Cerealia Norge:

Effektiviserer kommunikasjonen mellom leverandør og kunde

Cerealia Norge har tatt i bruk Oracles E-business Suite. - Løsningen støtter opp om selskapets forretningsprosesser og gir høy grad av automatisering og utstrakt bruk av EDI-meldinger som kommunikasjonsplattform mot kunder og leverandører, sier sjefrådgiver Ilone Marie Rønbeck i implementereringspartneren TietoEnator.

- Systemløsningen er så langt en suksess for så vel Cerealia Norge som for oss som implementeringspartner, sier sjefrådgiver Ilone Marie Rønbeck i TietoEnator. Foto: Trond Schieldrop

Trond Schieldrop

TietoEnator er et av Norges største konsulentselskaper, og sjefrådgiver Ilone Marie Rønbeck arbeider i en enhet i selskapet som har spesialisert seg på Oracles E-business Suite og Oracles teknologiplattform. Hun opplyser at dette er verdens nest største ERP-løsning og godt tilrettelagt for multinasjonale selskaper som Cerealia - en hovedaktør på leveranser av matvarer til de store kjedene i det skandinaviske dagligvaremarkedet.

Stor suksess

Oracle E-Business Suite supporterer både EDI- og XML-utveksling innenfor standard programvare.

- Avhengig av valg av metodikk ved implementering samt utnyttelse av standardfunksjonalitet, er Oracles løsninger kvalitets- og kostnadsmessig blant de beste innenfor SMB-markedet, hevder Rønbeck, og legger til at leveransen hos Cerealia er den første store EDI-baserte implementeringen av Oracle E-Business Suite i dagligvarebransjen i Norge. Systemløsningen er så langt en suksess for så vel Cerealia Norge som implementeringspartneren TietoEnator. Det tok ca. 10 uker fra prosjektstart til idriftsetting av ny EDI basert logistikk- og økonomiløsning.

Stor grad av automatisering

Cerealia Norges løsning har stor grad av automatisering innenfor standard programvare. All kommunikasjon med kunder og leverandører skjer via EDI. Løsningen inkluderer 11 ulike EDI-meldinger. Det er kun en person som opererer hele logistikkflyten fra ordremottak via ordrebekreftelse, bestillinger, pakksedler og fakturering. Løsningen støtter leveranser direkte fra søsterselskapets lager med automatisert internfakturering samt leveranser til kunde direkte fra leverandør.

Brukervennlig

Systemet baserer seg på internett teknologi og er svært brukervennlig. Det er også implementert en løsning for automatisert regnskapsføring av alle rabatter inkludert avsetninger/bonuser. Løsningen dekker de krav til fleksibilitet vi kjenner fra dagligvarebransjen.

Cerealia Norge mottar ordre fra de store matvarekjedene i Norge via EDI. Disse importeres i systemet og EDI basert ordrebekreftelse sendes tilbake til kjedene. Basert på ordrene opprettes automatiske EDI-bestillinger som sendes Cerealias leverandører i Norge og Danmark. Ordrer som skal leveres fra søsterselskapet i Norge bekreftes og plukkes fra lager sammen med selskapets øvrige ordremasse.

Cerealia Norge mottar ordrebekreftelse og pakksedler på EDI-format fra selskapets leverandører. Deretter sendes pakksedler og faktura via EDI til de store kjedene. Noen kjeder sender også EDI-baserte fakturabekreftelser tilbake til Cerealia Norge.

- Det er kun én ordrebehandler som opererer hele denne logistikkjeden, sier Rønbeck.

Virksomhetens regnskap føres automatisert basert på underliggende transaksjoner og regelsett relatert til disse. Cerealia Norge kan daglig følge lønnsomheten relatert til produktgrupper, kjeder, brand og ansvarssteder. Rabattløsningen sikrer at alle typer rabatter regnskapsføres på disse begrepene ved faktureringstidspunkt.

Enklere håndtering

Implementeringen av ERP-løsningen har så langt ført til enklere håndtering av ellers kompliserte logistikk- og økonomifunksjoner. I denne forbindelse må det nevnes at Cerealia Norge har etablert et profesjonelt senter for drifting av løsningen .

- Hvordan er markedspotensialet for slike systemløsninger hos mellomstore norske virksomheter?

- Oracles systemportefølje har et stort spekter av funksjonalitet. Innenfor rammene av standardfunksjonaliteten i løsningen kommer selskaper i SMB-markedet meget langt i å effektivisere og automatisere sine prosesser. Dette i motsetning til en del mindre systemer som erfaringsmessig krever stor grad av tilpasning for å oppnå tilsvarende effekt, mener Rønbeck.

Tilpasning av ERP-systemer er forbundet med programutviklings- og vedlikeholdskostnader. I tillegg kommer en «undervurdert» kostnad relatert til manglende fremtidig fleksibilitet og mulighet til å utnytte ny funksjonalitet i nye versjoner av programvaren.

- Ofte programmerer man seg bort fra standardfunksjonalitet og således reduseres de framtidige mulighetene til å dra gevinster ut av ERP-implementeringen. Dette har vi unngått hos Cerealia Norge. Årsaken er fleksibiliteten som ligger i Oracles E-business Suite i kombinasjon med vår kunnskap på løsningen.

Betydelig sparepotensial

Dagligvarebransjen har sammen med internasjonale bilprodusenter kommet langt i utviklingen av EDI- og XML-kommunikasjon. Potensialet er fortsatt betydelig innenfor disse bransjene samt øvrig norsk handels- og industrivirksomhet. På spørsmål om hvor stort sparepotensialet er for norske bedrifter som tar i bruk slike systemløsninger, svarer Rønbeck at det er muligheter for betydelig effektivisering innenfor ordre-, logistikk- og økonomifunksjonene. Sparepotensialet vil variere med bedriftenes størrelse, men det bør være mulig å oppnå besparelser på 10-talls millioner kroner.

- Nøkkelen til suksess er nitidig arbeid med kvalitet på grunndata slik at forretningsprosessene kan automatiseres, trigges og effektueres med EDI- eller XML-meldinger, poengterer hun.

Flere feilkilder

En del norske virksomheter er lite flinke til å se sammenhengen mellom kvalitet på grunndata og mulighet for automatisering. En følge av dette er unødig mange manuelle operasjoner og derigjennom mange feilkilder med tilhørende avvikshåndtering. Avvikshåndtering er tidkrevende og dyre interne prosesser sammenliknet med håndtering av hovedprosesser. Resultatet er ifølge Ronbeck at bedrifter taper penger og konkurransekraft.

TietoEnator er sammen med Oracle den største implementeringsaktøren av Oracles E-Business Suite. TietoEnator tok steget opp i denne divisjonen etter oppkjøpet av KPMG Consulting i fjor. Selskapet har spesialisert seg på implementering av Oracles E-business Suite i kombinasjon med sterk kompetanse på Oracles databaseteknologi og utviklingsverktøy. TietoEnator har en konsulentstab på over 1.200 medarbeidere, hvorav over 130 jobber dedikert med Oracles løsninger. Oracle er en betydelig multinasjonal leverandør av ERP-løsninger til industri, handel, offentlig forvaltning, olje og gass og privat tjenesteyting.

--------------

Tilsvarende løsning til små og mellomstore bedrifter

- De mange små og mellomstore virksomhetene i Norge kan nå få samme type løsning som Cerealia Norge til en svært overkommelig pris, sier markedsdirektør Harald Løvik i Oracle Norge AS. Han opplyser at de har lansert Oracle E-business Suite Special Edition som er en ferdig konfigurert løsning med støtte for innkjøp, salg, lagerstyring og økonomi til en fast pris og tid inklusiv hardware.

- Vekstpotensialet for denne type ferdig integrerte løsninger er betydelig i det skandinaviske markedet inkludert Norge. Et typisk satsingsområde er mellomstore produksjons- og handelsvirksomheter, sier Løvvik.

 www.oracle.com/no

www.logistikk-ledelse.no© 2004

Les hele saken

Svein-Ove Arnesenredaktør tungt.no

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep, og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!