Radio Frequency Identification 2:

Mye gjenstår før RFID-teknologien er klar

Intel utvikler ny RFID-teknologi (Radio Frequency Identification), som nå testes sammen med logistikkløsninger fra SAP på dagligvarekjeden Metro i Tyskland. Wal-Mart i USA og Tesco i England er også i gang med RFID-prosjekter. - Fortsatt gjenstår en god del før teknologien lanseres kommersielt, sier Solution Advisor Supply Chain Manager Tor Håbrekke i SAP.

Trond Schieldrop

IBM mener at teknologien vil være klar i løpet av 2008 og 2010. Da vil pallidentifisering med RFID-teknologi bli innført på D-pakk og S-pakk nivå. Et slikt teknologiskifte vil ta tid og snu opp ned på tradisjonell logistikktankegang. Det primære er at bransjen er omforent og moden for en slik overgang.

Ting tar tid

Lokomotivene innenfor ulike bransjer og industrier er «front runnere» i bruken av ny IT-teknologi. Tradisjonelt tar det flere år før mindre organisasjoner/bransjer adopterer slike nye løsninger.

- Når en middelstor/stor bedrift går til anskaffelse av nytt IT-system, må de forsikre seg om at paradigmeskiftene blir ivaretatt i fremtiden. På logistikkområdet vil RFID-teknologien erstatte tradisjonell strekkodeteknologi. Disse vil bli erstattet av RFID-brikker, sier Håbrekke. Han legger til at siste versjon av mySAP Supply Chain Management er nå tilrettelagt for de store dagligvarekjedene i USA og Tyskland. Intel har ansvaret for utvikling av RFID-brikkene, mens SAP leverer systemene som understøtter teknologien.

Barnesykdommer

Når tror så Håbrekke at RFID-teknologien blir innført i Norge?

- Teknologien er klar, men den har for mange barnesykdommer til at den kan friskmeldes. Ett eksempel er at RFID-brikken må ligge vannrett for at leseren kan registrere koden. Det er altså mange finjusteringer som må på plass før teknologien virker tilfredsstillende. SAP leverer i dag løsninger for RFID, men salget går tregt fordi det ikke eksisterer noen omforent bransjeenighet. Innføringen av kollistyring tok som kjent flere år, og er en pekepinn på hvor lang tid det vil ta før bransjen omstiller seg til de nye teknologiske kravene. Derfor er det vanskelig å gi en eksakt dato for innføring av RFID for en stor bransje med mange aktører som for eksempel dagligvarehandelen.

Teknologiskifte

På spørsmål om hva som vil skje med strekkodeteknologien når RFID-teknologien er på plass, svarer Håbrekke:

- Vi står overfor et teknologiskifte, som vil involvere leverandører og grossister i varehandelen, butikkjeder og transportører. Hele økosystemet kommer til å bli påvirket. Et slikt fremtidig teknologiskifte vil ha mange likhetstrekk med dagens SSCC18-koder og kollistyring basert på EAN128.

I dag skannes varer/gods på et varemottak ved hjelp av strekkoder. Med RFID-brikker kan man kommunisere trådløst via en leseanordning/port i varemottaket. Når gods med RFID-brikker passerer porten, oversendes innholdsfortegnelse trådløst til datasystemet. Det gjenstår fortsatt mye utviklings- og testarbeid før løsningen er oppe og står. Pr i dag registrerer brikken hele kolliet. På sikt skal den kunne lese gjennom alle kartonger i en pall.

Raskere identifisering

Prinsippene og måten å gjennomføre slike logistiske operasjoner vil være de samme som tidligere.

- Fordelen er raskere identifisering av godset sammenliknet med dagens operasjoner. Ved passering av bomringstasjoner i Norge benyttes RFID-brikker. De bidrar til automatisk registrering og betaling. De samme prinsippene vil bli benyttet av logistikk-, distribusjons- og transportbransjen. RFID-brikkene klistres på godset, passerer kontrollpunkter og registrerer innholdet, sier Håbrekke, som legger til at gevinsten vil bli høyere hastighet og bedre presisjon.

Overgangen til RFID-teknologien vil kreve utskiftning av håndterminaler, skannerutstyr og truckterminaler.

Håbrekke mener det er for tidlig å komme med noen estimater på hvor mye logistikk- og transportbransjen kan spare på å ta i bruk RFID.

Bedrifter og organisasjoner, som vurderer investering i nye IT-systemer er opptatt av å få ERP transaksjonsbaserte løsninger med bransjespesifikke funksjoner. Det primære er at masterfunksjonene og prosessene henger bedre sammen. Teknologi og forutsigbarhet er også viktig elementer.

- RFID-teknologien vil etter hvert overta disse funksjonene, avslutter Tor Håbrekke i SAP.

 www.sap.com/norway

www.logistikk-ledelse.no© 2004

Les hele saken

Svein-Ove Arnesenredaktør tungt.no

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep, og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!