SAS Institute:

Kraftig omsetningsvekst ifjor

SAS Institute AS økte omsetningen med 20 prosent til 102 millioner kroner i fjor.

- Markedet for Business Intelligence-løsninger øker, fordi selskapene ser behovet for å skape verdi av de data virksomhetene genererer. Ettersom SAS er den fremste leverandøren av Business Intelligence-løsninger, tar vi mye av veksten, sier adm. direktør Frank Møllerop.

Av fjorårets omsetning økte konsulentomsetningen mer enn totalomsetningen og selskapet har ytterligere befestet sin posisjon innen bank og finans. I fjor fikk SAS Institute forhandlet frem strategiske partneravtaler med DnB, If og Sparebankutvikling. Videre har selskapet hatt stor vekst i telekom, der det har blitt solgt inn løsninger for bedre kundeanalyse og kampanjestyring. Noen av de nye kundene SAS Institute fikk i 2003 var NRK, Hjemmet Mortensen og Entercard.

- I 2004 ser vi flere fremtredende trender som kommer til å påvirke virksomheter i Norge, med Corporate Governance som en av de viktigste. Finansskandalene har satt selskapers troverdighet på spill og investorer er mer kritiske. Nye lover som Anti-hvitvasking og Sarbanes-Oxley gjør seg også gjeldende i Norge. Ledelsen ansvarliggjøres og må handle nå, fastslår Frank Møllerop, og legger til at SAS kommer til å arbeide enda mer bransjespesialisert med tilpassede løsninger. Spesielt innen telekom, finans, varehandel, offentlig sektor samt energi.

- Dette er løsninger som inneholder industristandarder, slik at det går enda raskere å utvikle konkurransefortrinn, sier Møllerop.

SAS´ fjorårsresultat før skatt er ikke endelig avklart da det enda ikke er revisorgodkjent, men anslås til å ligge rundt et nullresultat. - Men for 2004 planlegger vi en omsetningsvekst på 15 prosent, og en solid resultatmargin, sier Møllerop.

 www.sas.com

www.logistikk-ledelse.no© 2004

Les hele saken

Svein-Ove Arnesenredaktør tungt.no

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep, og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!