Flåtestyring:

HSD Transport utvider bruken av TransFleet

HSD Transport gikk til innkjøp av flåtestyringssystemet TransFleet fra Locus for 2 år siden, og utvider nå bruken av systemet. TransFleet skal nå plasseres på alle godsterminalene, kundene får et enklere bestillingsopplegg og flere biler skal bruke bilutstyr knyttet til systemet.

HSD Transport AS driver landsdekkende godstransport med terminaler og agenter over hele landet og internasjonal transport gjennom samarbeid med Frans Maas Norge AS. Produktområdene er stykkgods, partigods og kontraktskjøring. Stykkgods og partigods organiseres gjennom det landsdekkende terminal- og rutenettet. Selskapet har ca. 135 ansatte og en omsetning på 325 millioner kroner.

- Vi har oppnådd en bedre kapasitetsutnyttelse og oversikt over våre biler, som igjen gir oss et veldig godt grunnlag for riktig styring av hele bilparken, sier Steinar Røthe, leder for HSD Parti.

Han legger til at de har solgt sine biler til Suldal Transport, og økt fokuset på kundetilpasset transport. Dette gjøres blant annet ved å ta i bruk moderne logistikkløsninger som tilfredsstiller kundenes krav til riktig utførelse.

Transportbestilling.no

Røthe opplyser at de i samarbeid med kundene, leverandøren Locus og egen IT-avdeling har utviklet et fint internett bestillingssystem.

- Her kan kundene gå inn på hjemmesiden vår, bestille transport, og få tilbakemelding via mail. Samtidig legger vi ut fraktbrevet på internett, slik at kundene selv kan skrive ut denne på en laserskriver. Dette reduserer arbeidsmengden både for kunden og oss selv, poengterer han.

På hjemmesiden til HSD kan kunden legge transportbestillinger direkte inn i flåtestyringssystemet. Dette erstatter den tradisjonelle bookingen via telefon og telefaks, og sparer våre bookingmedarbeidere for masse arbeid.

- På denne måten har kundene full kontroll på hva som legges inn, og du får en fin mulighet til å spore godset selv på Internett, sier Røthe.

Effektiv godshåndtering

Regionsjef Roy Åsdahl fremhever at styringen av distribusjonsbilene og godset har blitt mye lettere etter at man tok i bruk TransFleet. Han er leder for den største terminalen i HSD Transport i Oslo, og har vært med på prosjektet i fra starten av.

- Vi satser mye på å effektivisere rutinemessige gjøremål ved ordrehåndteringen, og dermed frigjøre tid og ressurser til kundehåndtering, effektivisering og avvikshåndtering, sier Åsdahl. - Når vi har et system som automatisk gir oss en oversikt av inn- og utgående gods, samtidig som bilene involveres i planleggingen, vil vi kunne gi kundene den servicen som kreves. Vi opererer i en konkurranseutsatt næring, og ser at tiden krever rasjonelle tiltak for å tilby tjenester tilpasset våre kunder.

Regionsjefen ser også at de kan øke utnyttelsen av bilene radikalt, og sørge for at man kan få en sunn retningsbalanse på kjøringen.

- Vi bruker også GPS-posisjonering som et hjelpemiddel for raskt å kunne lokalisere bilene, og dermed får vi en mulighet til større samordning av innhentinger.

GPRS og effektivt bilutstyr

I starten brukte HSD ren GSM-dataoverføring på sine håndholdte PDAer i bilene. Nå har selskapet tatt i bruk fargeskjermer og bruker GPRS for ordreutsending til bilene. Dette gir ifølge Åsdahl en besparelse på omlag 80 prosent på kommunikasjonsutgiftene, og betyr også en raskere overføring til bilene.

- Vi sender alt av ordre, meldinger og posisjoner over nettet, og får dermed en betydelig mindre telefonbruk enn det vi hadde for ett år siden. Denne frigjorte tiden kommer kundene til gode ved at vi har bedre tid til å snakke med dem.

Samordnet virksomhet

Steinar Røthe forteller at HSD Transport nå innfører TransFleet på alle sine terminaler for å oppnå full uttelling av systemet.

- Dette innebærer at vi får systemet på 12 terminaler og ca. 140 biler, og vi får samordnet hele virksomheten. Vi vil da få det meste av ordrehåndteringen på våre datasystemer, og kan oppnå ønsket samvirke. Dette innebærer at vi kan oppnå en sunn retningsbalanse på kjøringen, og på den måten sørge for at bilene fylles opp til et akseptabelt nivå. Samtidig vil håndteringen av hver enkelt ordre reduseres til et minimum, og vi kan fokusere på kundene.

Ved også å bruke bilutstyret på en effektiv måte, mener Røthe at de oppnår riktig ordreoverføring til sjåførene, og de er med på datainnsamlingen.

- De får riktig hente- og leveringsinformasjon, skanner fraktbrev og melder tilbake eventuelle avvik. Bilutstyret kvalitetssikrer også leveransene ved at sjåførene får en tilbakemelding om noe er feil, sier han.

Fleksibelt og effektivt logistikksystem med store muligheter

Utviklingen av TransFleet som system har blitt gjennomført av Locus AS i Sandefjord. Ifølge salgssjef Jo Are Aslaksen har TransFleet utviklet seg til å bli et fleksibelt og effektivt logistikksystem med store muligheter.

- Vi har sammen med HSD og andre kunder fått utviklet TransFleet til å bli et standardsystem for de bedriftene som ønsker å kombinere god kundebehandling med effektivitet, og dermed økt lønnsomhet. Det passer både for store og små bedrifter, sier Aslaksen, som mener at fleksibiliteten i systemet er en av de store styrkene ved systemet.

- Effektiv planlegging krever god oversikt, og TransFleet sorterer informasjonen på en slik måte som passer hver enkelt kunde. Dermed kan man ut i fra egne prinsipper gjøre planleggingen mer effektiv uten at datasystemet overtar styringen, avslutter Jo Are Aslaksen.

 www.locus.no

 www.hsd.no

www.logistikk-ledelse.no© 2004

Les hele saken

Svein-Ove Arnesenredaktør tungt.no

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep, og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!