WebOn:

Programvare til din tjeneste

- Programvare er i ferd med å bli en ren nettbasert tjeneste. Utviklingen gjelder også i høyeste grad for e-handelsløsninger forteller adm. direktør Einar N. Augedal i WebOn AS.

Selskapet har utviklet og implementert Internettløsninger siden 1995 med e-handel som spesialfelt og har kunnet følge markedet nøye opp gjennom årene.

Trenden viser at kundene fokuserer mer på behov og funksjoner og mindre på valg av driftsplattform og programvare. I stedet outsourcer man drift og vedlikehold og abonnerer på programvaren som en ren tjeneste.

De aller fleste selskaper har behov for dataassistert hjelp i en eller annen form. Fra datastyrte roboter i produksjonen i den ene enden, til en PC for å holde orden på regnskapene i den andre. Herimellom finnes et stort spekter av behov som skal dekkes. I alle år har de store dataleverandørene dominert og diktert dette markedet.

Outsourcing

- En viktig faktor for en sunnere utvikling er bedriftenes økende evne til å fokusere på kjernevirksomhet. Kort sagt beskytter man kjernevirksomheten, og outsourcer mindre virksomhetskritiske funksjoner som eksempelvis regnskap, sentralbord, factoring, datadrift ol. Til og med outsourcing av produksjon til lavkostland er blitt vanlig, sier adm. direktør Einar N. Augedal i WebOn AS.

Der vi kjøpte programvare i går, vil vi abonnere på tjenester i morgen. Et godt eksempel; Tenker du på hvilken database Nettavisen kjører på, eller om elektroniskhandel.no kjører Unix eller Windows? Hva om nettbanken din benytter IBM? Er det i det hele tatt interessant? Nei, er du som de fleste bryr du deg kun om at tjenesten skal dekke dine behov. De seneste årene har også system for regnskap, fakturering, tekstbehandling eller andre basisfunksjoner også blitt mer og mer vanlig som rene tjenester.

Hva så med de dataassisterte funksjonene i bedriften som skal skille deg fra konkurrentene? Et godt eksempel her er e-handelssystemer. Ingenting sier at ikke også dette vil være tjenester i framtiden, men den store forskjellen er at her vil det være rom og behov for et vesentlig større mangfold av tjenesteleverandører. Når sammensetning av funksjonalitet kan skape konkurransefortrinn, vil nettopp et spekter av tjenestebaserte spesialistfunksjoner gjøre dette mulig. De monolittiske løsningene basert på en og samme plattform, vil måtte vike til fordel for ulike tjenester satt sammen til en enhet.

Tjenestebaserte løsninger

Augedal mener at tiden er inne for å tenke mer utradisjonelt rundt distribusjon av programvare, og sier at WebOn selv fokuserer på å legge til rette for tjenestebaserte løsninger for sine kunder.

- I motsetning til ERP-systemer som fortsatt ofte både driftes og tilpasses på plass, har e-handelssystemene i en sterkere grad blitt gjort om til en tjeneste kjøpt etter behov og ikke teknologi. Dette forenkler både investeringsbeslutningen samt evnen til å endre funksjonalitet og ytelse raskt og kostnadseffektivt. Samtidig blir det vesentlig enklere å bytte tjenesteleverandør (programvareleverandør).

SMB-markedet har frem til i dag vært de som oftest har benyttet tjenestebaserte e-handelsløsninger, men vi ser nå også at de aller største kundene i større grad velger en ren tjenestetilnærming til investeringene, avslutter Augedal.

 www.webon.no

www.logistikk-ledelse.no© 2004

Les hele saken

Svein-Ove Arnesenredaktør tungt.no

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep, og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!