Mange spennende nyheter i Dynafleet 2.2:

Kjøretøyoppfølging via web

Dynafleet er Volvos transportinformasjonssystem for kjøretøy- og transportstyring. Nå lanseres versjon 2.2 av Dynafleet, som integrerer flere nye funksjoner som både gir bedre brukervennlighet og flere tilbakemeldingsmuligheter.

En viktig ny funksjon er Dynafleet Online, en webasert tjeneste som muliggjør kjøretøyoppfølging. En annen funksjon er muligheten for trådløs nedlasting av både førerdata og kjøretøydata direkte til kontoret.

Dynafleet Online er en webasert tjeneste fra Volvo som gir enkel tilgang til alle kjøretøydata fra hele flåten. Den gir informasjon om hvordan kjøretøyene kjøres; kjørelengde, drivstoffforbruk, neste service - samt miljørapporter. Informasjonen vises i lettleste grafer og diagrammer.

Transportøren behøver ikke selv å samle dataene - det gjøres automatisk av Dynafleet Online. Den kjøretøyansvarlige kan samarbeide med sjåførene om bruken av informasjonen, for å oppnå bedre kjørevaner og lavere driftskostnader.

Dynafleet Online er i første rekke beregnet for mindre transportbedrifter, firmaer med blandede flåter og firmaer som driver virksomhet fra mange terminaler.

Trådløs nedlasting

Trådløs nedlasting er en meget nyttig og praktisk løsning, ikke minst for virksomheter innen langtransport. Kjøretøy- og førerdata kan nå lastes direkte ned til kontoret via GSM-systemet. Kjøretøyet behøver ikke å besøke kontoret for at det skal få full tilgang til dataene i lastebilen. Nedlastingen håndteres fra kontoret, og sjåføren behøver ikke å foreta seg noe som helst.

Andre muligheter for nedlasting av fører- og kjøretøydata er via smartkort og via en kabel i selve lastebilen.

Skarpere fargeskjerm i lastebilen

Fargeskjermen i de nye FH/FM-førerhusene har høyere oppløsning, og gjør det lettere for sjåføren å rapportere fra lastebilen til kontoret. Den nye skjermen er en del av Information Tool, den mest omfattende varianten av Dynafleet. Fargeskjermen kan også benyttes for ryggekamera, som også lanseres nå.

Transportordrer sendes til lastebilen via GSM/SMS. Med et tastetrykk sender sjåføren forhåndsformulerte meldinger som holder kontoret oppdatert om lastens status. Meldingene sendes i klartekst mellom kjøretøyet og kontoret.

Lettleste rapporter

Dynafleetrapportene er nå mer oversiktlige og lettere å tolke takket være det nye formatet. Dette gjelder både rapporter om kjøretider og kjøretøy- og servicerapporter. Enten du vil analysere en bestemt lastebil eller hele flåten, er oversikten forbedret betydelig fordi dataene også presenteres grafisk.

Det er dessuten blitt enklere å kontrollere at nedlastingen til kontoret faktisk har funnet sted, ved hjelp av tydelige statusrapporter for nedlasting.

Ved hjelp av Dynafleet kan transportfirmaet effektivt dirigere den best egnede lastebilen til nye oppdrag, og kan bekvemt følge oppdragets gang. Det gir bedre utnyttelse av kjøretøyene i flåten. Resultatet er bedre lønnsomhet, lavere driftskostnader og mindre miljøbelastning.

Med Dynafleet kan transportfirmaet også følge opp kjøretøyets driftsforhold. Det er enklere å identifisere faktorer som påvirker drivstofforbruket og servicebehovet. Rutiner som lønnsberegning blir også forenklet med nøyaktig tidsrapportering direkte fra kjøretøyet til kontoret.

Systemet består av to hoveddeler: Vehicle Management, som er spesifikt for Volvokjøretøyer, og Transport Management, som kan benyttes i blandede flåter. Det er et meget nyttig verktøy for en lang rekke funksjoner, ikke minst fordi Dynafleet kan integreres med firmaets øvrige datasystemer.

Volvo startet utviklingen av et transportinformasjonssystem ved utgangen av 1980-årene, og har dermed størst erfaring og framdrift innen dette området.

Volvo hevder at Dynafleet i dag er markedets eneste komplette transportinformasjonssystem, og er markedsleder med enheter installert i mer enn 8.000 kjøretøy i over 400 transportbedrifter i hele Europa.

www.logistikk-ledelse.no© 2002

Les hele saken

Svein-Ove Arnesenredaktør tungt.no

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep, og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!