Fatland tok i bruk ERP-systemet Guide:

Sparer 24 millioner kroner årlig på distribusjon

Høye distribusjonskostnader i forbindelse med frakt av dyr fra produsentene til slakteriene og frakt av produkter ut til kundene over hele Norge, var en av hovedgrunnene til at kjøttprodusenten Fatland hadde røde tall for et par år siden. Selskapet inngikk et samarbeidsprosjekt med Guideix og valgte Guide som nytt ERP-system. I løpet kort tid ble investeringen tilbakebetalt, og nå gir systemet Fatland en kostnadsreduksjon på minst to millioner kroner pr måned bare på distribusjonsområdet. I tillegg kommer ytterligere innsparinger på andre områder i organisasjonen.

Før Fatland fikk Guide som nytt ERP-system, var kostbare interne flyttinger av varer mellom egne lagre, samt lange leveringstider, bare noen av problemene med virksomhetens distribusjon. Problemene med å få levert produktene til kundene påførte virksomheten ekstremt høye kostnader.

Den alvorlige økonomiske situasjonen fikk ledelsen til å inngå et tett samarbeide med Guideix med det formål å redusere kostnader. Fokus var særlig rettet mot distribusjonen, som både var ineffektiv og alt for kostnadskrevende.

- På grunn av planleggingsproblemer måtte ordre ofte sammenstilles fra forskjellige lagre. Det meste kom ofte fra ekspedisjonslageret i Oslo, noe kom fra lageret i Sandefjord og resten fra Stavanger. Manglende planlegging nødvendigjorde kostnadstunge bufferlagre. Kombinert med mange interne vareflyttinger for å kunne levere en komplett ordre, ga dette uforholdsmessig store kostnader, forklarer Anne Karin Hagland Hansen, prosjektleder for distribusjonsprosjektet hos Fatland.

Fatland er et familieselskap som begynte i bransjen så tidlig som i 1892. I dag har selskapet 420 medarbeidere, og i fjor lå slaktemengden på 22.668 tonn som tilsvarer 11 prosent av den samlede norske produksjonen. Omsetningen lå i 2001 på i underkant av tre milliarder kroner.

En helt ny struktur

Fatlands tette dialog med Guideix   førte til at selskapets organisering ble markant endret, samt at Guide automatiserte og styrte hele distribusjonen. Kundene er tildelt rutenummer som i samarbeide med logistikkfunksjonene i Guide sikrer optimal planlegging av samtlige fraktruter.www.guideix.no

Rent fysisk krevde den nye planleggingen at Fatland etablerte syv geografisk spredte hovedterminaler. Disse skulle fungere som mellomlagre. Hvis en ordre for eksempel inneholder varer fra både produksjonsenheten i Sandefjord og fra produksjonsenheten i Stavanger, fraktes varene til en av hovedterminalene. Her sammenstilles leveransen før den kjøres ut til kunden. Kunden får dermed kun én faktura, og tidsplanleggingen sikrer at varene leveres ferskere enn tidligere fordi transporttiden er vesentlig redusert. Spilltiden i hele distribusjonsprosessen er minimal. Dette har i tillegg effektivisert hele arbeidet med varepakking.

Den nye strukturen har da også levert positive resultater meget raskt. I dag er de kostnadskrevende bufferlagrene eliminert, de unødvendige interne vareflyttinger er fortid, og kundene får hva de skal ha til avtalt tid. Blir det eksempelvis funnet en pakke dårlig kjøtt i Trondheim, kan Guide-systemet spore og identifiserende resterende pakker fra den aktuelle leveransen.

- Feilleveransene er kraftig redusert. I dag blir 97 prosent av ordrene ekspedert uten noen form for problemer. Den forbedrede planleggingen gir færre omlagringer og kortere transporttid. Dette betyr mye for varenes holdbarhet og Fatlands økonomi. I tillegg til lavere transportomkostninger har vi fått mer tilfredse kunder - og flere kunder. Og vår Guideløsning har derved vært sterkt medvirkende til at Fatlands underskudd på 34 millioner kroner i år 2000 ble snudd til et overskudd på 35 millioner kroner, avslutter Anne Karin Hagland Hansen.

------------------

Fatland   leverer kjøtt som er produsert hos norske bønder og som er slaktet på Fatlands egne slakterier under streng kvalitetskontroll. Det familieeide selskapet eies idag av fjerde generasjon, med Ståle, Svein, Inge og Vidar Fatland aktive i driften. Deres oldefar Rasmus startet med slakting i ca. 1892. Fatland har 420 medarbeidere som arbeider med kjøtt i Ølen, Oslo, Sandefjord og på Jæren.www.fatland.no

www.logistikk-ledelse.no© 2003

Les hele saken

Svein-Ove Arnesenredaktør tungt.no

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep, og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!