KSD Software forener krefter med svenske EdiCom

Norske KSD Software har slått seg sammen med det svenske selskapet Edicom International AB. Sammen blir de markedsleder i Norden for logistikk- og fortollingsløsninger samtidig som at den internasjonale konkurransekraften blir betydelig styrket til å videreutvikle en allerede suksessfylt internasjonalisering.

KSD Software har de to-tre siste årene satset kraftig internasjonalt med sine IT-løsninger for logistikk, transport, fortolling og tollbehandling. Selskapet har lykkes godt, men ser at det trengs enda flere ressurser og en enda større organisasjon for å vinne kampen om de store globale kundene. KSD Software og Edicom har derfor besluttet å forene krefter.

Edicom AB er en leverandør av totalløsninger for toll- og transportadministrasjon, og har omlag 1.200 kunder i Norden, blant annet kjente norske bedrifter som Tine og Jotun. Det sammenslåtte selskapet vil ha en omsetning på 70 til 80 millioner kroner og 75 ansatte.

- KSD Software og Edicom er to jevnstore selskaper som har klart seg godt hver for seg. Begge selskapene har internasjonale ambisjoner, men det int-

ernasjonale softwaremarkedet er tøft og krevende. Det er vår oppfatning at vi vil lykkes bedre sammen enn hver for oss. Vår strategi blir nå å styrke vår posisjon i hjemmemarkedet, for derigjennom bygge finansielle muskler og et ressursmiljø som vil styrke våre evne til å få internasjonale kontrakter og å gjennomføre store, internasjonale prosjekter. Vi er allerede i god dialog med store, internasjonale potensielle kunder, som applauderer sammenslåingen, sier administrerende direktør Svenn Widerberg i KSD Software.

Vellykket internasjonal satsing

Den internasjonale satsningen har i stor grad vært vellykket så langt. Adidas, Helly Hansen, Bahco og Volvo er store, nye KSD-kunder. Suksessen henger sammen med at selskapets produkt KSD CWW er blitt et anerkjent verktøy internasjonalt. KSD CWW er en elektronisk tollbehandlingsløsning som setter produksjons-, distribusjons- og transportvirksomheter i stand til å håndtere sine tollklareringer elektronisk. Det er særlig mulighetene for å håndtere flere ulike tollmyndigheter i samme applikasjon som gjør KSD CWW så godt egnet for multinasjonale selskaper med virksomheter, kunder og leverandører i mange land. I kombinasjon med KSD TFL som er en komplett logistikk- og transportadministrasjonsløsning for transport og spedisjonsbransjen, tilbyr KSD Software full kontroll fra produksjon, ordre, transport og fortolling til leveranse.

- KSD Software og Edicom besitter delvis komplimenterende produkter, partnere og kundeinteresser. Vi har operert i litt ulike markedssegment, og vi blir en mer komplett leverandør sammen. Dette er en svært god match. Edicoms produkter skal videreføres, og vi vil nå gi kundene enda flere muligheter på produktsiden, tilføre kundene flere ressurser, og drive gjennom meget store effektiviseringsprosjekter, sier Widerberg.

KSD Software og Edicom vil sammen ha en nordisk markedsandel på 70-80 prosent.

Styrker ledelsen

Det sammenslåtte KSD Software har også styrket seg på ledelses- og administrasjonssiden. Svein Goli (styreleder i Visma, Ibas og Norman) er kommet inn som ny styreleder. Sammen med ham, har Vismas finansdirektør Tore Bjerkan fått en styreposisjon. Goli har lang erfaring med internasjonalisering og vil ta en aktiv og virksom rolle i å utvikle KSD Software og EdiCom til en internasjonal suksessbedrift.

- Jeg har stor tro på KSD Software og Edicoms felles satsning. Selskapene besitter markedets beste produkter, og vil sammen få en markedsposisjon som er i overensstemmelse med produktenes kvalitet. Alt ligger nå til rette for at vi skal lykkes, sier Svein Goli.

------------

KSD Software er en programvareleverandør spesialisert innen IT-løsninger for transport, spedisjon og tollbehandling. Selskapet er en nisjebedrift med spisskompetanse og mer enn 10 års erfaring innenfor EDI, Internett og kommunikasjon. KSD Software har en sterk posisjon i det nordiske markedet med syv kontorer. Selskapet har omlag 45 ansatte og en omsetning på 45 MNOK. KSD Software har hovedkontor i Oslo og datterselskaper i England, Tyskland, Frankrike, Belgia og Nederland.

EdiCom tilbyr effektiv totalløsninger med høy kvalitet innenfor toll- og transportadministrasjon. Selskapet har utviklet transportadministrative løsninger siden midt på 1980-tallet, og har partnerskap med mer enn 50 ERP-leverandører. Løsningen gjør det mulig å kommunisere med flere ulike aktører og land fra ett og samme produkt.

Selskapet har i dag omlag 30 ansatte, en omsetning på omlag 35 MSEK og hovedkontor i Malmö.

www.logistikk-ledelse.no© 2005

Les hele saken

Svein-Ove Arnesenredaktør tungt.no

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep, og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!