Hovedarsenalet:

Skyter strekkoder med militær presisjon

I fjor høst omtalte vi Hovedarsenalets anskaffelse av et stort antall heisautomater. HA på Hovemoen utenfor Lillehammer har rasjonalisert driften ytterligere ved å innføre strekkoder på alle varer, lokasjoner og transportenheter på de fire største av Hærens lagre for intendantur og teknisk materiell.

Prosjektansvarlig for strekkoder ved Hovedarsenalet, Ronny Orderdalen, forteller at de tidligere førte alle transaksjoner på alle deres lagre på den tradisjonelle måten, med manuelle ordre og plukksedler.

- Ved hjelp av håndterminaler og truckterminaler er nå jobben betydelig enklere, raskere og sikrere, sier Orderdalen, som legger til at man samtidig har jobbet aktivt innenfor Forsvaret for å få til en standard som kunne forenkle gjennomføringen av strekkodeprosjektet.

HAs ERP-system - EDBRM - er som tidligere beskrevet basert på Oracle Applications.

- Det er viktig for oss å bruke åpne standarder hvor vi enkelt kan tilpasse tilleggsrutiner selv, og vi har utviklet et eget støttesystem - Strekkodesystemet - til EDBRM som er basert på bruk av strekkoder. Fra vårt datasystem har vi knyttet opp alle store lagre i Norge på fast linje (fiber). Totalt har vi ca 50 brukere på håndterminaler og truckterminaler. I dag er systemet karakterbasert, men innen kort tid har vi et web-basert system. Med et web-basert grensesnitt blir det raskere og enklere å distribuere applikasjoner, oppgradere og drifte hele systemet, fortsetter Orderdalen.

10 truckterminaler og 40 håndterminaler

HA bruker i dag hånd- og truckterminaler, lesepenner og termoskrivere fra Intermec, med DS Consult AS som leverandør.

- Totalt har vi 10 truckterminaler og 40 håndterminaler med radiokort og terminal emulering (VT220). Truckterminalen er utstyrt med laserskannere som leser strekkoder helt opp til 11 meters avstand. For å få til denne avstanden måtte vi investere i et spesielt etikettmateriale. Etikettene bruker vi for merking av lagerlokasjon på pallreolene. På hvert lager har vi installert antennepunkter (aksesspunkt) som dekker hele arbeidsområdet. Uansett hvor brukeren befinner seg, kan han jobbe direkte mot databasen.

Alle strekkoder er basert på standardene Code 39 for produkt- og lokasjonsmerking og Code 128 for transportmerking. HA bruker i dag strekkodesystemet for følgende innmelding av varer, vareplukk, flytte vare fra en lokasjon til en annen, varetelling og for pakking og shipping.

Flere gevinster

I følge Orderdalen har de registrert flere gevinster ved innføringen av det nye systemet.

- Totalt har vi redusert arbeidsstokken med ca 14 personer. I tillegg har vi redusert feilplukk til et minimum. Vi har i dag en feilmargin på under 1% som vi er meget godt fornøyd med. Selve ordreplukkingen går også mye raskere. Dette er også et resultat av innføring av automatlager i tillegg til strekkoder. Vi bruker elektronisk dataoverføring til våre kunder som igjen gir hurtigere og en riktigere informasjonsflyt. Og ikke minst kontrollfunksjonene som nå er betydelig bedre enn tidligere. Innføring av ny teknologi gjør også at vi har innført nye rutiner. Dette har vært avgjørende for resultatene, opplyser Orderdalen, som legger til at de på investering av ny teknologi regner med en payback på to år og tre måneder.

Rask innføring for brukere

Da HA startet opp på det første lageret, var det selvfølgelig litt innkjøringsproblemer. Det ble jobbet aktivt i ca tre måneder med å forbedre rutiner og gi opplæring.

- I dag bruker vi ca to dager på opplæring og innføring av brukere på et nytt lager. Rutinene er nå godt dokumentert samtidig som de er enkle å ta i bruk. Vi er faktisk blitt veldige dyktige til å «lede» våre medarbeidere inn i øvelsen.

Tilbakemeldingene fra brukerne er positive, som synes de med det nye utstyret har fått en bedre hverdag. Den nye teknologien er brukervennlig, det går raskt og det blir riktig.

- Som et ledd i de endringer som har skjedd de siste årene, har vi sett at det er et stort potensiale i å gi de som jobber med lagerdrift en god helhetsforståelse i hele logistikkprosessen. Mange av disse er derfor gitt fagarbeideropplæring og grunnkurs i logistikk, sier Orderdalen, som avslutningsvis legger til at de er meget godt fornøyd med det samarbeidet de har med DS Consult AS som leverandør av det strekkodebaserte systemet.

www.logistikk-ledelse.no© 2002

Les hele saken

Svein-Ove Arnesenredaktør tungt.no

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep, og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!