Datavarehusløsning fra Exense:

Bedre styring av sykehusdriften

Regionale myndigheter i Skåne har utviklet en modell for pasientlogistikk - pasientflytmodellen - som følger tidsforløpet i pleieprosessen. Exense har utviklet en datavarehusløsning som måler og støtter opp om modellen. Løsningen er implementert ved Helsingborgs Lasarett, og gir sykehuset tilgang til kompleks rapportering på tvers av de ulike systemer og bidrar til forkortet ventetid for pasientene. Samtidig oppnås betydelige kostnadsbesparelser samt høynet kvalitet på sine tjenestene.

I forbindelse med sykehusenes behov for å spare kostnader, har det blitt økt fokus på pasientlogistikk i helseforetakenes administrasjon og ledelse. Kostnadsbesparelser kan oppnås uten å kutte i antall helsepersonellstillinger simpelthen ved å legge om systemene for pasientlogistikk.

Exense har i lengre tid samarbeidet med Helsingborgs Lasarett som er kommet langt innenfor dette området. Sykehuset benytter en flytmodell for pasientlogistikk, og Exense har laget en løsning som måler og støtter opp om denne modellen.

Hensikten med pasientflytmodellen

er å bidra til utvikling og tilpasning av nye metoder for oppfølging og analyse, samt å bidra til kortere ventetid for pasientene. Modellen følger tidsforløpet i pleieprosessen, den viser flyten i pleieprosessen i sin helhet, og gir dermed fakta som danner underlag for bedre styring av sykehusenes ressurser.

I sin enkleste form gir flytmodellen fakta om faktisk ventetid for nye pasienter til både første besøk og behandling. Den viser hvor mange pasienter som er til utredning eller behandling i en viss periode, og hvor mange som er til regelmessige kontroller. Dermed gir den sykehuset et faktaunderlag for å gjøre de prognoser som skal rapporteres, og viser i hvilken grad sykehuset oppfyller ventegarantien.

- Store deler av informasjonen som skulle danne grunnlag for våre beslutninger, lå gjemt unna i våre administrasjonssystemer. Med den nye løsningen som Exense implementerer, blir denne informasjonen tilgjengelig for ledelsen, sier sjefsøkonom Per Falkenborn ved Helsingborgs Lasarett.

- I tillegg til at vi nå kan analysere kvaliteten i hver enkelt funksjon, får vi også god innsikt i hele pleieprosessen og dermed mulighet til å effektivisere denne. Ytterligere en gevinst er at man kan analysere informasjon på tvers av de ulike områdene gjennom å koble informasjon fra pasientpleien med personalinformasjon og økonomiske tall, fortsetter Falkenborn.

4 viktige operasjonelle systemer

Helsingborgs Lasarett har definert fire viktige operasjonelle systemer: pasientadministrativt system, journalsystem, lønnssystem og økonomisystem. Tidligere har det ikke vært mulig å sammenstille informasjon fra disse i rapporter og analyser uten vesentlig manuelt arbeid. Datavarehusløsningen utviklet av Exense, er et system for sammenstilling og integrasjon av informasjon fra de fire systemene. Innenfor logistikk og arbeidsflyt i innkjøp oppnås det store forbedringer, og det forventes å bli påvist betydelig kostnadsbesparelser og kvalitetsgevinst for sykehuset gjennom å innføre løsningen.

- En viktig suksessfaktor i dette prosjektet har vært kundens engasjement og motivasjon når det gjelder å løse utfordringene, samt den strategiske forankring dette har hos den øverste ledelsen ved sykehuset. Dette har ført til at vår spisskompetanse på PAS-systemer og økonomisystemer samt datavarehusmetode og -teknologi har latt seg omsette til en løsning som vil lette sykehusadministrasjonens arbeid, redusere kostnadene, samt høyne kvaliteten på pasientpleien, sier adm. direktør Roar Aasvang i Exense.

Han viser til at det er selskapets mange års erfaring med løsninger for helsesektoren, som nå kaster av seg.

- Gjennom vår satsing på og arbeid med helsesektoren har vi funnet en nøkkel for effektivisering av pasientpleie gjennom en informasjonsportal for ledelsen. Portalen sikrer bedre pasientpleie samtidig som den gir bedre kostnadsstyring, hevder han.

 www.helsingborgslasarett.se

 www.exense.no

www.logistikk-ledelse.no© 2004

Les hele saken

Svein-Ove Arnesenredaktør tungt.no

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep, og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!