Dataforeningen etablerer egen RFID-gruppe

Dataforeningens faggruppe for Logistikk har nedsatt en egen arbeidsgruppe for å følge RFID spesielt. Gruppen består av representanter fra produsenter, handelshus, SW-leverandører og konsulentselskaper.

Roar Lorvik

Dataforeningens faggruppe for Logistikk har valgt å fokusere spesielt på denne RFID-teknologien da den innen en rekke anvendelser har fått, og vil få, en stor betydning i årene som kommer. Fallende priser, standardisering, samt utbredelsen av Internett har blåst støv av RFID som en interessant teknologi for identifisering og sporing i stor skala. Det er en utbredt oppfatning at RFID vil erstatte strekkoder, da fordelen med radiobrikker er at man ikke trenger fri siktelinje til en RFID-brikke og flere objekter (eksempelvis en hel pall) kan registreres umiddelbart i én operasjon. Faggruppen mener derimot at disse to teknologiene vil leve side om side i mange år fremover. Vi ser at multinasjonale virksomheter foreløpig leder utviklingen. Norske virksomheter har allikevel nå en unik mulighet til å posisjonere seg i dette markedet slik et antall norske mobilprodusenter lykkes med i tidlige faser av den mobilteknologiske revolusjonen.

RFID/EPC

Anvendelsesområder for RFID så langt er omfattende. Helse- og pasientlogistikk, varelogistikk, sikkerhetssystemer, sporing av varer, mennesker og dyr, vedlikeholdssystemer og diverse industrielle anvendelser er kjente områder i dag. Forbruk av brikker dras foreløpig opp av store dagligvarekonsern (Wal-Mart, Tesco, Metro Group m.fl.) som allerede har produksjonssatt avanserte logistikkløsninger hvor RFID inngår som en viktig komponent. En forutsetning for dette arbeidet har vært å etablere en felles identifikator og frekvensområde for brikkenes lesbarhet. EPC (Electronic Product Code) er en nyetablert standard for global objektidentifikasjon som de største aktørene har samlet seg om. Faggruppen for Logistikk mener norske virksomheter naturlig bør knytte seg opp mot denne standarden hvis RFID-brikken skal brukes i samhandling med andre. GS1 (tidligere EAN) er en av grunnleggerne av EPC Global-konsortiet som vil forvalte EPC-standarden. En videreutvikling av standardene er en forutsetning for å lykkes med RFID i bred skala innen varelogistikk, også i Norge. Her har Sverige kommet lenger, hvor GS1 allerede har initiert testprosjekter. Den norske avdelingen avventer foreløpig det svenske initiativet.

Vil påvirke samfunnet

RFID er av ledende analysebyråer identifisert som en teknologi som vil ha en revolusjonerende effekt på samfunnet. Flere omtaler dette som den største IT strukturelle endring siden Internett ble lansert. Hovedfokus så langt har vært innen transport, logistikk, og «Asset Management» hvor også de mest åpenbare gevinstene ligger innen sporbarhet, optimalisering av vareflyt m.m. Derfor mener Faggruppen at fokus bør være innen disse områdene i flere år fremover, og at det vil ta lang tid før forbrukeren møter RFID på bred front. Når den tid kommer må det som for all annen ny teknologi settes i verk de reguleringer som er nødvendig for å sikre privatlivets fred. Vi har allerede i dag et utall eksempler på at privatlivet er truet gjennom datainnsamling på alle nivåer (mobiltelefon, adgangskort, bankkort, bompengebrikker, trådløse hjemmenettverk, GPS-posisjonering i bil etc.). Forbrukeren må informeres og forholdene legges til rette slik at ny teknologi kan utnyttes til det beste for samfunnet - uten at personvernet trues.

Fremtidsutsikter

Nye anvendelser for RFID er i øyeblikket i en rivende utvikling. Vi i Dataforeningens faggruppe for Logistikk vil følge denne utviklingen nøye, og anbefaler norske bedrifter å aktivt se de muligheter denne teknologien kan gi av økt konkurransefortrinn. Norske bedrifter kan også møte krav om å ta denne teknologien i bruk ved leveranser til multinasjonale selskaper. RFID har forlatt laboratoriene og er i fullskala bruk allerede. Videre utbredelse vil være avhengig av kostpris pr. brikke, standardiseringsarbeidet og hensyn til personvern. Men allerede nå gir bruk av RFID en positiv kost/nytte i gitte anvendelser, og faggruppen tror avkastningen vil kontinuerlig bedre seg i tiden fremover. I 2005/ 2006 vil innovative, multinasjonale selskaper etablere produksjonsløsninger i stor skala samtidig som dagens tekniske utfordringer blir løst. Lavere implementeringskostnader vil åpne for anvendelser i andre deler av verdikjeden. 2006/2007 vil mindre nasjonale og lokale aktører følge etter.

Faggruppen Logistikk og RFID

Dataforeningens faggruppe for Logistikk har nedsatt en egen arbeidsgruppe for å følge RFID spesielt. Gruppen består av representanter fra produsenter, handelshus, SW-leverandører og konsulentselskaper. RFIDLOG 2005 som ble avholdt tidligere i år samlet mer enn 80 engasjerte tilhørere, og nye arrangementer er på planleggingsstadiet. For mer informasjon, besøk   eller ta direkte kontakt medwww.dataforeningen.no

---------------

RFID (Radio Frequency Identification) er en teknologi basert på radiobølger som muliggjør å identifisere objekter uten direkte synsvidde. Teknologien har eksistert i mange år, og brukes i dagligdagse produkter som Bompengebrikker (Køfri). Gitt nye produksjonsmetoder er prisene nå så lave at det muliggjør merking av kartonger med dagligvarer, apotekervarer, sykehusutstyr m.m. RFID-brikker opererer på forskjellige frekvenser og med forskjellige egenskaper alt etter bruksområde. En radiobrikke kan lagre informasjon, enten kun en produktidentifikator eller også tilknyttet informasjon, eksempelvis holdbarhet, batchnummer m.m. Det pågår en standardisering av dette for blant annet Dagligvareindustrien ledet av EPC Global, et samarbeidsforum som har sprunget ut av EAN i Europa og UCC i USA.

RFID-teknologi vil fremover være en komplementær løsing for innsamling av informasjon til dagens strekkodemerking.

www.logistikk-ledelse.no© 2005

Les hele saken

Svein-Ove Arnesenredaktør tungt.no

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep, og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!