SAS Institute lanserer SAS 9:

Mer åpen og tilgjengelig for alle brukere

I løpet av første kvartal slippes SAS 9, som er den største og viktigste satsingen i SAS Institute´s 27-årige historie. Verktøyet skal gjøre informasjonsanalyse og -rapportering tilgjengelig for alle typer brukere. - Brukervennlighet, åpenhet, administrerbarhet og skalerbarhet er de fire kjerneområdene som SAS 9 representerer, sier salgssjef Kirsti Øberg i SAS.

Trond Schieldrop

Ifølge Kirsti Øberg omdanner SAS data til informasjon i den intelligente verdikjeden, og selskapet tilbyr programvare som understøtter alle faser i denne kjeden.

- Det gjør at vi egner oss som en informasjonsplattform for mellomstore og store virksomheter i alle bransjer. Med SAS 9 er vi blitt tilgjengelig på en annen måte enn tidligere med enkle grafiske intuitive grensesnitt for ulike deler av kjeden, fortsetter Øberg, og nevner i den forbindelse et verktøy for ETL (ekstrahere, transformere og laste), administrasjon og drift av prosessen og verktøy for å forenkle prosessen gjennom såkalt OLAP-kuber (Online Analytical Processing).

- Sist men ikke «pek-og-klikk» verktøy for spørring, rapportering, analyse/statistikk. Vi har gjort et kvantesprang på grensesnittet samtidig som åpenheten mot andre standarder som Siebel eller Microsoft Office har blitt mye større.

Egne datalager med åpenhet

SAS har egne datalager som er spesielt utviklet for effektiv lagring av data for informasjonsuthenting. Det gjør at data i disse lagrene er effektiv med hensyn til plassbruk og derigjennom hardware bruk.

- Vi har sett eksempler på at man kan spare 20-30 av hardwarekostnadene ved å bruke slike spesialiserte datalager kontra å benytte tradisjonelle relasjonsdatabaser som de fleste fortsatt gjør i dag, sier salgssjefen, og poengterer at man i en SAS informasjonsplattform gjerne kan lagre data i Oracle og DB2 med mer.

- Myten om at SAS er en proprietær og lukket plattform er derfor ikke riktig, påpeker hun.

Tilpasset en større brukergruppe

I SAS-systemet er det nærmere 2.000 utviklere som har til oppgave å utvikle kjerneteknologien for å gi kundene best mulige fortrinn. I SAS 9 er grensesnittet det mest iøynefallende. Informasjonsportalen er utformet slik at enkeltindivider kan hente ut den informasjonen man trenger basert på den enkeltes behov og ferdighet.

- Det har vært et stort poeng ved utviklingen av denne versjonen å få SAS tilgjengelig for alle typer brukere i organisasjonen uten at man må kjenne til verken SAS programmeringsspråk og prosedyrer for eller underliggende datastruktur. Derfor har vi nå et webgrensesnitt tilpasset enkle brukere som er ute etter raske spørringer på web. I tillegg til superbrukere som skal gjøre mer avanserte uttrekk og gjøre rapporter tilgjengelig for andre. Sist men ikke minst er SAS fortsatt enestående innenfor avansert analyse, statistikk og Data-Mining men med langt enklere grensesnitt.

Fremfor alt er rapporteringsverktøyet kraftig forenklet, og man kan selv definere om man ønsker å abonnere på faste rapporter eller hente ut tilpasset informasjon på egenhånd. Analyse og Business Intelligence blir tilgjengelig for alle.

Kostnad og risiko

SAS poengterer viktigheten av å ha en god ETL og administrasjon/driftsprosess. Undersøkelser fra Gartner Group sier at 80 prosent av kostnadene i en datavarehusprosess ligger før rapporteringen begynner, dvs. som en del av ETL og lagringsprosessen. Mange kjenner begrepet «søppel inn - søppel ut». Det refererer til at hvis data som lagres i informasjonsdatabasen er av for dårlig kvalitet blir resultatet ekstremt dårlig uavhengig av hvor fancy verktøy som benyttes. SAS har derfor satset veldig mye på verktøy og prosesser relatert til ETL og datakvalitet for å sikre god fleksibilitet og kvalitet på den delen av prosessen som danner grunnlag for spørring og analyse.

Analytisk intelligens gir muligheter

Med bred erfaring fra bransjen og med det daglige salgsansvaret for SAS-arkitekturen, fremhever Øberg viktigheten av å skille mellom en ren rapporteringsbasert og en analysebasert Business Intelligence.

- Et av fortrinnene til SAS institute har vært tyngden innen analytisk intelligens; evnen til å predikere ut fra sammenstillinger av datagrunnlaget. Nye SAS gir enklere tilgang til nødvendig analytisk informasjon, ikke bare om selskapet, men også om hvordan selskapet drives. Det er først når selskaper gjøres i stand til å ta i bruk denne informasjonen at man ser hva man virkelig skal sette fokus på, sier Øberg.

I følge analyseselskapet IDC oppnår selskaper som tar i bruk prediktive metoder ved hjelp av analytisk intelligens en gjennomsnittlig avkastning på investeringene på ikke mindre enn 145 prosent. Kun fire prosent av avkastningen kunne tilskrives teknologien. Hele 96 prosent kommer altså i form av økt produktivitet og ikke minst; i form av økt innsikt i egen forretningsvirksomhet.

Nettopp evnen til å tilegne seg ny kunnskap om bedriften basert på eksisterende data, har lenge vært et fokusområde for SAS. IDC går så langt som å si at over 70 prosent av avkastningen innen prediktiv analyse ligger i nettopp evnen til å forbedre selskapenes forretningsmetoder.

- SAS har blitt en brukervennlig løsning for alle, enten du er toppleder eller superbruker. Skal man i det hele tatt beskrive nye SAS med fire ord, må det bli brukervennlig, samspillende, skalerbar og enklere håndterbar, avslutter Øberg.

--------

SAS Institute er verdensledende leverandør av business intelligence, og er i dag verdens største privateide IT-selskap med 9.000 ansatte og 39.000 kunder i 117 land. SAS Institute AS ble etablert i Norge i 1986 og har i dag 60 medarbeidere. På kundelisten står bl.a. Skattedirektoratet, Rikstrygdeverket, ConocoPhillips, Posten, Nordea, Sparebank 1, Gjensidige Nor, Storebrand, Statistisk Sentralbyrå, Telenor, samt en rekke sykehus, kommuner og aktører innen industri og handel.  www.sas.com

www.logistikk-ledelse.no© 2004

Les hele saken

Svein-Ove Arnesenredaktør tungt.no

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep, og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!