SYSteam og MBS:

Sammen gjør vi Axapta til kundens foretrukne ERP-løsning

- SYSteam vil bli en av våre største og viktigste partnere, sier produktsjef Ståle Moe og salgssjef Jan Storflåten i Microsoft Business Solution (MBS). - Selskapet har dyp kompetanse og erfaring innen ERP, og har knyttet til seg spennende kundegrupper som kan dra nytte av Axapta.

Samarbeidet mellom MBS og SYSteam Norge AS ble innledet 1. november i fjor, og én måned senere ble SYSteam godkjent Microsoft Certified Business Solutions Partner.

- Måten IT-leverandøren arbeider på og kompetansen som de besitter, har mange likhetstrekk med vår Axapta tilnærming, sier produktsjef Ståle Moe i MBS, og legger til at de nå gir SYSteams kunder muligheten til å ta i bruk et moderne og fremtidsrettet produkt. SYSteam skal bidra til at eksisterende og nye kunder tar i bruk Axapta, og Moe mener selskapet er en av de beste forhandlere til det øverste SMB-markedet.

SYSteam har en rekke og krevende produksjons- og logistikkbedrifter i sin portefølje. I forrige nummer av Logistikk & Ledelse kom ledelsen i Ekornes inn på fordelene med en totalintegrert IT-løsning fra ordresetting til direkte produksjon.

Partnerkompetanse

MBS leverer standardløsningen Axapta, og med sin nisje- og spesialkompetanse mener Moe at SYSteam vil være med på å få frem spesifikke bransjeløsninger.

- Vi har allerede fått en rekke innspill fra dem om hvilken funksjonalitet som bør være med i versjon 4.0 og 5.0 av Axapta. Disse er tatt videre til MBS, som kommer til å ta hensyn til dette i det videre utviklingsarbeidet, sier Moe.

Han legger til at en aktiv og oppegående partner har større mulighet til å få gjennomslag for sine kunderelaterte spesialtilpasninger. Versjon 4.0 av Axapta kommer til å strømlinjeforme funksjonaliteten for produksjonsservicebedrifter med fokus på prosjekthåndtering. Denne versjonen inneholder også spennende funksjonalitet for prosjektorientert virksomhet.

Viktig bidragsyter

MBS forventer en årlig vekst innen Business Solutionområdet med Axapta på mellom 20 til 30 prosent.

- Klarer SYSteam å leve opp til sine Axapta ambisjoner, er det ikke utenkelig at de alene vil stå for 10-20 prosent av totalsalget i Norge, sier Moe.

Markedssjef Olaf-Magnus Olsen i SYSteam opplyser at selskapet vil markedsføre Axapta i det øverste markedssegmentet.

- I det nedre markedssjiktet tilbyr vi andre løsninger. Axapta vil på sikt overta for de gamle ERP-traverne, som ble utviklet på midten av 80-tallet. De kundene som vil gå over til et moderne verktøy, tilbys nå tilsvarende funksjonalitet med Axapta. Målet er å foredle lojale SYSteam kunder med tilgang på de beste IKT-løsningene som er å oppdrive.

Det primære er ifølge Olsen å bedre kundenes lønnsomhet gjennom prosjekter som gir resultater på kort og lang sikt.

- Samhandling mellom de ansatte får da en sentral betydning. Vi skal smøre «tannhjulene» slik at vi skaper tillitt mellom eksisterende og nye kunder, sier han.

Forprosjektfase

I forprosjektfase tar SYSteam for seg hoved- og delprosesser, roller og aktiviteter.

- Det gjør vi for å finne ut hva selskapet kan tjene på å gjennomføre et implementeringsprosjekt (fase 1) med SYSteam og Axapta, forklarer Olsen, og legger til at det ved bruk av en gjennomprøvd metodikk etableres et strukturert prosjekt der kunden til en hver tid får overblikk over risikobildet.

- Vår styrke er bruk av trygg og velprøvd metodikk, som beskriver prosessene i detalj. Basert på erfaringer fra store og mellomstore virksomheter, er det mye å spare på å få overblikk over prosessene som bidrar til å bedre bunnlinjen. Vi kommer først til å kjøre forprosjekt der forretningsprosesser og roller defineres. Fase 1 blir da et forenklet prosjekt der de helt basale funksjonene implementeres i løpet av en 6 måneders periode. I fase 2 vil vi vurdere erfaringer fra fase 1 og implementere de kundekritiske forretningsprosesser.

I følge MBS kan tilbakebetalingstiden på en Axapta investering være ned i 7 måneder.

Kundekrav

Axapta er et globalt produkt som primært retter seg mot krevende mellomstore og store produksjons- og logistikkbedrifter. Løsningen består av en rekke funksjoner skreddersydd for denne type bedrifter.

De fleste norske selskaper er i dag 3. eller 4. generasjons ERP-kjøpere. Fellesnevneren for dem alle er «Return on Investment».

- Kundene stiller betydelige krav til «kost-nytte» effekten, sier salgssjef Jan Storflåten i MBS. - Det gjør at våre partnere må fokusere på hva kundene oppnår med et implementeringsprosjekt. Konkurransen er tøff. Skal våre kunder overleve må de ha fokus på IT-investeringer og nyttiggjøre seg potensialet som ligger her. SYSteams forprosjektanalyse med fokus på «kost-nytte» effekt får da en avgjørende betydning.

Smart logistikk

SYSteam har klare formeninger om betydningen av smart logistikk. De fleste kunder har i utgangspunktet avvikende syn på hva begrepet omfatter.

- Er avvikene for store må vi nøye vurdere hensikten med å gå videre med prosjektet, sier Olsen.

Han legger til at SYSteam oppdager raskt eventuelle avvik gjennom de prosesser som er skissert og definert.

- Er avvikene små, innleder vi en dialog for å finne ut hvilke kundeskapte prosesser som kan/må bestå, og hvilke som kan justeres. Vi må bli enige om hvordan arbeids- og prosessflyten faktisk ser ut, for å skape eierskap til prosjektet i alle organisasjonsledd. Målet er å redusere risikoen til et minimum slik at implementeringsprosjektet blir en suksess.

Effektiviserer virksomheten

De fleste selskaper investerer i ERP-løsninger for å effektivisere virksomheten og å øke resultatet på bunnlinjen.

- Vi skal lage løsninger forankret rundt bransjens behov. Målet er at 80 til 90 prosent av løsningene skal være ferdigskissert når prosjektene etableres. Vi gir kundene nytte ved at vi har dyktige medarbeidere med betydelig spisskompetanse. På den måten blir både prosjektgjennomføringstiden tilbakebetalingstiden mye kortere, avslutter han.

www.microsoft.com/norge/businesssolutions 

 www.systeam.no

www.logistikk-ledelse.no© 2004

Les hele saken

Svein-Ove Arnesenredaktør tungt.no

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep, og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!