Moss Transportforum og TrioVing:

Internettbaserte transportløsninger gir betydelige besparelser

AS Moss Transportforum og TrioVing i Moss har tatt i bruk de internettbaserte løsningene Transport Direct og Transport Mobile fra Transportnett AS. Resultatet er enklere og mer effektiv handel og kommunikasjon mellom transportutøver og transportmottaker. Rasjonaliseringseffekten har vært stor for begge parter.

AS Moss Transportforum har tidligere testet flere web-baserte løsninger fra konkurrerende selskaper uten suksess. - Transportnett har kommet lengst i utviklingen av åpne webrelaterte løsninger for transportbransjen, sier daglig leder Morten Nore.

Trond Schieldrop Moss

Moss Transportforum har tidligere testet flere internettbaserte løsninger fra konkurrerende selskaper uten suksess.

- Transportnett har kommet lengst i utviklingen av åpne webrelaterte løsninger for transportbransjen, sier daglig leder Morten Nore, og legger til at Transport Direct og Transport Mobile er som skreddersydd for virksomheten.

- Sammenlignet med de lukkede systemene som store norske samlastere bruker, er dette fremtidsmusikk. Vi kan ikke bruke flere millioner kroner i utvikling av kunderelaterte datasystemer. Vi har solgt IKT-løsningen inn som en idé overfor våre kunder og vet at det fungerer i praksis. Vi har bl.a. fått TrioVing til å ta i bruk løsningen. Store samlastere som Posten og DHL har nå tilpasset sine IKT-løsninger til Transport Direct, fortsetter Nore.

Selskapet er i ferd med å implementere et toveis kommunikasjonssystem med Tollpost Globe på de oppdrag de gjør mot dem. De er også i dialog med Nor-Cargo for å samordne enkelttransporter i utkantstrøk på en optimal måte.

Felles paraply

Gruppeleder Dag Olav Johansen i TrioVing sier at selskapet ønsket å samle alle IKT-systemene inn under en felles paraply.

- Med TransportDirect har vi til enhver tid oversikt over alle ordre til transporter. Før skrev vi fraktbrev og etiketter til hver kunde. Denne funksjonen er nå integrert i TransportDirect og linkes direkte til våre transportører Moss Transportforum, Posten og DHL. Så snart en ordre er ferdigstilt eksporteres den inn i Transport Direct og ligger klar som en transportbestilling hos oss. Er det for eksempel flere ordre til en kunde samme dag sammenstilles disse til en for å spare transportkostnader.

Enklere hverdag

Med den nye løsningen er hverdagen blitt enklere for alle medarbeiderne i logistikk- og transportavdelingen hos TrioVing.

- Hver dag effektueres det 300 ordre. De fleste av disse ble tidligere skrevet manuelt. Disse overføres nå automatisk inn i Transport Direct. Resultatet er at transportøren har større oversikt over antall varer som skal fraktes i løpet av en dag. Hvis en kunde etterlyser en ordre kan vi gå rett på nettet og skrive ordrenummeret. Ved hjelp av Transportnetts Track and Trace løsning kan vi spore opp når ordren ble sendt og hvor den befinner seg, sier Johansen.

TrioVing har et system for å hente statusinformasjon på transport til enhver tid på ett system. Det gir stor grad av effektivisering og gjenbruk av data.

Integrert stand-alone løsning

TransportDirect er Transportnetts sentrale database, som gjør det mulig å sette opp en standardløsning med håndterminaler (PDA-terminaler).

- TransportDirect er en web-basert EDI-løsning for kommunikasjon av transportordre mellom kjøper og selger. Det er en integrert stand-alone løsning, og er et naturlig bindeledd for alle aktører i transportbransjen. Resultatet er reduserte kostnader ved standardsystemer, enklere og mer effektiv handel og kommunikasjon mellom involverte parter, sier salgssjef Øystein Worren i Transportnett.

Implementeringskostnadene varierer i forhold til valg av webrelaterte løsninger. PDA'ene koster på sin side fra rundt kr. 7.000 til 24.000 pr stk.

Nært samarbeid med Telenor Mobil

TransportMobile er et standardsystem for skanning av etiketter og ordre til bil. Dette er et eget utviklet system som ble lansert i februar. Systemet er online med GPRS-kommunikasjon. Transportnett har hatt et nært samarbeid med Telenor Mobil, som ifølge Warren er med på å sikre god kommunikasjon til kundene. Han legger til at det er utarbeidet egne sikre løsninger for å hindre at informasjon kommer på avveie når håndterminalene benyttes.

- Det er også en Track and Trace løsning hvor kunden til enhver tid vet hvor varen er og når den kommer frem.

Reduserer feil

Moss Transportforums kunder melder sine oppdrag via TransportDirect. Derfra konverteres de inn i Moss Transportforums datasystem.

- Våre operatører får oversikt over alle oppdrag som kommer inn i løpet av dagen og neste morgen. Vi kan da dirigere bilene ut fra egen ruteoppbygging. Når en sjåfør henter varer hos en kunde i Sarpsborg skanner han opplysningen inn i PDA´en. Vi har full historisk oversikt over godset fra det hentes på terminal til det er fremme hos kunde, forklarer Nore.

Mot slutten av året skal 60 prosent av selskapets sendinger gå via TransportDirect.

- Med nærmere 100.000 forsendelser årlig vil systemet bidra til å redusere antall feil til et minimum, sier Nore, og legger til at det er ingen konkurrerende løsninger som har samme web-funksjonalitet som TransportDirect har.

Moss Transportforum tester nå ut fire PDA´er i sine distribusjonsbiler, og i løpet av året skal det installeres tilsvarende løsning i selskapets 25 distribusjonsbiler.

- En av våre eldste distribusjonssjåfører, som alltid har hatt datavegring, var den først til å få innføring i PDA´en og gir oss nå tilbakemelding på hvordan det kan forbedres. Små transportselskaper med enkle fakturaordninger kan nå henge seg på systemet. De er ikke avhengig av noe baksystem. Vi tildeler og sender ordre til bilene og få svar via web´en.

Felles standarder

På spørsmål om hva som skal til for å etablere en felles web-basert plattform for så vel store som små norske transportører, tror Nore at de store samlasterne ikke ønsker ikke å etablere en felles plattform.

- De er mer opptatt av å selge inn sine proprietære (lukkede) løsninger til kunder og ser ikke nytteeffekten av åpne standarder tilpasset kunder og transportør. Ved å outsource datafunksjonene til Transportnett kan vi nå konsentrere oss om det vi er god til; å drive med optimale transporter. I dag har vi en overkapasitet på norsk bilpark 46 prosent. Skal vi få bukt med dette problemet må det lages felles standarder. Norges Lastebileier-Forbund og Norstella har sett på muligheten for å etablere en felles webbasert plattform. Problemet er at de store aktørene er fraværende, sier Nore.

Moss Transportforum har egne påloggingsrutiner for å redusere mulighetene for innsyn.

- Men det er ingen nettsystemer som er 100 prosent sikre. Hackere kan komme seg inn hvor som helst, sier Nore, og poengterer i så måte at informasjonen som blir sendt ikke er av sensitiv karakter.

Marked i sterk vekst

Transportnett ble etablert desember 1999. Forretningsideen er å søke å effektivisere og redusere kostnadene for transportkjøpere og transportselgere via standard Internettbaserte løsninger. Selskapet hadde i fjor en omsetning på ca 2 millioner kroner. For inneværende år forventer man en omsetning på ca 4,5 millioner kroner.

- Markedet er i sterk vekst og moden for denne type løsninger, sier Worren. Han legger til at selskapet har fokus på det norske SMB-markedet.

- Hvis resultatet blir som forventet vurderer vi å lansere tilsvarende løsninger utenfor Norges grenser. Over 100 store, mellomstore og små norske transportleverandører og brukere har tatt i bruk TransportDirect og TransportMobile.

Transportnett har dyp kompetanse innen kommunikasjon, integrasjon og internetteknologi. Warren poengterer avslutningsvis at selskapet ikke har transportkjøpere eller transportører på eiersiden, og således innehar en nøytral rolle overfor kundene.

www.logistikk-ledelse.no© 2004

Les hele saken

Svein-Ove Arnesenredaktør tungt.no

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep, og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!