En gigantisk logistikkutfordring

Danish Crowns nybygde slakteri i Horsens er primært basert på en helautomatisk flyt hvor partert kjøtt fortløpende pakkes, veies, etiketteres, sorteres, palleteres og avhentes. Dersom den IT-styrte prosessen i pakke- og palleteringsområdet går helt eller delvis i stå, vil det få uante konsekvenser for hele slakteridriften. Direktør Karsten Bangshaab i det danske softwareselskapet Logimatic i Aalborg, er smertelig klar over det store ansvaret som påhviler leverandøren av lagerstyringssystemet.

Når det nye kjempeslakteriet til godt to milliarder danske kroner er fullt innkjørt til sommeren, skal det slaktes ikke mindre enn 77.000 griser hver uke, og Logimatics Ware House Control System, Logia, skal sikre at de enorme mengdene med kjøtt sorteres, pakkes, palleteres og avhentes i riktig rekkefølge i forhold til salgsordrene.

- Det er en gigantisk og meget komplisert oppgave som vi er stolt av å ha fått lov til å løse. Vi skal minst 20 år tilbake i tid for å finne et like så stort lager- og fabrikkprosjekt i Danmark. Dessuten har Danish Crown valgt å benytte den aller mest avanserte teknologi overalt, slik at det er tale om verdens mest moderne slakteri, sier Karsten Bangshaab.

Han har vært involvert i prosjektet siden 2001, da Danish Crowns prosjektorganisasjon samlet en konsulentgruppe med COWI som hovedrådgiver, og som skulle være med å designe fabrikken og definere betingelsene i anbudsmaterialet. Her fant man også Univeyor som sammen med Logimatic skulle arbeide med pakke- og palleteringsprosessen. Logimatic har flere ganger levert software til Univeyors prosess- og lagerleveranser, og de to virksomhetene gikk sammen om et tilbud på pakke- og palleteringsområdet da Danish Crown gikk ut med sine anbud.

3.000 kasser i timen

Systemet fra Univeyor og Logimatic dekker hele flyten i lageret - fra automatisk registrering av kasser med kjøtt som kommer på samlebånd fra produksjonen, til sortering, palletering, pakking, opplagring og sortering til forsendelse. For å kunne matche det store daglige slaktevolumet, måtte systemet kunne håndtere hele 3.000 kasser pr. time, tilsvarende 110 paller.

Den store utfordringen for Logimatic er de mange snittflatene. Logia skal både kommunisere med både salgsordre- og lagermodulene i SAP R/3 som leveres av Danish Crowns interne IT-avdeling og med den overordnede ABB fabrikksdatabasen som styrer hele slakteriet. Videre sikrer Logia at den interne kommunikasjonen med banestyring, strekkodescannere, automatiske palleteringsstasjoner og øvrige PLC-styringer forløper korrekt.

Når salgsavdelingen har registrert en salgsordre i SAP R/3, sendes den til fabrikksdatabasen som genererer produksjonsordre og tilhørende styrestrekkoder hvor all informasjon om slakteprosessen og egenkontrollen samles opp.

Logia «parrer» kundenummer og styrestrekkoder på kassene online når de ankommer i tilfeldig rekkefølge fra pakkeavdelingen. Kassenes styrestrekkode scannes og kassene sorteres artikkelrene i kassegjennomløpene. Når et «tog» av kasser er klar til en pall, sendes de til det robotstyrte anlegget etter «først til mølle» prinsippet. Her pakkes og palleteres de automatisk etter det pallemønsteret Logia sender med «toget».

De ferdige pallene hentes automatisk av en transfervogn som sørger for videre transport. Når de skal tas av transportbåndet, sørger Logia for at truckføreren får melding via truckterminalen. Turen ender ved rampene hvor lastebilene henter pallene i en på forhånd definert rekkefølge til levering i henhold til salgsordren. Deretter sender Logia en melding til SAP R/3 som ivaretar fakturering m.v.

- Automatiseringen av palleterings- og forsendelsesområdet har effektivisert arbeidsprosessene slik at stykkomkostningene er blitt redusert. Med automatiseringen har vi ikke minst også fått fjernet mange tunge løft og monotont gjentakende arbeid, sier prosjektsjef Søren F. Eriksen i Danish Crown.

Siden Danish Crown ønsker å være i front med hensyn til effektivitet og ergonomi, legger han til at teknologien og styringen vil danne ramme for kommende oppgraderinger selskapets øvrige slakterier i inn- og utland.

Maksimal driftssikkerhet

Danish Crown valgte helt fra starten av at det administrative systemet og fabrikksystemet skulle være to uavhengige systemer slik at det også kan slaktes selv om kommunikasjonen mellom systemene eller SAP R/3 helt eller delvis er ute av drift. Dette sikres ved at Logia har en «bank» av salgsordrer, som slakteriet kan arbeide etter inntil en eventuell feil er utbedret. Deretter oppdateres data mellom systemene automatisk slik at informasjonen blir den samme.

- Der er mange feilmuligheter som må tenkes gjennom. Hvis eksempelvis en styrestrekkode er uleselig, kan ikke kassen sorteres og komme videre. Hvis utstyret feiler, hopes det opp med kasser og paller på transportbanene osv. Alle tenkelige feilsituasjoner er derfor nøye overveid. Blant annet er det flere steder etablert feil-/utstøtingsbaner, samtidig som at vi har fokusert maksimalt på driftssikkerheden - ikke minst i ORACLE databaseserveren som er hjertet i systemet, forklarer Bangshaab

- Danish Crowns krav til oppetider er naturligvis svært høye. Derfor er serveren utstyrt med Hot Swap harddisker i en konfigurasjon som skal sikre at systemet kan kjøre selv om en disk «crasher». Man kan også sette inn en ny harddisk uten at maskinen behøver å slås av. Serveren er utstyrt med dobbelt strømforsyning, i tillegg til at den er beskyttet mot datatap ved strømsvikt. Vi har derfor forsøkt å ta høyde for alt, sier Logimatics tekniske direktør Ole Tougaard som står for den praktiske prosjektgjennomføringen.

Siden Logimatic fikk ordren høsten 2002, har selskapet konstant hatt fire til fem medarbeidere på oppgaven. Det er blitt kjørt tester over en lengre periode, og de siste månedene har Danish Crown gradvis mottatt flere svin. Når slakteriet snart går i full drift over tre skift, vil all kundeservice fortsatt ligge hos Logimatic slik at eventuelle feil kan bli utbedret raskest mulig.

Flere store ordrer

I likhet med IT-bransjen generelt, har også Logimatic vært gjennom en vanskelig periode, men registrerer nå at markedet igjen er på vei oppover. selskapet har de siste månedene ansatt flere nye medarbeidere for at holde tritt med oppgavene. Spesielt har etterspørselen etter Logia økt, noe Bangshaab forklarer med at stadig flere virksomheter arbeider bevisst med å optimere kvaliteten, hastigheten og leveringssikkerheten ved å automatisere logistikken.

I tillegg til kjempeprosjektet til Danish Crown, arbeider Logimatic og Univeyor nå også sammen om et fullautomatisk anlegg til leketøysdistributøren Top-Toys nordiske sentrallager som etableres utenfor København. Foruten å stå sentralt i Danmarks desidert to største lagerprosjekter, har Logimatic i samarbeid med Carnitech nylig levert et fullautomatisk kjøttmørningslager til Gilde i Egersund.

----------

Her til lands er Logimatic representert av Nordverk Norge som har levert Logialøsninger til mer enn 20 installasjoner. Blant annet kan nevnes Hovedarsenalet på Lillehammer, Norsk Scania Sentrallager i Oslo, Ica Distribusjon på Langhus samt Tess Engros og Nor-Cargo i Drammen. Nordverk og Logimatic har også vært tungt inne i den nye lagerløsningen til Swix på Lillehammer som nylig er satt i drift.

www.logistikk-ledelse.no© 2005

Les hele saken

Svein-Ove Arnesenredaktør tungt.no

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep, og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!