Visa Purchasing:

Kutter administrative kostnader

Visa Purchasing er en populær innkjøps- og betalingsløsning. Løsningen effektiviserer og forenkler innkjøpsprosessene og reduserer de administrative kostnadene ved fakturering mellom bedrifter. - Erfaringer viser at bedrifter har oppnådd besparelser på inntil 60% ved bruk av Visa Purchasing, sier prosjektleder Jeanette D. Lindstrøm og produktsjef Bjørn Korslund i Teller AS (tidligere Visa Norge).

Trond Schieldrop

Visa Business Solutions er samlebetegnelsen for bedriftsproduktene Visa Corporate, Visa Purchasing og Visa Business. I følge prosjektleder Jeanette D. Lindstrøm i Teller AS er Visa Business Solutions produkter som gjør betalingsrutiner, enten det er forretningsreiser, representasjonsvirksomhet eller bedriftsinnkjøp; enklere, mer kostnadseffektive og gir verdifull informasjon for bedriften. Ved bruk av betalingsløsningene legger bedriftene et godt grunnlag for økt effektivitet, som igjen bidrar til økt lønnsomhet.

Fleksibel og brukervennlig løsning

- Visa Purchasing er en fleksibel og brukervennlig løsning for effektivisering og kontroll av bedriftens innkjøp. Gjennom utvidet transaksjonsinformasjon får kunden tilgang til svært oversiktlige og enkle rapporter på alle nivåer, som bidrar til en høy grad av kostnadskontroll, forteller produktsjef Bjørn Korslund, som mener handel med Visa Purchasing åpner for store besparelser, både for de bedrifter som benytter kortet til innkjøp (innkjøpsbedrifter) og for de leverandører (leverandørbedrifter) som aksepterer innkjøpskortet ved salg av varer.

- En innkjøper kan med Visa Purchasing redusere kostnader, frigjøre ressurser og styrke relasjoner til leverandører. Det blir færre feil ved bestilling og automatisk kontroll ved hvert kjøp. Også innkjøperens lojalitet til rammeavtaler øker. Gevinstpotensialet for leverandøren ligger bla. i raskt og garantert oppgjør (kreditering av konto innen 5 bankvirkedager), bedret likviditet og bortfall av kredittvurdering, fakturautsendelse og oppfølging av kunden. Relasjonen til kunden vil også styrkes ved bruk av Visa Purchasing understreker Korslund.

Flere innsamlingsløsninger

Teller har idag flere innsamlingsløsninger å tilby brukerstedene. Løsningene skal ifølge selskapet passe for alle bedrifter; manuelle og halvintegrerte løsninger for mindre leverandørbedrifter og halvintegrerte og fullintegrerte løsninger for større aktører.

ClearPark er pr idag den mest utbredte betalingsløsningen på Visa Purchasing, og har løsninger for bedrifter i alle kategorier. ClearPark er en fleksibel internettbasert innsamlingsløsning og krever ingen installasjoner lokalt hos leverandør. Leverandøren får tilsendt en Login og passord, som brukes for å få tilgang til betalingsløsningen.

Vekstpotensial

Det årlige vekstpotensialet for omsetning via Visa Purchasing i Europa ligger på mellom 20-30 prosent. Antall kort forventes å øke med 60 prosent. I Norge har Teller sett en sterk vekst innen handel av kontorrekvisita og transportbransjen via Visa Purchasing. Antall Visa Purchasing brukersteder har økt kraftig det siste året, og det er i dag 420 leverandører i Norge. Også kunnskapen om Purchasing har økt i markedet.

- Innen offentlig sektor i Storbritannia har man oppnådd besparelser på 73 prosent ved å ta i bruk Visa Purchasing. Andre bedrifter kan vise til besparelser fra 60 prosent og oppover, sier Korslund.

Internasjonal standard

- Hva er forskjellen på Visa Purchasing og konkurrerende løsninger?, spør vi Lindstrøm.

- Visa Purchasing fokuserer på effektivisering i innkjøps- og betalingsprosessen. Forskjellen knyttes blant annet til hvordan man selger inn løsningen og hvilke aktører som er med. Teller opererer ut fra en såkalt firepartsmodell, der innkjøper, leverandør, bank og Teller inngår. Vi jobber dedikert med brukerstedene, mens bankene jobber mot innkjøperne. Både Teller og utstederne (bankene) har et tett samarbeid, forklarer hun.

- Til forskjell fra andre konkurrerende løsninger er Visa Purchasing en internasjonal løsning med globale standarder. Du får samme håndtering og samme format uansett hvor i verden du bruker betalingsløsningen, tilføyer Korslund.

NorEngros effektiviserer betalingsprosessen

NorEngros ble i september i fjor den første leverandøren i Europa som fullintegrerte sine handelsløsninger med Visa Purchasing via betalingsløsningen ClearPark B2B.

NorEngros er en landsdekkende kjede bestående av grossister innen emballasje, storhusholdning, kontor og datarekvisita. Bedriften består av 15 bedrifter med lokale eiere som selger NorEngros produkter via separate handelsløsninger. Lindstrøm hevder ClearPark B2B vil gi bedriftskundene en kostnadsbesparende og kvalitetssikret innkjøpsprosess. I tillegg får NorEngros en kostnadseffektiv faktureringsrutine. NorEngros har sterk tro på fullintegrerte løsninger av denne typen, som vil effektivisere hele prosessen for elektronisk handel og betaling mellom bedrifter.

I forbindelse med lanseringen i fjor høst, uttalte kjedesjef Hanne Martine Vedeler i NorEngros: «Bruk av Clear Park B2B og Visa Purchasing som betalingsform erstatter vårt arbeid med å skrive ut faktura, oppfølging av fakturainnbetalinger og ikke minst sikrer det oss et raskt økonomisk oppgjør. Det gir oss en mer effektiv hverdag, bedre rutiner og økonomiske fordeler».

- Vi ser for oss en sterk vekst innenfor dette området i årene fremover og jobber aktivt med partnere for å sikre en betydelig posisjon i dette markedet, avslutter Jeanette D. Lindstrøm.

---------

Fra Visa Norge AS til Teller AS

Visa Norge AS har drevet virksomhet i Norge siden 1978. Selskapet eies av norske finansinstitusjoner og har hatt som formål å tilby tjenester til brukersteder og banker i Norge. På grunn av endrede kundebehov og økt konkurranse innenfor området betalingsformidling, har selskapet besluttet en multibrandstrategi. Dette innebærer at selskapet skal tilby de samme tjenestene man yter på Visaprodukter til også å omfatte MasterCard-produkter. Visa Norge AS skiftet derfor i august navn til Teller AS. Selskapets virksomhet er den samme som før, med den forskjell at det tilbys tjenester knyttet til to merkevarer; både Visa og MasterCard.  www.teller.no

www.logistikk-ledelse.no© 2003

Les hele saken

Svein-Ove Arnesenredaktør tungt.no

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep, og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!