Skal bidra til ytterligere vekst for virksomheten

I forrige utgave omtalte vi kort Validus Engros satsing på ERP-systemet Axapta og bransjeløsningen SALT fra SYSteam. Denne gang ser vi nærmere på krydderet som skal bidra til at en generell ERP-applikasjon fremstår som en rendyrket spesialapplikasjon for grossister.

Trond Schieldrop Mjøndalen

Validus Engros AS er landets største aktør innen faghandel kosmetikk, hygiene og helsekost. Dersom selskapet skal klare å opprettholde denne posisjonen, må de i følge daglig leder Vidar Solberg og IT-ansvarlig Sverre Hennum ha systemer som til enhver tid understøtter våre forretningsmessige behov. Etter å ha vokst fra 8 ansatte i 1995 til i dag å være et konsern med over 1.000 ansatte, sier det seg selv at bedriften er helt avhengige av moderne datasystemer som kommuniserer med deres samarbeidspartnere.

Som meldt i forrige utgave, vil ERP-systemet MS Axapta i første omgang bli installert for import og engrosleddet, med opsjoner for utvidelse til selskapets detaljistvirksomhet.

- Målet er at ERP-systemet bidrar til ytterligere vekst for virksomheten, sier Hennum. Han legger ikke skjul på at det er en ambisiøs målsetting, men mener den er overkommelig dersom de sammen med systemleverandøren klarer å implementere systemet til rett tid, kvalitet og kostnad.

Systemleveransen fra SYSteam består av MS Axapta med SYSteam bransjetilpasning SALT.

- For å få full kontroll med logistikk- og distribusjonsrutinene må Axapta knyttes opp mot sære norske forhold. Og det er dette bransjetilpasningen SALT ta seg av, sier Hennum.

- Hvilke forventninger har dere til denne bransjeløsningen?

- Det er viktig at vi får en funksjonalitet tilpasset norske forhold. SALT er utviklet for å gjøre en generell ERP-applikasjon til en spesialapplikasjon for grossister. Tanken med SALT er at vi forenkler implementeringer og oppgraderinger. I forhold til den driftsmessige delen av kontrakten, forventer vi at det gir oss driftsmessige og forutsigbare IT-kostnader. Når systemet er ferdiginstallert 5. september går vi i over i en ny IT-messig tidsalder, sier Hennum.

Validus har hatt et nært og godt samarbeid med SYSteam siden 1990 med implementering og drift av Gourmet.

- Systemleverandøren har gjennom SALT formalisert det de har holdt på med i mange år, de lytter til brukernes behov og utvikler og generaliserer skreddersøm for bransjen, sier Hennum.

Voldsom vekst

Forløperen til Validus Engros var selskapet Nutana som utelukkende drev med helsekostprodukter. I 1991 gikk dette konkurs og ble kjøpt av Ferrosan. I 1995 ble selskapet kjøpt opp av familien Stykket. Det er en tradisjonell grossistfamilie som har drevet med grossistvirksomhet i snart 40 år. Terje Stykket var en av initiativtakerne til etablering av Mix-kjeden. Årsaken til at han fattet interesse for helsekostbransjen, var at den var moden for omstrukturering.

- Det var et uoversiktlig marked med mye direktedistribusjon til hver enkelt helsekostbutikk i Norge. Ut fra dette så familien et potensial med å omstrukturere vareflyten, sier Solberg

I 1996 ble Helsegrossisten kjøpt og slått sammen med den øvrige virksomheten i Mjøndalen. Det viktigste som skjedde var initiativet til etableringen av helsekostkjeden Life som i dag består av hele 160 butikker.

I 2003 ble Cosmetic Group etablert med oppkjøp av kjedene Vita og Estetique Norge AS fra Reitanfamilien. Vita består i dag av 92 butikker og er Norges største kjede innen personlig pleie, mens Estetique består av 70 høyprofilerte parfymerier.

Siste nytt er at Validus - i samarbeid med tyske Heinemann via selskapet Travel Retail Norge - tok over driften av alle taxfree butikker på norske flyplasser fra nyttår.

- Dette er en 7 års kontrakt med en omsetning i størrelsesorden 10 milliarder kroner. Vareleveransene skjer fra tyske Heinemann, mens Validus fronter selve butikkdriften, opplyser Solberg.

Sømløs logistikk

I 1995 var omsetningen i Validus på 40 millioner kroner. I år er målsetningen å passere en omsetning på over 2 milliarder kroner. Som en følge av økt omsetning og nye krav fra kundene, har selskap-

et bygget om sitt 4.000 kvm store sentrallager i Mjøndalen.

- Fra å være et tradisjonelt engroslager - som fortsatt er vår kjernevirksomhet - har vi utvidet tilbudet med gjennomstrømningslager. Fremover ser vi for oss ulike former for distribusjonsløsninger, som for eksempel cross-docking. Omløpshastigheten var i fjor 16, men med større omsetning forventer vi at den vil øke litt, sier Solberg.

Han legger til at selskapet har avtale med Nor-Cargo som henter varer flere ganger pr. dag og som distribueres over hele landet. Med en så omfattende virksomhet er kravet til sømløse logistikk- og IT-systemer avgjørende for å oppnå en optimal driftsfunksjon.

 www.validus.no

-----------------

Implementering av ERP-systemer gir avkastning

SYSteams konsept rundt ERPapplikasjonen Axapta skal forenkle implementeringen og bidra til lønnsomhet i bedriften. - Det oppnår vi med bedre forståelse av bedriftens prosesser og ved å implementere et standardsystem, sier Endre Berge, leder av Axapta-teamet i SYSteam.

- Vi har med utgangspunkt i lang erfaring fra handels- og produksjonsbedrifter definert et bibliotek med det vi mener er «beste praksis prosesser» for hele verdikjeden, sier Berge.

- Prosessbiblioteket er i utgangspunktet systemuavhengig og benyttes for å kartlegge, analysere og forbedre kundens bedriftsinterne prosesser i en oversiktlig sammenheng.

Effektiviseringsgevinst

Prosessbiblioteket gir kunden et tydelig bilde over eksisterende prosesser og identifiserer eventuelle forbedringspotensial. Tiltak for å få ut potensialet kan initieres som en del av implementeringen eller som del av en kontinuerlig forbedringsprosess. SALT konseptet inneholder også en metode for å gjennomføre forbedringsprosjekter.

- En klar forståelse av kundens prosesser er sentralt i arbeidet med å få maksimalt ut av investeringene i en ny ERP-løsning, sier Berge. - Effektiviseringsgevinsten vil raskt gi kunden økt lønnsomhet og nytte.

Biblioteket viser alle prosessene visuelt - fra anskaffelser, produktleveranser og retur med underliggende delprosesser og aktiviteter for den enkelte medarbeider.

- Alt er innbakt i et oversiktlig verktøy som kan dras ned på et HTML-format tilpasset bedriftens Intranettsider, sier Berge.

Han mener logistikkbedrifter kan ved hjelp av prosessverktøyet få oversikt over flaskehalser i egen bedrift, forenklingsrutiner og ansvarsfordeling mellom ulike medarbeidere i prosessen. Ved å klikke seg inn i systemet finnes det egne aktivitetsbeskrivelser for hver enkelt bruker.

Effektiv implementering

Prosessbiblioteket er knyttet mot Axapta.

-For å forenkle implementeringen av Axapta som nytt ERP-system, har vi på forhånd satt det opp i henhold til prosessbiblioteket. I implementeringsprosjektet identifiserer vi avvikene mellom kundens og SALT´s standardprosesser. Ressursene anvendes på områder hvor prosessene ikke er sammenfallende. På andre områder kan Axapta benyttes uten ytterligere justeringer, sier Berge, og legger til at det alltid er enklere å implementere standard applikasjoner uten kundespesifikke tilpasninger.

- Mange av overskridelsene i ERP-prosjekter er knyttet til omfattende tilpasninger av programvaren. SALT-konseptet fokuserer på å benytte standard Axapta. På noen områder har vi gjort utvidelser av funksjonaliteten for å dekke behovene til handels- og grossistbedrifter. Denne funksjonaliteten er tilgjengelig gjennom en felles kildekode for alle kunder, som oppgraderes fortløpende med nye versjoner av Axapta.

Måling av gevinst og nytte

SALT inneholder også ferdig utarbeidete måltall som viser hvor godt prosessene blir gjennomført.

- Måltallene ligger i datavarehuset som følger med vår versjon av Axapta. Vi har et egenutviklet web-grensesnitt til datavarehuset der brukeren kan gjennomføre analyser og utforme sine egne spørringer. Bedriften kan med dette utføre konkrete målinger av effektivitet og avdekke forbedringspotensial basert på data fra systemet, avslutter Endre Berge.

 www.systeam.no

www.logistikk-ledelse.no© 2005

Les hele saken

Svein-Ove Arnesenredaktør tungt.no

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep, og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!