Aston R5:

Fokus på produksjons- og logistikktunge selskaper

Aston R5 har i flere år gjennomført en rekke komplekse installasjoner i Norden med fokus på produksjons- og logistikktunge selskaper. - Dette har gjort oss til en tung aktør i bransjen med bredde og erfaring som er nødvendig for å fremstå som en profesjonell rådgiver og implementeringspartner på SAP, sier daglig leder Sveinung Gehrken i Aston R5.

Trond Schieldrop

Aston R5 representerer et rendyrket nordisk SAP-konsulenthus med om lag 120 konsulenter i København, Oslo og Helsinki. I Sverige er selskapet representert via Epona AB i henholdsvis Malmö og Göteborg.

- Vår misjon er å skape verdier gjennom å dele kunnskap på en positiv måte. Vår visjon er å bli en preferert europeisk SAP-partner for våre kunder, sier Gehrken.

Han legger til at den norske delen av Aston R5 var et resultat av sammenslåingen mellom Senior Consulting AS og Aston R5.

- Siden 1994 har vi jobbet med denne type SAP-relaterte problemstillinger overfor norske brukere.

Optimist

Aston R5 er kun representert i Norden, mens moderselskapet Aston Group har en internasjonal tilknytning i Europa inklusive tidligere østblokkland, samt Det fjerne østen, Amerika og Australia med Navisionløsninger. Aston R5 har store kunder som for eksempel Agra Industrier, Kverneland, Brynildsen, Amersham Health, Carlsberg, Nokia og Velux med i porteføljen.

- Omsetningen for i fjor var på ca 38 millioner kroner i Norge. Det er en vekst på nærmere 30 prosent fra året før hvor omsetningen var på 28 millioner kroner. Den totale omsetningen i Norden er på ca 120 millioner kroner. Vi har oppnådd gode resultater de senere årene, sier Gehrken.

Til tross for tøffe tider i IT-bransjen er han optimistisk for fremtiden.

- Det vil alltid være en etterspørsel etter de beste SAP-ekspertene i markedet. Vi mener å besitte denne kompetansen og har så langt opplevd positive tilbakemeldinger fra våre kunder.

Fokus på implementering

Selskapet har fokus på implementering av en virksomhets strategi på SAP innen gevinstrealisering, prosesstyrt videreutvikling, planlegge, designe og implementere SAP R/3 og mySAP .com. Og sist, men ikke minst - integrasjon og utvikling.

- Våre konsulenter behersker områder som Supply Chain Management, Customer Relationship Management, SAP Enterprise Portals, Business Intelligence og Human Resources.

Spill med Legobiler simulerer produksjons- og logistikkprosessen

Aston R5 har utviklet et spill som simulerer hele prosessen i en produksjons- og logistikkbedrift med fokus på SAP for ledere og medarbeidere. På bare én dag kan man med Aston R5 Integration Game i følge Gehrken utforske alle trinnene i forsyningskjeden - fra planlegging og innkjøp, via produksjon av halvfabrikata og ferdigvarer, til salg og levering. Deltakerne kan være ledelse, sluttbrukere og andre SAP-prosjektdeltakere, og vil gjennom dette få et godt overblikk over mySAP.com og en klar forståelse av den tette integrasjonen av modulene og logistikken i forretningskjeden.

- Tilbakemeldingen fra brukerne er meget positiv. Når man skal introdusere folk til en komplisert løsning som SAP, er det mange som faller fra i startfasen og det kan være vanskelig å få en forståelse av den tette integrasjonen mellom forskjellige områder, som økonomi, innkjøp, salg, produksjon, distribusjon m.m. Ved å leke seg gjennom de forskjellige prosessene får man en større grad av aha-opplevelser om hva det hele dreier seg om. Derfor mener vi denne form for pedagogisk læreverktøy er en forutsetning for en bedrifts vellykkede implementering og gevinstrealisering i etterkant.

Aston R5 Integration Game er basert på produksjon og salg av Legobiler. Deltakerne flytter bilene fysisk gjennom virksomhetens produksjonsprosesser samtidig som de utfører forretningsprosessene ved hjelp av SAP-system. Koblinger mellom de ulike delene av virksomheten vises tydelig, mens deltakerne roterer ansvaret for de ulike avdelingene som er involvert. Når spillet er avsluttet har hver deltaker fått prøvd alle funksjonene som til sammen utgjør den totale forretningsprosessen.

- Formålet med spillet er å skape en overordnet forståelse for SAP i et selskaps ledelse og de enkelte brukergrupper. Dernest gjennomføre opplæring av prosjektledelse og sluttbrukere, forklarer Gehrken.

Kundetilpassede løsninger

- Hvilke råd vil du gi til bedrifter som ønsker å forbedre sine produksjons- og logistikkrutiner?

- For det første må man sikre seg at de interne prosessene fungerer optimalt og at de henger sammen. Dernest må bedriften optimalisere sine prosesseer mot sine kunder, distributører og samarbeidspartnere. Her begynner det å komme en rekke verktøy og løsninger som muliggjør denne eksterne integrasjonen på en effektiv måte. SAP har de senere årene utviklet en rekke kundetilpassede og integrerte logistikk-

løsninger som matcher norske kunders behov, sier Gehrken, som minner om at dagens logistikkløsninger ikke bare er forbeholdt store selskaper i milliardklassen. - Nå får du også løsninger tilpasset bedrifter av norsk størrelse, avslutter han.

----------------------

Agra Gruppen:

Håndterer endringer uten å miste tempo

- Ved hjelp av SAP og Aston R5 kan vi nå håndtere endringer uten å miste tempoet, sier forsyningsdirektør Morten Furuseth i Agra Gruppen.

Trond Schieldrop

Agra Gruppen er et sterkt og allsidig næringsmiddelkonsern, som produserer og markedsfører en rekke kjente merkevarer, bl.a. Mills- og Delikatproduktene, og kjente margarinmerker som Soft, Melange og Vita. Konsernet har virksomhet i Norge, Sverige og Polen, og er markedsleder innenfor flere av sine produktområder. Omsetningen i 2001 var på ca 1,5 milliarder kroner.

Næringslivet opplever store endringer. Deres kunder og markeder endrer seg og nye former for samarbeid mellom forskjellige verdikjeder etableres. Det var bl.a. slike utfordringer som fikk Agra Gruppen til å starte SAP prosjektet. Det skulle bidra til at man ble i stand til å møte nye endringer og utfordringer. Det har blitt en viktig del av konsernets suksess.

- Vårt gamle ERP-system oppfylte ikke selskapets behov og målsetninger. Logistikkprosesser ble ikke lenger støttet godt nok. Vi var med andre ord uten et verktøy for endringer. Vi begynte derfor å legge en strategi for hvordan vi kunne utarbeide et solid og fremtidsrettet grunnlag for vekst. Et viktig element i strategien var å fokusere på Agra Gruppen som ett konsern, og ikke som mange individuelle selskaper. Målet med fase 1 ble dermed å innføre identiske systemer og arbeidsprosesser i alle selskapene, understreker Morten Furuseth i Agra Gruppen. Han legger til at man stilte en rekke krav til partneren man skulle samarbeide med for å implementere endringene.

- Vi ville ha en partner som hadde kjennskap til denne bransjen. Partneren skulle også ha nok erfaring til raskt å kunne sette seg inn i Agra Gruppens egne prosesser. Et tredje krav var omfattende SAP kompetanse og gode SAP referanser, i tillegg til evnen til å holde prosjektet innenfor budsjettet. Det var også viktig at partneren kunne tilby et team med seniorkonsulenter. Blant 6 konsulentfirmaer som deltok i den siste utvelgelsesrunden, var Aston R5 den SAP-partneren som best oppfylte disse kravene.

I forkant av utviklingen

Agra Gruppens endringsprosjekt ble delt opp i flere faser hvor Aston R5 skulle bidra i alle fasene.

- I fase 1 hjalp de oss med å implementere SAP i konsernets tre hovedselskaper. Tidligere hadde hvert av disse selskapene brukt opp til flere forskjellige programvareløsninger. Resultatet er at vi i dag har erstattet en rekke enkeltstående programmer med én integrert ERP-løsning som harmoniserer og samkjører arbeidsprosesser innen konsernet, sier Furuseth, som mener dette gir dem et langt bedre grunnlag for å håndtere endringer.

- Det er nettopp denne evnen som er avgjørende hvis vi skal kunne følge fremdriftsplanen vi har lagt for de neste årene. Denne fremdriftsplanen går blant annet ut på å optimalisere verdikjeden og de interne prosessene, understreker han.

Suksesshistorie

SAP-Implementeringsprosjektet fremstår i dag som en suksesshistorie i konsernet. Både tidsplanen og budsjettet ble overholdt. De faktiske omkostningene utgjorde 90 prosent av det totale budsjettet, og kvaliteten har også vært god.

- Aston R5´s konsulenter var flinke til å håndtere uforutsette problemer. Det fremhever deres fleksibilitet under hele prosjektet, sier Furuseth, som også peker på leverandørens evne til å presentere alternative løsninger innenfor SAPs standardmuligheter.

- Vi dro nytte av dette i fase 1, der nesten 90 prosent av prosessene baserte seg på SAPs standardfunksjonalitet. Vi har bare gjort noen få spesialtilpasninger, som i tillegg kun er midlertidige. Disse vil stort sett forsvinne når vi begynner å bruke modulene i mySAP. com. At vi har klart å etablere prosesser som kun baserer seg på standardfunksjonene i SAP, sier mye om Aston R5s kompetanse med systemet, påpeker han.

Det har med andre ord vært god kjemi mellom Agra Gruppens ansatte og Aston R5s konsulenter.

- Tilbakemeldinger fra både brukere og avdelingssjefer viser at de oppfattet Aston R5-konsulenter som en del av det interne teamet. Dette skyldes nok at Aston R5 har engasjert seg i prosjektet på samme måte som våre egne folk. Denne motivasjonen og fleksibiliteten har gitt en god lagånd med bra kommunikasjonen mellom brukerne og prosjektteamet, mener Furuseth, som avslutningsvis opplyser at implementeringsprosjektet er nå avsluttet, og de nå sammen med SAP og Aston R5 har begynt å se på hvordan man kan utnytte konsernets nye SAP-plattform til å oppnå bedre effektivitet og kostnadsbesparelser.

www.logistikk-ledelse.no© 2002

Les hele saken

Svein-Ove Arnesenredaktør tungt.no

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep, og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!