Store besparelser med Handyman

ePocket Solutions ASA opplever en rivende utvikling med bruk av ePocket Handyman. Selskapets største kundegruppe har tradisjonelt vært innen elektroinstallasjon og VVS-bransjen. - Vi arbeider nå med å komme inn på nye og logistikktunge håndverks- og servicebransjer, sier adm. direktør Åsmund Dahl.

Trond Schieldrop

I følge Åsmund Dahl er næringslivets etterspørsel av mobile løsninger i ferd med å ta av for fullt, og som et resultat av dette økte selskapet i fjor omsetningen med 100 prosent i forhold til året før - fra 6 til 12 millioner kroner.

I løpet av de 7 årene Handyman har vært på markedet, har løsningene blitt vesentlig bedre med Windows Mobile, PDA´er med telefon, nye logistikk- og dokumentfunksjoner etc.

- Markedet etterspør nå denne type løsninger på en helt annen måte enn vi opplevde for tre år siden, sier Dahl, som legger til at eksempelvis 20 prosent av landets elektromontører bruker Handyman som et nyttig kommunikasjonsmiddel mot hovedkontorene. Totalt har selskapet i dag 4.000 brukere fordelt på 500 bedrifter.

ePocket Solutions er allerede representert i Sverige og Danmark med lokale partnere. Salget i disse landene er i ferd med å ta seg opp. I tillegg har selskapet en tysk partner som bearbeider markedet i sentrale Europa. Handyman ble bl.a. vist på CeBIT og responsen fra potensielle kunder og partnere var positiv. Europamarkedet kan bli viktig for selskapets videre vekst.

ePocket har i dag 10 medarbeidere. Som følge av den sterke omsetningsveksten, kommer selskapet til å øke bemanningen med ytterligere 5 nye medarbeidere innen salg, markedsføring og kundesupport.

- Fra å ha vært en hovedleverandør til elektroinstallasjon og VVS ønsker vi nå å få et større grep om nye markedssegment, sier Dahl, som legger til at de har en stor jobb foran seg for å få sterkere fotfeste innen håndverk og servicebransjen.

CRM og logistikkmarkedet

Handyman er i ferd med å rette seg mot CRM og logistikkmarkedet. Tradisjonelt har løsningen hatt mest fokus på registrering av informasjon knyttet opp mot verdiskapning ute på arbeidsplassen.

- De viktigste funksjonene som er blitt registrert er oppgaver, timer, forbrukt materiell og sjekklister. Handyman er i dag et verktøy som også brukes til dokumentasjonsoppgaver knyttet tilprosjekter og arbeidsordrer. Det kan være alt fra bilder, tegninger, lydmeldinger og video. Innenfor logistikk kan løsningen brukes til elektronisk bestilling mot grossist eller saksbehandler. Det er også mulig å motta elektronisk pakkseddel hos de fleste grossister. Lagerstyring på servicebil, vareforespørsel fra den håndholdte enheten mot ulike lagersteder inngår også i løsningen, forteller Dahl.

Handyman vil etter hvert også kunne skreddersys for tradisjonelle transport- og logistikkbedrifter.

Rasjonaliseringsgevinst

For en SMB-bedrift vil en Handymaninstallasjon koste fra 12 til 15.000 kroner pr mobil medarbeider, inklusiv PDA med telefon, all nødvendig programvare, installasjon og opplæring. For større bedrifter vil beløpe være under 10.000 kroner. I tillegg koster det 1.920 kroner pr år pr medarbeider for support og vedlikehold.

- Dette dekker fri telefonsupport og oppgradering av nye programversjoner, sier Dahl. Han legger til at løsningen også kan leies via DNB NOR Finans. Leiekostnadene for en medarbeider pr dag er ca 20 kroner alt inkludert.

En håndverksbedrift med 10 medarbeidere kan ifølge Dahl fort oppnå 500 til 700.000 kroner i årlige besparelser med kommunikasjonsverktøyet fra ePocket Solutions.

- Årsaken er at man får rask og riktig fakturering, redusert svinn, ingen dobbeltregistrering, mindre feil og reklamasjoner, bedre materialstyring og reduserte lagerkostnader, sier Dahl. Han mener at bedrifter som tar i bruk Handyman kan raskt gå over til «det papirløse kontor».

Unngår feilkilder

Hafslund Installasjon AS har 56 mann som bruker Handyman. De har spart tid og unngår feilkilder ved at montørene registrerer timer og materiell. Dette kommer automatisk inn i selskapets ordre- og lønnssystem uten manuelle operasjoner. Resultatet er raskere utfakturering. Montøren mottar ordren direkte ut til arbeidsplassen via mobilsynkronisering. Dermed slipper de å kjøre inn til hovedkontoret hver gang de får nye oppdrag.

Fakturagrunnlag

Når en håndverker eller servicemedarbeider sender inn registrerte timer og materialforbruk til hovedkontoret, gjøres dette umiddelbart om til fakturagrunnlag. Eventuelle sjekklister, bilder, tegninger og annen dokumentasjon gjøres da tilgjengelig for saksbehandlere. Arbeidsordren sendes via GPRS og i løpet av året med høyhastighetsnettet UMTS. Når medarbeiderne begynner å sende tunge vedlegg med bilder og videosnutter, øker kravet til båndbredde.

Sikkerhet

Handyman er en åpen løsning, som kommuniserer med et standardisert grensesnitt (XML) mot de vanligste ERP-systemer.

- Selskaper som eksempelvis bruker Visma Contracting, Scenario Professional, Bricks, Mamut, SAP Business One m.fl. kan installere vår løsning umiddelbart, sier Dahl, som poengterer at sikkerhetsaspektene ved en slik løsning er uhyre viktig.

- Den vanligste måten å sikre seg mot misbruk av dataene knyttet til Handyman, er ved bruk av VPN, MDA eller ved å åpne port i brannveggen mot løsningens synkroniserings server.

På spørsmål om hvordan Dahl ser for seg den fremtidige veksten for ePocket Solutions, henviser han til de største analyseselskapene som for to år siden spådde en eksplosiv vekst i bruk av håndholdte terminaler fra 2006 på grunn av høyhastighetsnett og smarte løsninger i det vertikale markedet.

- Nå ser vi starten på denne æraen. Vår filosofi er å lage mobile dataløsninger i utvalgte bransjer - i verdikjeden. I løpet av to til fire år bør veksten være på mellom 50 og 100 prosent årlig, avslutter Åsmund Dahl.

www.logistikk-ledelse.no© 2005

Les hele saken

Svein-Ove Arnesenredaktør tungt.no

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep, og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!