Effektiviserer verdikjeden for innkjøp og logistikk

Mesta AS har inngått avtale med ADB Systemer om levering av et komplett system for innkjøp av varer og tjenester. Ledelsen i Mesta forventer at løsningen vil effektivisere prosessene tilknyttet hele verdikjeden fra kalkyle til fakturakontroll, og forventer betydelige økonomiske gevinster.

Avtalen omfatter i første omgang et pilotprosjekt som skal kjøres frem til sommeren. Full utrulling vil komme etter evaluering av de erfaringer som gjøres i pilotfasen. Den foreslåtte løsningen vil bli tilpasset Mestas behov og bli integrert med eksisterende systemer for planlegging og økonomi.

Administrerende direktør i ADB Systemer AS, Jan Edvin Pedersen, sier kontrakten er viktig både som enkeltkontrakt og for å styrke ADB Systemers posisjon i forhold til entreprenørselskaper.

- Vi har mange vellykkede installasjoner innenfor oljesektoren, og har bred erfaring med systemer for innkjøp og prosjektledelse. Det er mange likheter mellom disse kundene og entreprenørselskaper på land, og erfaringene viser at mange har store gevinster å hente. Når Mesta AS har valgt oss som samarbeidspartner på innkjøp og prosjektstyring, tar vi det som et signal om at vi har utviklet gode løsninger for selskaper de sammenligner seg med.

Det er imponerende å se hvordan Mesta har tatt utfordringen som selvstendig aksjeselskap i en konkurranseutsatt bransje, og effektivisert prosesser ved innovativ bruk av informasjonsteknologi.

- Gjennom samarbeidet med en krevende og dynamisk organisasjon som Mesta vil vi også utvikle vår egen organisasjon, og utvilsomt stå sterkere rustet til å håndtere andre store utfordringer i fremtiden, sier Pedersen, og legger til at entreprenørselskaper vil være et strategisk satsningsområde for ADB Systemer fremover.

Store gevinster å hente for Mesta

Omstillingsprosessene har vært mange i de to årene som er gått siden Mesta ble utskilt fra Statens Vegvesen som et statlig eid aksjeselskap.

Logistikkdirektør i Mesta, Leif L. Ludvigsen, erkjenner at det kan være utfordrende å gjennomføre nok en endringsprosess, men er likevel ikke i tvil om at den er nødvendig og at den vil være lønnsom for selskapet.

- To tredeler av vår verdiskapning går gjennom innkjøp av varer, tjenester og underentrepriser, så det er betydelige gevinster å hente ved å effektivisere innkjøpsprosessene. Det sentrale i løsningen fra ADB Systemer er å automatisere rutinene og gi oversikt gjennom hele prosessen; kalkyle, planlegging, leveranse og fakturahåndtering. Undersøkelser viser at mange prosjekt- og anleggsledere bruker betydelig tid pr. uke på kontroll og oppfølging av leverandørfakturaer. Derfor er det riktig å investere i løsninger som gir bedre kontroll og oversikt, slik at personell i produksjonen kan bruke mest mulig av sin tid på kjernevirksomheten, presiserer Ludvigsen.

Forbedret kalkyleprosess

Som en følge av satsningen på nytt elektronisk system for innkjøp og prosjekthåndtering, forventer Mestas ledelse en effektivisering av rutiner, forbedret samarbeid med underentreprenører og leverandører, og en enklere gjennomføring av koordinerte innkjøpsaktiviteter i større prosjekter og funksjonskontrakter.

- Systemet vil gi oss bedre kontroll over kostnader og aktiviteter, og gjøre det enklere å velge de riktige leverandørene. Kalkylefasen er svært viktig for vår virksomhet - den avgjør både om vi får oppdraget og hvilken lønnsomhet vi kan oppnå. Gjennom bedre oversikt og enklere tilgang på avtalebetingelser, forventer vi at den nye løsningen vil gi oss betydelige besparelser i dette arbeidet, sier Ludvigsen, som tror løsningen også vil gjøre det enklere å være leverandør til Mesta, spesielt for de med rammeavtaler.

- Disse leverandørene vil fremkomme tydeligere som foretrukne alternativer, noe som også bør kunne gi økt salg og dermed også bedre betingelser for oss, sier han.

Gode referanser

Leif L. Ludvigsen sier det var naturlig å se etter en dedikert og fleksibel løsning for innkjøp, og unngå omfattende utvidelser av eksisterende systemer.

- Det var viktig for oss å finne en samarbeidspartner med gode referanser på dette området. Samtidig ønsket vi en løsning som enkelt kunne integreres med eksisterende systemer for kalkyle, planlegging og produksjon. Da vi valgte ADB Systemer som leverandør var det fordi det var den løsning som best svarte til våre funksjonskrav og fordi de hadde referanser som var interessante i forhold til våre behov.

---------------------

Mesta AS ble skilt ut fra Statens Vegvesen som et statlig eid aksjeselskap i 2003. Mesta er det største norske entreprenørselskapet innen bygging, drift og vedlikehold

av veier. I 2003 hadde selskapet en omsetning på om lag 6 milliarder kroner. Mesta har virksomhet over hele landet, hovedkontor på Lysaker og regionskontorer på Lysaker, i Bergen og Bodø. Selskapet har ca 3.400 ansatte.

 www.mesta.no

ADB Systemer AS har gjennom 15 år utviklet og solgt løsninger innenfor innkjøp, logistikk og vedlikehold. Løsningene er i dag i bruk over hele verden, med de største markedene i USA, Canada, UK og Norge. Selskapet inngår som en del av ADB Systems International med hovedkontor i Toronto, Canada. I Norge har selskapet levert elektroniske innkjøpsløsninger til en rekke større virksomheter, deriblant BP Norge, TrygVesta, Hordaland Fylkeskommune og Vinmonopolet. Største kunde i Europa er National Health Service (NHS) i UK.

 www.adbsys.no

www.logistikk-ledelse.no© 2005

Les hele saken

Svein-Ove Arnesenredaktør tungt.no

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep, og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!