ca. 12,5 millioner for inneværende år. Til neste år forventes denne å øke til ca 20 millioner.

Godt fornøyd

Også Psion Teklogix er godt fornøyd med utviklingen på det norske markedet.

- Vi har i løpet av ett års tid klart å få over 150 små, mellomstore og store kunder i vår portefølje over hele Norge. Samtidig har vi en rekke prospekter som ser meget lovende ut. I løpet av 3 til 5 år skal vi bli den foretrukne partneren av så vel butikkdata- som trådløse kommunikasjonsløsninger over hele landet. Vi kommer ikke til å gå i den fellen å kun levere løsningene i Østlandsområdet. Det er en kortsiktig og dødsdømt strategi, poengterer han avslutningsvis.

www.logistikk-ledelse.no© 2002

Les hele saken

Svein-Ove Arnesenredaktør tungt.no

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep, og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!