Våkn opp:

RFID er her !

Undersøkelser viser at 75% av Europas største virksomheter har nedfelt RFID som en del av sin strategi, og mange er allerede i gang med prosjekter. I Norge er det fortsatt ganske stille rundt denne teknologien.

Sølve Schau

På slutten av 80-tallet konkluderte de fleste næringslivsledere med at data var kommet for å bli. Først på slutten av 90-tallet konkludert de med det samme om internettet.

På slutten av dette tiåret kommer de til å trekke den samme konklusjon om RFID.

Hva er RFID ?

RFID står for Radio Frequency Identification og er en liten brikke med en antenne (tynne tråder rundt brikken). Ved å sende et radiosignal, på en bestemt frekvens, tilføres den enkelte brikke nok energi til å svare tilbake. De enkelte brikkers kapasitet varierer noe, men vi snakker om mulighet for innleggelse av en betydelig mengde data.

Hva skal merkes med RFID ?

Det optimale - drømmen - er den dagen vi kan merke det enkelte objekt/ vare med en slik brikke. For å komme fort i gang og for å kunne oppnå rask effekt av eventuelle investeringer, har de første prosjektene vært rettet mot D-pakk (kartong) og paller. Pris på etikett, så vel som leseutstyr, har nok vært en medvirkende årsak til det.

Hva skal brikken inneholde ?

Brikken kan i utgangspunktet inneholde all tenkelig informasjon om produktet. Den mest vanlige informasjonen vil nok være en identifikasjons-ID (kan være varenummer, kartong-ID eller pallenummer). Brikker på D-pakk og pall vil kunne fortelle hvilke artikler som er med og antall.

Annen informasjon som kan gjøre brikken unik i bruk er muligheten for å legge inn en sikkerhet for autentitet (for produkter som er utsatt for piratkopiering), holdbarhet på varer som behandles etter ferskvareprinsipper, hvor produktet er produsert, hvem som har produsert det, og mye annet.

Utfordringer

Utfordringene for et såpass høyteknologisk produkt er mange. Vi kan dele de inn i to hovedgrupper :

Standardisering av teknologi

Teknologiske produkter har behov for en standardisert teknologi. For at flest mulig skal kunne benytte seg av den informasjonen som finnes på brikken må man enes om hvilken frekvens man skal benytte og hvordan informasjonen skal sendes og mottas. Dette er en betingelse for suksess.

Vi har sett de samme utfordringene i annen teknologi, som f.eks. video og DVD.

Standardisering av prosess

Det holder ikke at teknologien isolert er på plass. Også prosesser må standardiseres.

En RFID kan på mange måter sammenlignes med en stor tavle, à la den vi kjenner fra skolen.

For at datasystemene skal kunne forstå hvilken innformasjon den får, må den vite hva som står hvor. Det er ikke tilfeldig hvor på tavlen vi plasserer varenummer, hvor vi plasserer enhet og hvor vi plasserer holdbarhetsdato.

En grossist, eller en detaljist, skal motta forsendelse fra et stort antall produsenter, alle med hver sin merking.

Når dette leses inn i systemet vil det fremkomme som en lang tegnstreng. Da må det være entydig hvor vi finner hvilken informasjon.

Vil du vite litt mer ?

I neste nummer av Logistikk & Ledelse kan du lese mer om hvorfor du bør ha en strategi på RFID og kanskje litt tips om når dere bør hoppe på?

www.logistikk-ledelse.no© 2004

Les hele saken

Svein-Ove Arnesenredaktør tungt.no

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep, og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!