Component Service:

Sterk krone skaper nysatsning

Det tidligere ABB selskapet Component Service i Drammen svarer på stadig sterkere konkurranse fra utlandet med 24 timers internettbasert service og deleberedskap. Et nytt IT-system kompenserer noe for en sterk krone. - Vi ønsker å redusere den bundne kapitalen for kundene. Ett sentralt lager og garantert responstid er målet, sier adm. direktør Erik Eriksen.

Når svensker med billig krone utfordrer det tidligere ABB-selskapet Component Service, svarer selskapet med nytt og mer effektivt økonomisystem og service via web. Det nye systemet håndterer serviceoppdrag og kunder på en enklere måte, og gir nødvendige besparelser i både tid og kroner.

- Det gamle ERP-systemet vi benyttet i ABB var tungt og lite nøyaktig for våre behov. Da vi tok over Component Service i fjor, hentet vi derfor kompetanse utenfra for å vurdere nytt IT-system, sier adm. dir. Erik Eriksen.

Han har 23 år bak seg i ABB og eier 70 prosent av Component Service AS. God bransjekunnskap var nyttig ballast for å effektivisere driften.

- Vi vurderer å gi kundene tilgang til lageret vårt via nett. Store bedrifter som Norske Skog, Peterson og Borregaard har mange like maskiner. Vi ønsker å reduserer den bundne kapitalen, og øke tilgjengeligheten og driftssikkerheten for dem. Ett sentralt lager og garantert responstid på én til tre timer er målet.

I fem måneder har Eriksen og resten av Component Service AS jobbet med en internettløsning for deler og service.

- Våre folk vil være tilgjengelig for kunden 24 timer i døgnet. Vi tilbyr dermed kortere driftsstans og et mindre kapitalkrevende system, fastslår Eriksen.

Valgte enkelhet

Eriksen satte oversiktlighet og enkel bruk som hovedkrav til sitt nye ERP-system. Component Service AS gjorde en omfattende markedsscreening av tilgjengelige mellomstore systemer før de falt ned på Navision fra Microsoft Business Solutions.

Component Service arbeider med service, reparasjon, salg og vedlikehold av elektroteknisk og mekanisk utstyr for offshore, marine og landbasert industri. Virksomheten er basert på timejobbing, og 60 prosent foregår ved verksteder i Drammen, Sarpsborg, Skien, Mo i Rana og Stavanger.

Oppdragene fordeler seg på løpende vedlikeholdsavtaler og serviceoppdrag. Avtalekundene kontaktes automatisk med faste serviceintervall, og systemet inneholder en logg over alle data fra tidligere oppdrag. I verkstedene registreres timer via terminaler med elektroniske arbeidskort som det nye systemet genererer automatisk for hvert oppdrag. Uteoppdrag blir registrert rett inn i systemet.

Som selv en servicebedrift, stiller Component Service store krav til støtten fra leverandøren av det nye styringssystemet.

- Fagkompetansen og servicen hos NaviPartner spilte en avgjørende rolle da vi bestemte oss, sier Eriksen.

Nå kjører Component Service systemet via en sentral server i Trondheim. Den håndterer komplett finans, ordre, fakturering, innkjøp og ikke minst servicestyring. Kommunikasjonen er webbasert.

- Jeg kan sjekke status og historikk på alle serviceoppdrag via internett, uansett hvor i landet jeg er, forteller Eriksen.

Det tok kun en måned å implementere systemet, og da var produksjonen allerede i gang. Component Service produserte sin første faktura 2 dager etter oppstart.

- Component Service har investert mye tid, penger og ressurser i effektivisering av virksomheten for å møte konkurransen, sier daglig leder Kai Nordseth i NaviPartner, som er forhandler av Microsoft Business Solutions - Navision.

Fullstendig oversikt

Økt konkurranse stiller nye krav til kundebehandling. CRM modulen i systemet åpner for effektive tiltak på markedssiden.

- Tidligere lå opplysninger om kundene lokalt ved hvert virksomhetssted. Nå samler vi informasjonen, kartlegger aktiviteter slik at vi kan spisse kundekontakten og gjøre den mer relevant. Det er nødvendig for å tilfredsstille en stadig mer krevende kundemasse, sier Eriksen.

Component Service regner seg selv som Norges største i sin bransje, og har over 100 ansatte.

- I mine øyne er et riktig ERP-system alfa og omega. Vi har ikke råd til å komme på etterskudd i forhold til markedet. Gjør vi derimot ting riktig, ser vi lyst på fremtiden, selv i en presset bransje, avslutter Erik Eriksen i Component Service.

----------

Component Service AS, tidligere ABB divisjon Komponentservice, ble overtatt av de ansatte 1. mars 2002. Selskapet arbeider med service, reparasjon, salg og vedlikehold av elektroteknisk og mekanisk utstyr, blant annet elektromotorer, generatorer, pumper, vifter, gir og smelteovner. Vel 110 ansatte betjener hele landet fra verksteder i Drammen, Sarpsborg, Skien, Mo i Rana og Stavanger. Kundene er store industribedrifter, energiforsyning, skip offshore og bane.

www.component-service.no

NaviPartner Bedrift as leverer administrativ programvare og tjenester til norsk næringsliv, spesielt på områdene handel, produksjon, prosjekt og serviceytende næring. Hovedkontoret ligger på Holum Skog i Nittedal med avdelinger i Fredrikstad, Ålesund og Trondheim. Bedriften ble etablert i 1999 og har i dag 30 medarbeidere. NaviPartner legger stor vekt på ansettelser av personell med bakgrunn og forståelse for kundenes forretningsprosesser.

www.navipartner.no

Microsoft Business Solutions - som omfatter firmaene Great Plains, Microsoft bCentral og Navision a/s - tilbyr en lang rekke forretningsapplikasjoner som er utviklet for å hjelpe små og mellomstore bedrifter slik at de blir bedre knyttet til kunder, ansatte, partnere og leverandører. Microsoft Business Solutions-applikasjonene automatiserer alle forretningsprosesser innenfor økonomistyring, distribusjon, prosjektregnskap, elektronisk handel, personalressurser og lønn, produksjon, styring av forsyningskjeder, forretningsintelligens, salgsstyring og markedsføring, og kundeservice og -støtte.

www.microsoft.com/businesssolutions

www.logistikk-ledelse.no© 2003

Les hele saken

Svein-Ove Arnesenredaktør tungt.no

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep, og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!