Bodø Energi tar i bruk ERP-systemet Axapta:

Microsoft Business Solutions inn i energimarkedet

Som de første i energibransjen valgte Bodø Energi ERP-system fra Microsoft Business Solutions for å stå sterkere i konkurransen i det frie kraftmarkedet.

Da el-monopolet falt, fikk lokale strømleverandører behov for nye, kostnadseffektive IT-løsninger. Tidligere i år vant Microsoft Business Solutions sin første kontrakt i dette markedet ved at Bodø Energi tar i bruk ERP-systemet Axapta med en rekke bransjetilpassede løsninger for rapportering.

- Vi regner med store gevinster på økt integrering mellom ulike økonomi- og administrasjonsfunksjoner. Kost/nytte-analysene tilsier en halv million kroner spart bare på mindre dobbeltregistrering, sier adm. direktør Arne Juell i Bodø Energi.

- Energibransjen står foran store omstillinger, og har et stort oppdateringsbehov innenfor økonomi- og administrasjonssystemer. For oss er denne leveransen et gjennombrudd, sier daglig leder Stephen Fu i Navigator, den lokale systemleverandøren og forhandleren av Axapta.

- Vårt primære ønske var et mer moderne verktøy for rapportering, oppfølging og kontroll, bekrefter Juell, og opplyser at selskapet tidligere kjørte en rekke ulike systemer, blant annet Unique. Det medførte dobbeltregistrering og mye manuelt arbeid. Da leverandøren av økonomisystemet sluttet å oppdatere programvaren, var tiden inne for å anskaffe et integrert ERP-system som kunne håndtere alle ledd i verdikjeden.

Fokus på kostnadskutt og effektivisering

I snart 100 år har Bodø Energi vært en viktig støttespiller i lokalsamfunnet. Slik vanlig var for lokale kraftlag som har levert både kraft, nettkapasitet og montasje. Nå fører stadig større konkurranse fra landsdekkende leverandører til sterk fokus på kostnadskutt og effektivisering. Det er ifølge Juell hovedgrunnen til systemskiftet. Den lokale leverandøren Navigator er i gang med tilpasninger og implementering. Bransjeløsningen er utviklet i samarbeid med Hands ASA.

- Det nye energimarkedet tvinger frem en rendyrking av roller, med fokus på inntjening og kjernevirksomhet. I Bodø Energi ønsker vi å satse på montasje, nettleie og energisalg. Produksjon av strøm blir tonet ned, forteller Juell, som mener at det systemmessig er mest kritisk på montasjesiden, et område selskapet kan forbedre betraktelig.

- I dag får vi bare en bunke bilag når jobben er gjort, uten at vi har klare indikasjoner på utviklingen. Med det nye ERP-systemet kan vi følge prosjekter gjennom hele prosessen fra bestilling til fakturering, alltid med oppdaterte data. Nye oppdrag blir lagt rett inn i basen med eget prosjektnummer, og alle montørene registrerer time- og materiellforbruk fortløpende fra håndholdt PDA i bilene. Det frigjør tid til fakturerbart arbeid, sier Juell.

Systemet kan også brukes som service- og oppfølgingslogg på prosjekter. Bodø Energi ser også et stort innsparingspotensial i de innebygde mulighetene systemet har for å kommunisere med kundene over internett.

- I dag kan forbrukerne kun lese av strømmåleren på internett. Sluttrapporten om forbruk går fra kundesystemet til økonomisystemet. Med det nye systemet kan vi etter hvert nå gi våre ca 23.000 kunder tilbud om komplett oversikt over strømforbruk og utstedelse av eFaktura. Dermed sparer vi arbeidet med å produsere og distribuere tusenvis av fakturaer fire ganger i året. Vi venter at dette vil gi en betydelig besparelse for oss, opplyser Juell, som mener at en annen viktig faktor er at ledelsen hurtig og enkelt kan få helt ferske rapporter om driften. Tidligere kom disse tallene fra flere systemer og måtte settes sammen i et regneark.

- Heldigvis har vi tatt steget inn i den moderne dataverdenen, avslutter Arne Juell.

www.logistikk-ledelse.no© 2003

Les hele saken

Svein-Ove Arnesenredaktør tungt.no

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep, og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!