Det nytter...

Forbedringsprosjekt har gitt gode resultater

For halvannet år siden etablerte Munck Cranes AS et forbedringsprosjekt sammen med SYSteam. Målet var å kartlegge og vurdere ulike forbedringstiltak i virksomheten. Til sammen 47 tiltak ble funnet. - Flere er gjennomført mens andre er utsatt i påvente av høyere aktivitet, bedre inntjening og ferdigstillelse av nye administrasjons- og produksjonslokaler, sier drift- og logistikkdirektør Helge A. Gravdal.

- Skal Munck Cranes opprettholde arbeidsplassene i Norge er vi avhengig av et system som integrerer alt fra produksjon og vareflyt til logistikk. Vi må også være proaktiv mot avvik og planlegge aktiviteter raskere, sier drift- og logistikkdirektør Helge Gravdal (t.v) i Munck Cranes. Her sammen med markedssjef Olaf-Magnus Olsen fra SYSteam Norge.

Papirrutinene i ordreprosessen er allerede forbedret og deler av arbeidsrutinene automatisert. Det er utviklet et nytt produksjonsverktøy og det vurderes å inkorporere tekniske løsninger for gjenbruk av gamle tegninger og ordre i ERP-systemet.

- Målet er å forenkle og forbedre arbeidsprosessene, sier drift- og logistikkdirektør Helge A. Gravdal i Munck Cranes AS. Han legger til at samarbeidet med SYSteam så langt har fungert meget bra.

- På grunn av stor salgsvirksomhet og knapphet på ressurser har vi begrenset fremdriften av forbedringstiltakene. Med utgangspunkt i kartleggingen av våre prosesser og definisjon av tilhørende roller og funksjonsbehov, regner vi med at det nye ERP-systemet er på plass i siste halvdel av 2005.

Gravdal legger til at de er avhengig av et datasystem som reduserer dataflyten og som forbedrer vareflyten. En systemintegrator må kunne skreddersy sine løsninger etter våre behov.

Lang historikk

Firmaet Sverre Munck ble grunnlagt i 1924 av sivilingeniør Sverre Munck. Det var opprinnelig et rent agenturfirma som solgte et variert spekter av elektrisk utstyr, fra sikringer og lyspærer til rulletrapper, elevatorer og taljer av utenlandsk fabrikat. l 1946 sto et nytt fabrikkbygg ferdig. Arbeidsstokken økte fra 30 til 300. Det resulterte i produksjon av 18 trolleybusser til Bergen Sporveier, samt busser til en rekke andre selskaper. Parallelt med dette startet produksjonen av egne elektrotaljer og traverskraner innen alle kategorier, både for industri og skipsfart. Den første Munck-taljen ble eksportert til Sverige i 1948. Samme år gikk den første taljen til England. Siden har det gått slag i slag.

Munck Cranes er i dag Norges ledende kranprodusent og leverer løfteutstyr til både norsk og internasjonal industri. Selskapet har et solid økonomisk fundament og eies i dag av Furnes-Hamjern Holding AS. Det er sertifisert i henhold til ISO 9001 og har gjennom 80 år vært kjent for kvalitet og kompetanse. Hovedkontoret er i Bergen.

Selskapet Munck Service AS ble utskilt som eget selskap ved nyttår, og har vært operativt siden 1. april. Munck Service har ansvaret for aktiviteter innen områder som service, vedlikehold, ombygging og kursvirksomhet. Bakgrunnen for etableringen er ønske om enda sterkere fokus på selskapets økende serviceoppdrag i det norske markedet.

Det nye selskapet er et heleid datterselskap av Munck Cranes AS, og ca. 70 ansatte ble overført fra morselskapet til Munck Service AS. Det antas at selskapet får en omsetning på rundt 80 millioner kroner årlig.

- Vi har tatt med oss den tidligere serviceadministrasjonen. Det betyr at dagens kundekontakter og landsdekkende servicenett med 12 avdelingskontor blir opprettholdt i sin nåværende form. Vi legger stor vekt på å utnytte det beste i begge selskaper til kundenes fordel. Vi vil derfor også satse på et felles ERP-system som forenkler interne rutiner og informasjon mellom selskapene, opplyser adm. dir. Karl Atle Taule i Munck Service AS.

Munck Service vil i nær fremtid også ta i bruk et spesialutviklet system for å administrere bruksattester, sertifisering, kranparkfortegnelser og faste serviceoppdrag, der kunden selv har mulighet til å gå inn via internett og få en oversikt/ status over egne kraner og løfteutstyr.

Spesialist på skreddersøm

Munck Cranes er spesialist på skreddersøm og kundetilpasning.

- Målet er å standardisere produksjonen tilpasset eksportmarkedet. Eksportandelen for selskapet er på 30 prosent mens hjemmemarkedet står for 70 prosent. Omsetningen i fjor var på 150 millioner kroner. For inneværende år regner vi med en omsetningsvekst på 10-15 prosent. Den negative trenden i norsk industri er i ferd med å snu med økende investeringsvilje, sier Gravdal. Han legger til at Munck Cranes kommer til å satse sterkere på internasjonal markedsføring av sine nisjeprodukter.

- Sammenliknet med et heller svakt fjorår, begynner selskapet å nå «all time high». Ordrebøkene er i ferd med å fylles. Vi satser betydelige ressurser på spesialproduksjon av kranløsninger i utvalgte deler av verden. Etableringen av et datterselskap i Sverige har økt ordreinngangen i Norden. Kranleveranser til Egypt bidrar også sterkt til veksten, sier Gravdal.

Oppegående ERP-system

På så vel store som små prosjekter opererer Munck Cranes med ekstremt korte leveringstider.

- Vi har en leveringshorisont fra noen få dager til 10-12 uker. Da skal alt av engineering, innkjøp, produksjon, testing og montering av kranene hos kunden være sluttført. Skal vi mestre disse operasjonene innenfor gjeldene tidsfrister, er vi avhengig av et oppegående ERP-system i bunn. I dag fungerer ikke prosjektstyringsmodulen i Concorde, og rapportgeneratorene er for dårlig. Vi har behov for et ledelses- og informasjonssystem som kan takle store prosjekter fra A til Å. I løpet av sensommeren 2005 vil Munck Cranes ta stilling til valg av ERP-system.

Dyp faglig kompetanse

Munck Cranes er et produksjons- og engineeringsselskap hvor innkjøpsfunksjonen spiller en sentral rolle.

- Et godt ERP-system er viktig for hele virksomheten. Vi har vurdert produksjons- og logistikksystemet Axapta (etterfølgeren til Concorde XAL), som i sin form tilfredsstiller våre behov til brukervennlighet. Det er også en klar fordel at Axapta er Microsoft tilknyttet. Dataleverandøren har både dyp faglig kompetanse og økonomisk tyngde til å utvikle de beste forretningssystemene i markedet, mener Gravdal.

Spesialtilpassede logistikkfunksjoner

Spesialtilpassede MA- og logistikkfunksjoner er et «være eller ikke være» for et selskap av Munck Cranes kaliber.

- Vi er avhengig av et oppegående IT- og kvalitetssystem. Kvalitetssystem er intakt, mens ERP-system må moderniseres. Skal Munck Cranes opprettholde arbeidsplassene i Norge er vi avhengig av et system som integrerer alt fra produksjon og vareflyt til logistikk. Vi må også være proaktiv mot avvik og planlegge aktiviteter raskere. Men et ERP-system har liten effekt hvis det ikke kan utnyttes 100 prosent av alle ansatte, avslutter Helge Gravdal.

 www.munck-cranes.no

 www.systeam.no

www.logistikk-ledelse.no© 2004

Les hele saken

Svein-Ove Arnesenredaktør tungt.no

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep, og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!