Triple-S og SI-Data:

Sammen om unikt prosjekt for ERP og datafangst

Triple-S og SI-Data har levert et industrielt IT-system med ERP, datafangst, analyse og rapportering av produksjonsdata til stålrørsprodusenten Sønnichsen AS i Fredrikstad. Microsoft Business Solutions Navision er integrert med datafangstsystemet fra Triple-S slik at ordrene kan følges automatisk gjennom produksjonen. - Begge IT-systemene baserer seg på Microsoftplattform, og dette sikrer tett integrasjon mellom systemene, sier salgssjef Tom-Roger Stensberg i Triple-S.

Trond Schieldrop

Sønnichsen produserer årlig nærmere 50.000 tonn presisjonsrør i Fredrikstad. Med 100 ansatte omsetter selskapet for 350 millioner årlig. Eksporten utgjør hele 85 %, med Skandinavia, Storbritannia og Syd-Tyskland som de største markedene. Stålrørene har flere bruksområder. Etter bøying, knekking og kapping havner en stor del i møbler og butikkinnredninger. En av de største norske kundene er Ekornes, som blant annet bruker rørene i produksjon av Stressless-stolene.

Sønnichsen har lenge hatt systemer for datainnsamling fra produksjon med integrasjon mot ERP. I forbindelse med valg av nytt ERP-system, måtte selskapet oppgradere datafangstsystemet. Ifølge salgssjef Tom-Roger Stensberg i Triple-S er det første gang to IT-leverandører klart å levere et samlet prosjekt bestående av datafangst- og ERP-system til en norsk produksjonsbedrift.

- Da valget falt på ERP-systemet Navision, ble samarbeidskonstellasjonen SI-Data og Triple-S som leverandør av denne industrielle IT-løsningen, sier Stensberg.

Lang erfaring med datafangst

Sønnichsen i Fredrikstad har siden slutten av 1980-tallet samlet data fra produksjon med fokus på stopptider og integrasjon mot ERP-systemet. Det eksisterende datafangstsystemet ble for kostbart å vedlikeholde, var lite fleksibelt, og bestod i et tablå med tekstdisplay og faste trykknapper for stoppårsaker. Tablået var plassert ved de ulike maskinene. Nye funksjoner og rapportering til operatørene ble kun gjort i begrenset omfang. Det nye og langt mer moderne systemet erstatter det gamle med PC-basert operatørskjermer (totalt 17 stk). Fra denne følger operatøren med på produksjonsstatus og melder inn feilårsaker ved driftsstans.

Kontinuerlig utviklingsprosess

Sensommeren 2003 startet design av løsningene hos Sønnichsen. Det har vært en kontinuerlig utviklingsprosess frem til overlevering og idriftsetting av systemet.

- De ansatte i selskapet deltok aktivt i prosjektfasen, og operatørene har fått lov til å være med å tilpasse systemet til produksjonen. Dersom Sønnichsen jobber kontinuerlig med forbedringsarbeid vil systemet trolig være tilbakebetalt i løpet av et år, mener Stensberg.

Tilgjengelig data

Produksjonsordrer lastes ned fra Navision til datafangstsystemet. All relevant informasjon er tilgjengelig for operatørene, og de kan dynamisk følge status på hver enkelt ordre i sanntid på sine skjermer. Produksjonsstatus, med postkalkyler for alle ordrer, rapporteres tilbake til Navision. Operatørene kan se rapporter på analyserte produksjonsdata på skjermene som bla. OEE (Overall Equipment Effectiveness), som representerer effektiviteten på maskinen i forhold til ideell kapasitet. Data fra produksjonslinjene, som f.eks. antall produserte enheter, overføres automatisk til systemet for videre analyse.

Rapporter via intranett

Det er lagt vekt på grafisk presentasjon for produksjonsrapporter. Brukerne kan enkelt navigere seg frem til ønskede rapporter ved å velge mellom stål eller kappeavdeling ved å klikke i bildet. Neste nivå gir mulighet for velge ulike rapporter for den enkelte avdeling. Herfra kan de gå ned i historikken, se på årsaker til produksjonsstopper eller andre rapporter. De kan også legge på filtre for å få fram detaljer om en spesifikk ordre eller artikkeltype.

Tidligere var det meste av rapporteringen basert på store tekstrapporter. Sønnichsen har nå et verktøy som gjør det lettere å få oversikt. Mulighetene for grafisk rapportering vil ifølge Stensberg løfte Sønnichsen til et høyere nivå som har vært umulig å nå med den gamle løsningen. OEE-analyse er også noe nytt og spennende som de har tro på vil motivere de ansatte.

Sinker beslutningsprosessene

Fortsatt velger mange norske produksjonsbedrifter å gå til anskaffelse av et ERP/MPS-system før de plusser på med et datafangstsystem. Rapportering inn i systemene baserer seg som oftest på manuelle rutiner. Operatørene fyller ut manuelle tallskjemaer som arbeidsleder taster inn et excelark. Informasjonen sendes så videre til produksjonssjefen, som sammenstiller en rapport. Dataene herfra tastes manuelt inn i ERP-systemet. Dette sinker beslutningsprosessene og er en bremse for økonomisk utvikling.

- Så langt har det ikke vært tradisjon for integrasjon mellom produksjons- og administrasjonssystemene. Vi er de første som har klart å levere et helhetlig systemem som et samlet IT-prosjekt, sier Stensberg. - Det gir bedriftene optimal oversikt over alle deler av produksjonen - fra råvareleveranser til ferdigprodukt levert hos sluttkunde. Dessuten har produksjonsledelsen større forutsetning for å snu i tide dersom uforutsette hendelser i produksjonen oppstår. Det handler om å ta veloverveide beslutninger basert på fakta, og ikke la antagelser styre prioriteringer for kontinuerlig forbedringsarbeid, mener han.

Enklere hverdag

Microsoft Navision er tilpasset små og mellomstore bedrifter. Det har ifølge leverandøren SI-Data stor fleksibilitet og brukervennlighet og tilrettelagt for elektronisk B2B (Business to Business). Hos Sønnichsen var det de mange varevariantene sammen med en kompleks logistikk og økonomioppfølging som var i fokus ved implementeringen. Grunnet lange ledetider på stål var det stilt store krav på hovedplanlegging og innkjøpsfunksjonalitet. Samtidig skulle informasjon om når kundene kunne loves leveranser være tilgjengelig for selgerne.

Det nye ERP-systemet inneholder blant annet CRM (kundehåndtering) og SCM (Supply Chain Management). Produksjonsmodulen inkluderer alt fra hovedplan til utarbeidelse av prognoser for materialbehov brutt ned i hver enkelt artikkel. Økonomidelen dekker blant annet funksjoner som fakturering og regnskap. Systemet følger vareflyten gjennom hele fabrikken. I prinsippet registreres alt kun en gang. Det hele er rollebasert. Skjermbildene er tilpasset individuelle brukere eller grupper av brukere. Relevant informasjon er kontinuerlig tilgjengelig for operatørene.

- Vi har også lagt grunnlaget i Navision hos Sønnichsen for elektronisk samhandling, via BizTalk med XML, sier salgssjef Nicklas Weldingh i SI-Data.

Dog holder det ikke med bare et godt produkt. Han legger til at vellykket implementering av ERP med CRM og SCM krever nøye planlegging.

- Vi legger ned betydelige ressurser tidlig i prosjektet for å sikre at alle har et felles målbilde. Analysefasen munner ut i en designspesifikasjon. Etter dette står implementeringen for tur.

Godt samarbeid

Samarbeidet mellom Triple-S og SI-Data kommer til å fortsette, og det arbeides for tiden med en rekke prospekter. Det er mange store produksjonsbedrifter som har behov for å få en sømløs integrasjon mellom IT-systemene.

SI-Data har et meget sterkt fokus på norsk industri. Med Microsoft Navision som verktøy er det gjennomført prosjekter på sterke merkenavn som Sivesind, OSO Hotwater, Porsgrunds Porselænsfabrik ets.

- Mange av disse har brukt produksjonsløsninger tidligere som sementerte prosesser og gav liten fleksibilitet. Med Navision har de fått en fleksibel og brukervennlig løsning på en moderne plattform fra Microsoft, avslutter Weldingh.

Triple-S er en ledende leverandør av industrielle IT og automatiseringsløsninger. Selskapet er norsk distributør for Rockwell Automation.

- Vi har bl.a. levert et omfattende datafangstssystem til elektronikkprodusenten ELKO. Datafangstsystemet er også her tett integrert med selskapets eksisterende ERP-system. Løsningen har mange likhetstrekk med systemet til Sønnichsen. I tillegg arbeider vi for øyeblikket med Hansa Borg Bryggerier, Forestia, Swix Sport og Jordan, avslutter Stensberg.

www.sonnichsen.no 

www.si-data.no 

www.triple-s.no 

www.logistikk-ledelse.no© 2004

Les hele saken

Svein-Ove Arnesenredaktør tungt.no

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep, og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!