Sony:

AV/IT-løsning effektiviserer operasjonssaler

Få måneder etter installasjonen av Norges første DICOM satellittnett-verk for visible light-applikasjoner, har ledelsen ved Ullevål Universitetssykehus kunnet notere en økning av effektiviteten på ca 25 prosent i de aktuelle operasjonssalene.

Sony har levert og installert et nettverk for medisinske bilder til to operasjonssaler i operasjonsavdelingen ved Legevakten i Oslo. Løsningen bidrar til effektivisering av avdelingen. Den er basert på den kompatible DICOM-standarden, og åpner blant annet for bruk av bilder i flere sammenhenger innen helsesektoren.

Det endoskopiske utstyret til undersøkelse av kroppshulrom er levert av Smith & Nephew.

Løsningen til Ullevål Sykehus har fra begynnelsen av hatt to grunnleggende mål: Å redusere driftskostnadene og å oppnå større effektivitet i form av et økt antall operasjoner i de to salene. Etter ca et halvt års bruk har sykehusledelsen konstatert at man er i stand til å operere en til to flere pasienter hver dag, hvilket tilsvarer en forbedring av kapasiteten på omkring 25 prosent.

- Vi kan operere én til to pasienter mer per dag, hvilket tilsvarer til en økning på ca 25 prosent, sier Ove J. Fasting, seksjonsoverlege ved ortopedisk senter, Ullevål Sykehus.

Sony har utviklet løsningen til Ullevål Universitetssykehus i tett samarbeid med sykehusledelsen og Ullevåls leger. Løsningen har blitt et allsidig multimediedistribusjonssystem, som integrerer en rekke video- og datanettverk og samtidig gir mulighet for å kommunisere med leger utenfor. Det er utviklet for såkalte visible light-applikasjoner, men kan samtidig lagre og integrere bilder fra røntgen og scanninger, videoopptak i pasientjournaler og andre digitale informasjonssystemer innen helsesektoren - for eksempel såkalte PACS-systemer.

Løsningen til Ullevål Sykehus er levert nøkkelferdig av Sony, som har stått for prosjektstyring, utdannelse, support og opplæring på AV/IT løsningen. I prosessen har Sony samarbeidet med andre produsenter, herunder Smith & Nephew, som er en av de ledende aktørene innen endoskopi.

- Effektivisering og rasjonalisering er mer aktuelt enn noensinne, ikke minst innen sykehussektoren, sier Vidar Liverød, Nordic Business Manager - Medical i Sony.

- Løsningen vi har levert til Ullevål er et utmerket eksempel på at bruk av bildebasert teknologi kan gi store gevinster og samtidig åpne for en rekke nye muligheter. Fremtiden med integrasjon av AV og IT er allerede her, avslutter han.

 www.sonybiz.net

www.logistikk-ledelse.no© 2004

Les hele saken

Svein-Ove Arnesenredaktør tungt.no

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep, og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!