Skal erobre Europa med skreddersydde bransjeløsninger

Inenco har skiftet navn til Mikon. Med samme navn som sitt eget produkt skal selskapet nå intensivere satsningen på det europeiske markedet. Virkemidlene er utbygging av partnerapparat, skreddersydde bransjeløsninger og dokumenterte gevinster for kundene.

Inenco/Mikon har lagt bak seg et godt 2004. Selskapet skrev en rekke nye kontrakter, blant annet med Statoil, og hadde en omsetningsvekst på 30% prosent. Nå relanserer Inenco seg selv som Mikon med fokus på bransjeløsninger og ny grafisk profil. Selskapet ønsker nå ta steget ut i Europa, og blikket rettes østover.

- Det er naturlig å bruke Mikon-navnet i Europa. Mikon har vært navnet på programvaren vår i en årrekke, og det gjør det enklere å skape gjenkjennelse mellom produkt og selskap, sier adm. direktør Geir Jåsund.

Ett av de viktigste strategiske virkemidlene i selskapets satsning har vært å videreutvikle programvareløsningene både teknologisk og bransjemessig. Selskapet lanser nå seks bransjeløsninger: Oil & Gas, Food & Drink, Chemical, Pharma, Metallurgical og Building Materials.

- Kundene etterspør bransjespesifikke løsninger i stor grad. Vi har lang erfaring i å bidra til dokumenterte effektiviserings- og lønnsomhetsgevinster i en rekke bransjer over tid med vår standardprogramvare. Alle bransjer har sine særskilte utfordringer, vi tilpasser oss dette, men gir samtidig ikke slipp på våre standardmoduler. På den måten vil kunden få en programvare som passer til bransjen, og som samtidig implementeres med et minimum av konsulentbistand, sier Jåsund.

Lokale salgsorganisasjoner

Mikon har allerede i dag en rekke installasjoner fordelt på tre kontinenter, men tar nå grep for å sette opp lokale salgsorganisasjoner i Europa. Det er særlig det nordiske, britiske og østeuropeiske markedet som er interessant.

- Norden er interessant fordi vi er et høykostområde, og hvor kunnskap og innsikt i produksjonsprosessen bidrar til produksjonsoptimalisering og muliggjør økt lønnsomhet selv i høykostland. Storbritannia er interessant av samme årsak, mens Øst-Europa er både et industrielt vekstområde, men også et område hvor produksjonsprosessene er veldig manuelle og har derfor mye å hente på automatisering, styring og effektivisering, sier Jåsund.

Satsningen på disse landene understøttes med bransjeløsningene, da de ulike geografiske områdene har ulike industrielle fokusområder.

Mikon er godt i gang med å implementere sin strategi, og har den siste tiden blant annet styrket staben med Regional Sales Managers i Sverige og Danmark og har opprettet distribusjonspartnerskap i Storbritannia og Tsjekkia.

---------

Signerte millionkontrakt Huhtamaki Norway

Mikon skal levere sitt informasjonssystem til Huhtamaki Norway AS. Kontrakten har en verdi på én til halvannen million kroner. - Avtalen bekrefter at stadig flere virksomheter ser gevinstene ved å ta i bruk vårt verktøy for prosessinformasjon - også kalt Mikon PIMS - for produksjons- og prosessinformasjon. Mikon har nå godt fotfeste i emballasjeindustrien, sier Geir Jåsund.

Huhtamaki er en av verdens største aktører innen emballasjeproduksjon og er avhengig av å ha kunnskap og oversikt over alle deler av produksjonsprosessen. Frem til nå har dette vært en utfordring, da selskapet har hatt for få dataløsninger, og mesteparten av rapporteringen har tidigere foregått manuelt på papir og i Excel.

- Det er viktig for vår lønnsomhet å ha full oversikt over alle deler av produksjonsprosessen. Mikons viktigste bidrag er at vi nå får sanntidsrapportering, og dette gir oss kontroll- og styringsmuligheter vi ikke har hatt før. Selv om vi alltid har rapportert, har det blitt for lite informasjon for sent. Mikon gir oss mulighet til å enda bedre enn før analysere sammenhengen mellom råvarekvalitet, prosessforløp og sluttresultat på produktene, sier Stein Steinsvik, fabrikksjef i Huhtamaki.

Ved å knytte kvalitetsinformasjon mot driftsinformasjon og hendelsesregistrering får nå Huhtamaki muligheter til å analysere alle mulige årsaker og konsekvenser.

- Det blir nå enklere å lage produksjonsrapporter, og trendanalyser som for eksempel viser svingninger i kjemikalieforbruket over tid, forklarer Steinsvik.

Huhtamaki regner også med å betydelig reduksjon i tidsforbruk, og å oppnå gevinster i form av at medarbeidernes produksjonskunnskap vil øke.

- Mikon vil bidra til at våre ansatte vil få økt kunnskap om variasjoner i produksjonsprosessen. Vi vil nå bruke mye mindre tid enn før på å behandle og analysere data. Jo mindre timer vi bruker på en oppgave, jo mer lønnsomme blir vi også, sier Steinsvik, som legger til at de vurderte flere leverandører, men valgte Mikon av flere årsaker.

- Mikon viste at de forsto sammenhengen mellom IT- og industriell produksjon, og dokumenterte at de hadde den kunnskapen og ekspertisen vi var ute etter. I tillegg er systemet svært brukervennlig, sier Steinsvik.

www.logistikk-ledelse.no© 2005

Les hele saken

Svein-Ove Arnesenredaktør tungt.no

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep, og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!