Samarbeid er nøkkelen til suksess

- Teambuilding handler om holdninger og verdier, sier adm. direktør Tor Malmo og markedsdirektør Vigdis Austrheim i WM-data AS som blant annet bruker Knut Frostads supertrimaran Academy til lagbygging. Vi fikk være med på en fartsfull seilas i indre Oslofjord.

Trond Schieldrop

Når Knut Frostad rekrutterer mannskap er han primært ute etter mennesker med de rette holdningene. Ombord i en særdeles trang regattamaskin er det ekstremt viktig at mennesker kan fungere optimalt sammen.

- Teambuilding dreier seg om å stå løpet ut med lagspillere, påpeker Frostad som er helt klar i sin oppfatning at medarbeiderne i WM-data har disse kvalifikasjonene.

- De jobber i en tøff bransje hvor lønnsomhet ikke kommer av seg selv. Forstår du kundenes interne prosesser er du også i stand til å lage forretningskritiske løsninger, sier den erfarne skipperen.

WM-data har samarbeidet med Knut Frostad gjennom flere år. Først som IT-partner for Innovation Kvaerner under Whitbread Round the World i 1997-1998, og for Djuice Dragons under Volvo Ocean Race i 2001-2002. Nå er selskapet en av hovedpartnerne i Frostads 60 fots ekstremtrimaran Academy som gir både kunder og ansatte unike opplevelser.

Adm. direktør Tor Malmo og markedsdirektør Vigdis Austrheim i WM-data er skjønt enige om at teambuilding handler om holdninger og verdier.

- Disse suksessfaktorene har vært utslagsgivende for vår suksess. Vi har høy kunnskap om bransjen, utnytter teknologien til konkurransefortrinn og er kundenes rådgivere, sier Malmo.

På vei mot 10 milliarder

Det svenske WM-data konsernet omsatte i fjor for 8 milliarder svenske kroner, og er i år på stø kurs mot 10-tallet. Den norske virksomheten sysselsetter 300 personer og omsetter for nærmere 300 millioner kroner.

- Vi har gjort flere grep for ytterligere å posisjonere oss i markedet. Vi har bl.a. avhendet dataromvirksomheten basert på hardware, som nå ligger i Atea etter at det ble utskilt som eget selskap i 2001. Denne virksomheten sto alene for en årlig omsetning på 350 millioner kroner. Vi hadde høy omsetning på våre dataromløsninger, men løsningene var kompliserte og relativt lite profitable, sier Malmo.

- I følge vår overordnete strategi skulle vi rendyrke de områder som passet for videre vekst. Som en konsekvens av det valgte vi å fisjonere ut de deler av virksomheten som ikke passet inn i strategien. WM-data fokuserer mer på løsninger innenfor ERP, netthandel, virksomhetsportaler, systemutvikling og integrasjon, fortsetter den norske WM-datadirektøren.

Man må forstå kundens utfordringer

For å forsterke posisjonen, kjøpte WM-data Atos Origin Nordic med over 1.300 medarbeidere tidligere i år. Den norske virksomheten av selskapet leverte applikasjoner til energisektoren. De utviklet skreddersydde kundeinformasjonssystemer og hadde til sammen en markedsandel på 70 prosent i energibransjen.

WM-data har spisset seg inn mot bank, offentlig sektor, industri, telekommunikasjon, handels- og logistikkløsninger.

- I den senere tiden har vi levert bransjeløsninger til norsk bygg og anleggssektor. Vi tilrettelegger regler og forskrifter og egne moduler for de som driver med utleie av for eksempel anleggsmaskiner. Det er en kompetanse vi legger på toppen av løsningen. Fordelen er at kundene får en åpen kode og programvare som gjør det mulig å vokse videre med andre leverandører dersom det skulle bli aktuelt, sier markedsdirektør Vigdis Austrheim.

Største Microsoftpartner i Norden

WM-data er en viktig nordisk partner for Microsoft Business Solutions (MBS), og sammen er de en av de største systemintegratorer innen ERP.

- Porteføljen til MBS er et resultat av bl.a. oppkjøpene av Navision og Damgaard i Danmark. Vi hadde en sterk posisjon i det svenske og finske markedet. Det siste året har vi kjøpt opp flere Axapta implementeringspartnere i Sverige. Strategisk utfordres SAP og Oracle av MS i ERP-markedet. Som systemintegrator skal vi utvikle nye kundetilpassede systemer, sier Malmo, som legger til at samarbeidet med MBS går meget bra.

- De har dreiet seg fra å være rent desktoporienterte, til å fokusere på Enterprise, datarom og virksomhetskritiske områder. 90 prosent av deres partnere er forhandlere og programvareselskaper. De er derfor avhengig av å legitimere sin berettigelse inn mot Enterprise segmentet med partnere som oss. Det er et fåtall partnere som dekker hele produktporteføljen til MSB fra portal til datavarehus like godt som oss.

Konkurransen innen ERP er tøff.

- Flere leverandører hadde store problemer i forbindelse med årtusenskiftet. Det var betydelige IT-investeringer i forkant, og et vakuum i etterkant. For ett år siden begynte markedet gradvis å røre på seg igjen, sier Malmo.

- Alle store selskaper innen for eksempel prosessindustri og dagligvarehandel er avhengig av gode økonomi- og ERP-systemer. Det er ryggraden i enhver virksomhet. Livssyklusen på slike systemer er på 6-8 år.

Totalintegrert verktøy

I løpet av 2010-2012 kommer MBS med en ny forretningskritisk applikasjon som baserer seg på Damgaard, Navision, Great Plains og Axapta i et totalintegrert verktøy.

- Det primære er at MBS tar grep og videreutvikler ERP-systemene tilpasset kundenes behov. Se bare på den svenske systemintegratoren Intentia, som leverer ERP-systemet Movex. De siste årene har det stått på stedet hvil. Resultatet er at kundene blir sittende i et vakuum i påvente av nye oppgraderinger, sier Austrheim. - Dette vil ikke MBS´ kunder oppleve. De har ikke råd til å sette kundene i stikken og utvikler hele tiden nye desktop-, mail- og forretningskritiske applikasjoner. Vi tar kundene på alvor ved hjelp av åpen, moderne og brukervennlig teknologi.

Flere grossist-, engros- og distribusjonsvirksomheter har operert med egenutviklede løsninger mens andre har systemer som ikke lar seg utvikle videre.

- Mange henvender seg til oss og ønsker å bli mindre avhengig av en enkelt leverandør. Vi kan logistikk og vareflyt i detalj, vi har investert tungt i spisskompetanse, og kan tilby rådgivere vi vet at kundene etterspør, sier Malmo.

WM-data benytter åpne standarder i bunn av sine applikasjoner.

- Vi beveger oss inn mot ulike bransjer og legger på mer bransjetilpassede moduler i arbeidsprosesser. Våre kunder opplever at de beveger seg bort fra lukkede og proprietære systemer og over til moderne åpen arkitektur. Flere har heller ikke den webbaserte tilpasningen med Internett grensesnitt. De fleste som driver med handel må ha gode webverktøy. Vi har bl.a. levert slike løsninger til XXL og Elkjøp, sier Austrheim, og henviser til vår omtale av Konica Minolta i forrige utgave.

- Det er et nytt selskap med betydelige logistikk- produksjons- og teknologiutfordringer. De slo sammen to virksomheter til et selskap og brukte kjente plattformer fra oss. Prosessen skulle skje raskt og effektivt og teknologien skulle understøtte endringene i virksomheten.

Integrasjonskompetanse

- Er det for mange useriøse aktører som ødelegger for de seriøse?

- Det norske markedet flommes over av ERP-leverandører. Kundene har problemer med å velge løsninger. Vi opplever ikke at det finnes useriøse aktører. Men det er et stort utbud, mange små vil lage spesialløsninger og noen store dominerer. Intentia som stor aktør sliter med lønnsomhet slik at kundenes vedlikeholds- og lisenskostnader har økt. Sist, men ikke minst, har de holdt kundene på gammeldags plattform over lang tid og det oppleves ikke positivt. Mindre aktører kjøpes opp og det er mange små firmaer med nisjeløsninger. Så dette er et komplekst bilde for kundene å manøvrere i, sier Austrheim, som poengterer betydningen av integrasjonskompetanse slik at løsningene henger sammen med standard teknologi og at de som leverandører ikke «låser» kundene.

Riktig metodevalg

- Skal man oppnå suksess med sine forretningskritiske applikasjoner, må både metodevalg og forretningsprosesser tilpasses virksomhetens behov, mener Malmo. - Skal du implementere et nytt ERP-system må en del av de interne prosesser endres. Tar man ikke dette på alvor kan slike investeringer lett bli bortkastet. De ansatte må også involveres i prosessen og foreta nødvendige endringer i forhold til hvordan ERP-systemet benyttes. Skal du lykkes her er du avhengig av en partner som har muskler til å holde din kompetanse ved like. Et nytt ERP-system er en stor investering. Dessverre er det en del som undervurderer de psykologiske, praktiske og organisatoriske sidene ved implementering av et slikt system. Vi adresserer suksesskriteriene for å lykkes med slike bedriftsmessige grep, bistår kunden med forankringen i organisasjonen og diskuterer opplæringen i detalj. Men, skal systemet bli en suksess, er vi avhengig av at toppledelsen har eierskap til prosessen, avslutter Tor Malmo.

www.logistikk-ledelse.no© 2005

Les hele saken

Svein-Ove Arnesenredaktør tungt.no

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep, og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!